Art. 728 Cod civil actualizat

Capitolul VI
Despre impartire si despre raporturi

Sectiunea I
Despre impartirea succesiunii

Art. 728

Nimeni nu poate fi obligat a ramine in indiviziune. Un coerede poate oricind cere imparteala succesiunii, chiar cind ar exista conventii sau prohibitii contrarii.

Se poate face invoire pentru suspendarea diviziunii pe termen de cinci ani. Dupa trecerea acestui timp, invoirea se poate reinnoi.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 728 Cod civil actualizat