Art. 1198 Cod civil actualizat

Capitolul IX
Despre probatiunea obligatiilor si a platii

Sectiunea II
Despre martori

Art. 1198

Acele reguli nu se aplica insa totdeauna cind creditorului nu i-a fost cu putinta a-si procura o dovada scrisa despre obligatia ce pretinde, sau a conserva dovada luata, precum:

1. la obligatiile care se nasc din cvasicontracte si din delicte sau cvasidelicte;

2. la depozitul necesar, in caz de incendiu, ruina, tumult sau naufragiu, si la depozitele ce fac calatorii in ospataria unde trag; despre toate acestea judecatorul va avea in vedere calitatea persoanelor si circumstantele faptului;

3. la obligatiile contractate la caz de accidente neprevazute, cind nu era cu putinta partilor de a face inscrisuri;

4. cind creditorul a pierdut titlul ce-i servea de dovada scrisa, din o cauza de forta majora neprevazuta.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 1198 Cod civil actualizat