Art. 182 Cod penal Vătămarea corporală gravă Lovirea şi vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii INFRACŢIUNI CONTRA VIEŢII, INTEGRITĂŢII CORPORALE ŞI SĂNĂTĂŢII

Capitolul I
INFRACŢIUNI CONTRA VIEŢII, INTEGRITĂŢII CORPORALE ŞI SĂNĂTĂŢII

Secţiunea II
Lovirea şi vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii

Art. 182

Vătămarea corporală gravă

Fapta prin care s-a pricinuit integrităţii corporale sau sănătăţii o vătămare care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult de 60 de zile, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Dacă fapta a produs vreuna din următoarele consecinţe: pierderea unui simţ sau organ, încetarea funcţionării acestora, o infirmitate permanentă fizică ori psihică, sluţirea, avortul, ori punerea în primejdie a vieţii persoane i, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 10 ani.

Când fapta a fost săvârşită în scopul producerii consecinţelor prevăzute la alin. 1 şi 2, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani.

Tentativa faptei prevăzute în alin. 3 se pedepseşte.

Cod penal actualizat prin:

Lege nr. 169/2002 - privind modificarea şi completarea Codului penal, a Codului de procedură penală şi a unor legi speciale din 10 aprilie 2002, Monitorul Oficial 261/2002;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 182 Cod penal Vătămarea corporală gravă Lovirea şi vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii INFRACŢIUNI CONTRA VIEŢII, INTEGRITĂŢII CORPORALE ŞI SĂNĂTĂŢII
# Maxim Mihai 15-Aprilie-2016
vatamarea corporala in accidentrutier, cum se incadreaza ?
Răspunde
 
# Maxim Mihai 15-Aprilie-2016
cind partea vatamata are mult mai mare vina, cum se considera ?
Răspunde
 
# Maxim Mihai 15-Aprilie-2016
cind vatamarea corporala este cauzata de catre victima, cum se considera cazul ?
Răspunde
 
# ady 14-Februarie-2016
Am un prieten minor, a luat bataie intr-un club are sanse sa iasa bine?
Răspunde
 
# defara 03-Februarie-2014
Corespondența cu noul Cod Penal (Legea nr. 286/2009):

► Art. 194 "(1) Fapta prevăzută în art. 193, care a cauzat vreuna dintre următoarele consecinţe:
a) o infirmitate;
b) leziuni traumatice sau afectarea sănătăţii unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale;
c) un prejudiciu estetic grav şi permanent;
d) avortul;
e) punerea în primejdie a vieţii persoanei,
se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Când fapta a fost săvârşită în scopul producerii uneia dintre consecinţele prevăzute în alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. c), pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.
(3) Tentativa la infracţiunea prevăzută în alin. (2) se pedepseşte."

Detalii: legeaz.net/noul-cod-penal/art-194#comentarii
Răspunde
 
# diana 16-Iulie-2012
Forma de vinovăţie cu care se comite infracţiunea de vătămare corporală gravă prevăzută în art. 182 C. pen., este praeterintenţia, astfel că nu este necesar ca făptuitorul să fi prevăzut consecinţele mai grave ale faptei sale, fiind suficient ca acestea să fie rezultatul acţiunii de lovire sau al altei violenţe comisă cu intenţie şi să se stabilească faptul că autorul putea şi trebuia să prevadă rezultatul mai grav al acţiunii sale.

în cazul infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prevăzută în art. 184 C. pen., însăşi acţiunea violentă se comite din culpă, în sensul că făptuitorul fie prevede că acţiunea sau inacţiunea sa va avea ca urmare vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane, dar nu acceptă acest rezultat, socotind fără temei că el nu se va produce, fie nu prevede urmarea faptei sale, deşi trebuia şi putea să o prevadă.

în speţă, fapta inculpatului de a o fi îmbrâncit intenţionat pe partea vătămată care, în cădere, a suferit leziuni pentru a căror vindecare a avut nevoie de 80-85 de zile de îngrijiri medicale, prezintă toate elementele, obiective şi subiective, ale infracţiunii prevăzută în art. 182 C. pen., ea neputând fi încadrată în prevederile art. 184 C. pen.

C. Apel Bucureşti, s. a II-a pen., dec. nr. 38/1998

Notă: Soluţia este, indiscutabil, corectă, dar afirmaţia instanţei de recurs că infracţiunea de vătămare corporală gravă se comite cu praeterintenţie -ca şi când această formă de vinovăţie ar fi exclusivă - este inexactă. în realitate, infracţiunea prevăzută în art. 182 C. pen. are o modalitate simplă, prevăzută în alin. 1, care se poate săvârşi fie cu intenţie indirectă (v. în acest sens, T. Suceava, dec. pen. nr. 864/1997, RDP nr. 1/1999, p. 155), fie cu praeterintenţie, şi o modalitate agravată, prevăzută în alin. 2, a cărei formă de vinovăţie specifică este intenţia directă.

