Legea contabilitatii Legea 82 1991 actualizata

Legea contabilităţii actualizată 2011. Legea 82 1991 republicată în Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2008 conform art. II din OUG 102/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea contabilităţii actualizată prin:

  • OUG 37/2011 - pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente Monitorul Oficial 285/2011

Legea contabilităţii nr. 82/1991 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României nr. 48 din 14 ianuarie 2005 şi ulterior a mai fost modificată prin diverse acte normative.

Sintagmele „auditor financiar“ şi „audit financiar“ se înlocuiesc cu sintagmele „auditor statutar“ şi „audit statutar“ conform prevederilor art. II din OUG 37/2011.


Act normativ dispnoibil şi în format PDF: legea contabilitatii actualizata pdf (parola: legeaz)

Articol
Art. 1 Dispoziţii generale
Art. 2 Dispoziţii generale
Art. 3 Dispoziţii generale
Art. 4 Dispoziţii generale
Art. 5 Dispoziţii generale
Art. 6 Dispoziţii generale
Art. 7 Dispoziţii generale
Art. 8 Dispoziţii generale
Art. 9 Dispoziţii generale
Art. 10 Organizarea şi conducerea contabilităţii
Art. 11 Organizarea şi conducerea contabilităţii
Art. 12 Organizarea şi conducerea contabilităţii
Art. 13 Organizarea şi conducerea contabilităţii
Art. 14 Organizarea şi conducerea contabilităţii
Art. 15 Organizarea şi conducerea contabilităţii

Art. 16 Organizarea şi conducerea contabilităţii
Art. 17 Organizarea şi conducerea contabilităţii
Art. 18 Organizarea şi conducerea contabilităţii
Art. 19 Organizarea şi conducerea contabilităţii
Art. 20 Registrele de contabilitate
Art. 21 Registrele de contabilitate
Art. 22 Registrele de contabilitate
Art. 23 Registrele de contabilitate
Art. 24 Registrele de contabilitate
Art. 25 Registrele de contabilitate
Art. 26 Registrele de contabilitate
Art. 27 Situaţii financiare
Art. 28 Situaţii financiare
Art. 29 Situaţii financiare
Art. 30 Situaţii financiare
Art. 31 Situaţii financiare
Art. 32 Situaţii financiare
Art. 33 Situaţii financiare
Art. 34 Situaţii financiare
Art. 35 Situaţii financiare
Art. 36 Situaţii financiare
Art. 37 Situaţii financiare
Art. 38 Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice
Art. 39 Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice
Art. 40 Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice
Art. 41 Contravenţii şi infracţiuni
Art. 42 Contravenţii şi infracţiuni
Art. 43 Contravenţii şi infracţiuni
Art. 44 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 45 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 46 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 47 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 48 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 49 Dispoziţii tranzitorii şi finale
Anexa