Art. 620 Cod civil actualizat

Capitolul III
Despre servitutile stabilite prin faptul omului

Sectiunea I
Despre osebite feluri de servituti ce se pot stabili asupra bunurilor

Art. 620

Este iertat proprietarilor a stabili pe proprietatile lor, sau in folosul proprietatilor lor, orice servitute vor gasi de cuviinta, pe cit timp aceste servituti nu vor impune persoanei proprietarului fondului servient*) obligatia unui fapt personal, si pe cit timp aceste servituti nu vor fi contrarii ordinii publice.

Uzul si intinderea servitutilor stabilite astfel se reguleaza prin titlul ce le constituie, si in lipsa de titlu, dupa regulile urmatoare.

*)

Supus servitutii.

 

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 620 Cod civil actualizat