Fapta este săvârşită cu intenţie indirectă atunci când autorul, prevăzând posibilitatea producerii vreuneia din urmările arătate în art. 182 alin. 1 C. pen., ca efect al acţiunii sau inacţiunii sale, acceptă survenirea acelei urmări. Vătămarea corporală gravă este comisă cu praeterintenţie atunci când autorul, urmărind să lovească victima sau să-i cauzeze o vătămare corporală, se produce - prin depăşirea intenţiei sale - una din consecinţele mai grave arătate în art. 182 alin. 1 C. pen., urmare faţă de care poziţia sa subiectivă se caracterizează prin culpă. în cazul formei agravate, autorul acţionează cu intenţie directă: el prevede consecinţa gravă care se va produce şi săvârşeşte fapta - acţiune sau inacţiune - tocmai pentru ca această urmare să se producă (v. O. Loghin, TudorelToader, Drept penal român, Partea specială, Casa de editură şi presă "Şansa", Bucureşti, 1994, p. 114-115).
Răspunde
 
# diana 16-Iulie-2012
Din punct de vedere obiectiv, infracţiunea de vătămare corporală gravă se realizează prin producerea oricăreia din urmările prevăzute - în mod alternativ - în art. 182 C. pen.

De aceea pentru existenţa acestei infracţiuni este suficient ca prin fapta care a pricinuit vătămarea corporală a victimei să se fi pus în primejdie viaţa acesteia, nefiind necesar - cumulativ - ca pentru vindecare persoana vătămată să fi avut nevoie de îngrijiri medicale mai mult de 60 de zile.

C. Apel Bucureşti, s. I pen., dec. nr. 180/1998
Răspunde
 
# diana 16-Iulie-2012
Pierderea a doi dinţi, în urma loviturii aplicate de inculpat, constituie "sluţire", în sensul art. 182 alin. 1 C. pen., întrucât a cauzat o dizarmonie substanţială, cu caracter permanent, în fizionomia persoanei vătămate, care reprezintă un prejudiciu însemnat şi de neînlăturat.

împrejurarea că dinţii pierduţi ar putea fi înlocuiţi prin proteză este irelevantă sub acest aspect, pentru că, în asemenea caz, nu are loc un proces de vindecare normal, iar lucrarea dentară, deşi ar putea ascunde prejudiciul estetic suferit, nu este de natură să-l înlăture.

C. Apel Bucureşti, s. I peni, dec. nr. 181/1998

Notă:

Există "sluţire" - a decis Tribunalul Suprem - dacă restabilirea postraumatică a aspectului normal al feţei nu se poate realiza printr-un proces normal de vindecare, ci numai prin efectuarea unei lucrări artificiale (TS, sp., dec. nr. 3999/1969, CD, p. 334; Tj. Suceava, dec. pen. nr. 163/1995, citată de V. Păvăleanu, Practica de casare a Tribunalului Suceava pe semestrul 1/ 1995, în materie penală, Rd. nr. 1/1996, p. 134).
Răspunde
 
# v. ivanovici 13-Iulie-2012
în caz de coautorat, intenţia fiecărui autor se caracterizează prin conştiinţa că acţiunea constitutivă a infracţiunii se realizează prin activitatea sa unită cu a celorlalţi coautori. Nu este necesar ca fiecare coautor să aibă intenţia de autor unic - adică de a îndeplini singur întregul act de executare -, ci este suficientă existenţa intenţiei de coautor, adică ştiinţa şi voinţa ca activitatea sa să se completeze cu a altuia, constituind astfel cauza din care să rezulte efectul dorit de el.

C. Apel Bucureşti, s. a II-a pen., dec. nr. 469/1998
Răspunde
 
# v. ivanovici 13-Iulie-2012
Fapta inculpatului I. M. care - în baza unei înţelegeri prealabile cu inculpatul P. T. - a sărit în spatele victimei, a doborât-o la pământ şi a imobilizat-o, pentru ca R T. să o poată lovi cu un cuţit, cauzându-i vătămări corporale grave, constituie o activitate de coautorat, şi nu de complicitate, la săvârşirea infracţiunii prevăzute în art. 182 C. pen.

C. Apel Bucureşti, s. I pen., dec. nr. 42/1998 Notă: în acelaşi sens, v. Tj. Iaşi, dec. pen. nr. 1162/72, RRD nr. 1/1973, p. 167.
Răspunde
 
# v. ivanovici 13-Iulie-2012
Dobânda legală aferentă sumei pe care inculpatul a fost obligat să o plătească - cu titlu de cheltuieli de spitalizare - unităţii sanitare care a acordat îngrijiri medicale victimei curge de la data rămânerii definitive a hotărârii, şi nu de la data internării în spital a persoanei vătămate.

