Art. 1453 Cod civil actualizat

Capitolul III
Despre regulile particulare in inchiriere

Art. 1453

Daca contractul de inchiriere se desfiinteaza pentru culpa chiriasului, acesta e dator de a plati chiria pe tot timpul necesar pentru o noua inchiriere, si daunele ce ar fi provenit din reaua intrebuintare a lucrului inchiriat.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 1453 Cod civil actualizat