Art. 1088 Cod civil actualizat

Capitolul VII
Despre efectele obligatiilor

Art. 1088

La obligatiile care au de obiect o suma oarecare, daunele-interese pentru neexecutare nu pot cuprinde decit dobinda legala, afara de regulile speciale in materie de comert, de fidejusiune si societate.

Aceste daune-interese se cuvin fara ca creditorul sa fie tinut a justifica despre vreo paguba; nu sint debite decit din ziua cererii in judecata, afara de cazurile in care, dupa lege, dobinda curge de drept.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 1088 Cod civil actualizat