C. Apel Bucureşti, s. I pen., dec. nr. 248/1998
Răspunde
 
# v. ivanovici 13-Iulie-2012
în cazul în care inculpatul a săvârşit infracţiunea contra vieţii sau contra integrităţii corporale ori sănătăţii în condiţiile stării de provocare, el urmează a fi obligat să achite unităţii sanitare care a acordat îngrijiri medicale persoanei vătămate cheltuielite ocazionate de spitalizarea acesteia numai proporţional cu propria-i culpă în producerea rezultatului vătămător.

C. Apel Bucureşti, s. Ipen., dec. nr. 183/1998
Răspunde
 
# v. ivanovici 13-Iulie-2012
Din moment ce inculpatul - condamnat pentru vătămare corporală gravă, prevăzută în art. 182 C. pen., comisă în stare de provocare - a consimţit, prin declaraţie expresă făcută în faţa instanţei de judecată, să acopere integral despăgubirile solicitate de unitatea sanitară care a acordat îngrijiri medicale persoanei vătămate, soluţia de obligare a acestuia la plata tuturor acelor cheltuieli este legală, chiar dacă la producerea vătămărilor grave care au pus în pericol viaţa victimei a contribuit şi culpa acesteia, deoarece declaraţia făcută de inculpat reprezintă o manifestare a dreptului său de a dispune, cu efecte juridice.

C. Apel Bucureşti, s. a II-a pen., dec. nr. 136/1998
Răspunde
 
# tudordan 12-Iulie-2012
Pierderea a doi dinţi, în urma loviturilor aplicate de inculpat constituie "sluţire", în sensul art 182 alin. 1 C. pen., întrucât a cauzat o dizarmonie substanţială, cu caracter permanent, în fizionomia persoanei vătămate, cgie reprezintă un prejudiciu însemnat şi de neînlăturat

împrejurarea că dinţii pierduţi ar putea fi înlocuiţi prin proteză sau implant este irelevantă sub acest aspect pentru că, în asemenea caz, nu are loc un proces de vindecare normal, iar lucrarea dentară, deşi ar putea ascunde prejudiciul estetic suferit nu este de natură să-1 înlăture.

C. Apel Bucureşti, s. Il-a pen., dec. nr. 451/1996

NOTĂ. în acelaşi sens, v.: CSJ, sp., dec. nr. 1465/1995, PL nr. 4/1995, p. 103; CSJ, sp., dec. nr. 1517/1992, Dr. nr. 3/1993, p. 91; TS, sp., dec. nr. 178/1981, R. 3, p. 284; TS, sp., dec. nr. 1125/1975, CD, p. 351; TS, sp., dec. nr. 964/1971, RRD nr. 10/1971, p. 177; TS, sp., dec. nr. 2331/1871, R. 1, p. 140; C. Apel Constanţa, dec. pen. nr. 42/1994, PL nr. 4/1995, p. 133; Tj. Suceava, dec. pen. nr. 469/1987, RRD nr. 7/1988, p. 75; Tj. Timiş, dec. pen. nr. 680/1979, RRD nr. 4/1980, p. 66.

Exista "sluţire" - a decis Tribunalul Suprem - dacă restabilirea posttraumatică a aspectului normal al feţei nu se poate realiza printr-un proces normal de vindecare, ci numai prin efectuarea unei lucrări artificiale (TS, sp., dec. nr. 3999/1969, CD, p. 334; Tj. Suceava, dec. pen. nr. 163/1995, citată de V. Păvăleanu, Practica de casare a Tribunalului Suceava pe semestrul 1/1995 în materie penală, Dr. nr. 1/1996, p. 134.
Răspunde
 
# tudordan 12-Iulie-2012
Atâta vreme cât vătămarea corporală cauzată - cu intenţie - victimei, de către inculpat, a pus în primejdie viaţa acesteia, fapta săvârşită constituie infracţiunea de vătămare corporală gravă, prevăzută în art 182 C. pen., şi nu infracţiunea de vătămare corporală prevăzută în art 181 C. pen., indiferent de numărul zilelor de îngrijiri medicale (în speţă, 40-45 zile) necesare pentru vindecarea persoanei vătămate.

C. Apel Bucureşti, s. ll-a pen., dec. nr. 91/A/1996

NOTĂ. în acelaşi sens, v.: C. Apel Bucureşti, s. I pen., dec. nr. 89/1994, RDP nr. 1/1994, p. 148; Tj. Hunedoara, dec. pen. nr. 1136/1973, RRD nr. 3/1975, p. 64.
Răspunde
 
# eu 06-August-2013
Daca fapta a pus in primejdie viata e vorba de tentativa de omor nu de vatamare corporala grava. Nu mai spuneti tampenii chiar daca ele sunt citate dintr-o sentinta idioata a vreunei instante din Romania.
Răspunde
 
# Bogdan 12-Ianuarie-2016
Oricum, cred ca o instanta din Romania e mai credibila decat anonimul "eu"
Răspunde