Art. 1000 Cod civil actualizat

Capitolul V
Despre delicte si cvasi-delicte

Art. 1000

Sintem asemenea responsabili de prejudiciul cauzat prin fapta persoanelor pentru care sintem obligati a raspunde sau de lucrurile ce sint sub paza noastra.

Tatal si mama, dupa moartea barbatului sint responsabili de prejudiciul cauzat de copiii lor minori ce locuiesc cu dinsii.

Stapinii si comitentii, de prejudiciul cauzat de servitorii si prepusii lor in functiile ce li s-au incredintat.

Institutorii si artizanii, de prejudiciul cauzat de elevii si ucenicii lor, in tot timpul ce se gasesc sub a lor priveghere.

Tatal si mama, institutorii si artizanii sint aparati de responsabilitatea aratata mai sus, daca probeaza ca n-au putut impiedica faptul prejudiciabil.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 1000 Cod civil actualizat