Art. 248 Cod penal Abuzul în serviciu contra intereselor publice INFRACŢIUNI DE SERVICIU SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL

Capitolul I
INFRACŢIUNI DE SERVICIU SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL

Art. 248

Abuzul în serviciu contra intereselor publice

Fapta funcţionarului public, care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.


Art. 2481

Abuzul în serviciu în formă calificată

Dacă faptele prevăzute în art. 246, 247 şi 248 au avut consecinţe deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 248 Cod penal Abuzul în serviciu contra intereselor publice INFRACŢIUNI DE SERVICIU SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL
# liv 08-Octombrie-2015
Daca directorul salubritate avand in subordine si compartimentul caini- adapost public, are si o canisa proprie neautorizata( caini de rasa), in incinta institutiei, in ce articol din codul penal poate fi incadrat, considerandu-se ca animalele de rasa pot fi hranite din ratia cainilor comunitari.
Răspunde
 
# mihai 02-Februarie-2015
In anul 2007 in calitate de primar am facut plati pt o investitie in baza documentelor justificative semnate si insusite de dirigintele de santier. Ulterior s-a aflat ca nu toate lucrarile au fost efectuate. Am fost anchetat si trimis in judecata pt abuz in serviciu in forma calificata in conditiile in care am respectat legea.Dirigintele si-a recunoscut vina. Am cerut achitarea. Ce se poate intampla in instanta|?
Răspunde
 
# defara 04-Februarie-2014
Corespondența cu noul Cod Penal (Legea nr. 286/2009):

► Art. 309 "Dacă faptele prevăzute în art. 295,art. 297,art. 298,art. 300,art. 303,art. 304,art. 306 sau art. 307 au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate"

Detalii: legeaz.net/noul-cod-penal/art-309
Răspunde
 
# defara 04-Februarie-2014
Corespondența cu noul Cod Penal (Legea nr. 286/2009):
► Art. 297 "(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA."
Detalii: legeaz.net/noul-cod-penal/art-297
Răspunde