Art. 1576 Cod civil actualizat

Capitolul I
Despre natura imprumutului

Art. 1576

Imprumutul este un contract prin care una din parti da celeilalte oarecare citime de lucruri, cu indatorire pentru dinsa de-a restitui tot atitea lucruri, de aceeasi specie si calitate.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 1576 Cod civil actualizat