Art. 970 Cod civil actualizat

Capitolul III
Despre efectul conventiilor

Sectiunea I
Dispozitii generale

Art. 970

Conventiile trebuie executate cu buna-credinta. Ele obliga nu numai la ceea ce este expres intr-insele, dar la toate urmarile, ce echitatea, obiceiul sau legea da obligatiei, dupa natura sa.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 970 Cod civil actualizat