Art. 71 Cod penal Conţinutul şi modul de executare a pedepsei accesorii Pedepsele accesorii PEDEPSELE COMPLIMENTARE ŞI PEDEPSELE ACCESORII APLICABILE PERSOANEI FIZICE

Capitolul IV
PEDEPSELE COMPLIMENTARE ŞI PEDEPSELE ACCESORII APLICABILE PERSOANEI FIZICE

Secţiunea II
Pedepsele accesorii

Art. 71

Conţinutul şi modul de executare a pedepsei accesorii

Pedeapsa accesorie constă în interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64.

Condamnarea la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau a închisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a)-c) din momenul în care hotărârea de condamnare a rămas definitivă şi până la terminarea executării pedepsei, până la graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei.

Interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64 lit. d) şi e) se aplică ţinându-se seama de natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite, de împrejurările cauzei, de persoana infractorului şi de interesele copilului ori ale persoanei aflate sub tutelă sau curatelă.

Pe durata amânării sau a întreruperii executării pedepsei detenţiunii pe viaţă sau a închisorii, condamnatul poate să îşi exercite drepturile părinteşti şi dreptul de a fi tutore sau curator, în afară de cazul în care aceste drepturi au fost anume interzise condamnatului prin hotărârea de condamnare.

Pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii sau a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii.

Cod penal actualizat prin:

Lege nr. 278/2006 - pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi din 4 iulie 2006, Monitorul Oficial 601/2006;


Art. 711

Conţinutul pedepsei amenzii

Pedeapsa amenzii constă în suma de bani pe care persoana juridică este condamnată să o plătească.

Când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită de persoana fizică pedeapsa închisorii de cel mult 10 ani sau amenda, minimul special al amenzii pentru persoana juridică este de 5.000 lei, iar maximul special al amenzii este de 600.000 lei.

Când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită de persoana fizică pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, minimul special al amenzii pentru persoana juridică este de 10.000 lei, iar maximul special al amenzii este de 900.000 lei.

Cod penal actualizat prin:

Lege nr. 278/2006 - pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi din 4 iulie 2006, Monitorul Oficial 601/2006;


Art. 712

Conţinutul pedepsei complementare a dizolvării persoanei juridice

Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci când persoana juridică a fost constituită în scopul săvârşirii de infracţiuni sau când obiectul său de activitate a fost deturnat în acest scop.

În caz de neexecutare, cu rea-credinţă, a uneia dintre pedepsele complementare prevăzute în art. 531 alin. 3 lit. b)-d), instanţa dispune dizolvarea persoanei juridice.

Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, potrivit legii, iar o copie după dispozitivul hotărârii definitive de condamnare prin care s-a aplicat această pedeapsă va fi comunicată, de îndată, instanţei civile competente, care va proceda la desemnarea lichidatorului.

Cod penal actualizat prin:

Lege nr. 278/2006 - pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi din 4 iulie 2006, Monitorul Oficial 601/2006;


Art. 713

Conţinutul pedepsei complementare a suspendării activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice

Pedeapsa complementară a suspendării activităţii persoanei juridice constă în interzicerea desfăşurării activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice, în realizarea căreia a fost săvârşită infracţiunea.

În caz de neexecutare, cu rea-credinţă, a pedepsei complementare prevăzute în art. 531 alin. 3 lit. e), instanţa dispune suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice până la punerea în executare a pedepsei complementare, dar nu mai mult de 3 luni.

Dacă până la împlinirea termenului prevăzut în alin. 2 pedeapsa complementară nu a fost pusă în executare, instanţa dispune dizolvarea persoanei juridice.

Cod penal actualizat prin:

Lege nr. 278/2006 - pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi din 4 iulie 2006, Monitorul Oficial 601/2006;


Art. 714

Neaplicarea dizolvării sau suspendării activităţii persoanei juridice

Pedepsele complementare prevăzute în art. 531 alin. 3 lit. a) şi b) nu pot fi aplicate partidelor politice, sindicatelor, patronatelor şi organizaţiilor religioase ori aparţinând minorităţilor, constituite potrivit legii.

Dispoziţiile prevăzute în alin. 1 se aplică şi persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul presei.

Cod penal actualizat prin:

Lege nr. 278/2006 - pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi din 4 iulie 2006, Monitorul Oficial 601/2006;


Art. 715

Conţinutul pedepsei complementare a închiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice

Pedeapsa complementară a închiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice constă în închiderea unuia sau a mai multora dintre punctele de lucru aparţinând persoanei juridice cu scop lucrativ, în care s-a desfăşurat activitatea în realizarea căreia a fost săvârşită infracţiunea.

Dispoziţiile prevăzute în alin. 1 nu se aplică persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul presei.

Cod penal actualizat prin:

Lege nr. 278/2006 - pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi din 4 iulie 2006, Monitorul Oficial 601/2006;


Art. 716

Conţinutul pedepsei complementare a interzicerii de a participa la procedurile de achiziţii publice

Pedeapsa complementară a interzicerii de a participa la procedurile de achiziţii publice constă în interzicerea de a participa, direct sau indirect, la procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice prevăzute de lege.

Cod penal actualizat prin:

Lege nr. 278/2006 - pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi din 4 iulie 2006, Monitorul Oficial 601/2006;


Art. 717

Conţinutul pedepsei complementare a afişării sau difuzării hotărârii de condamnare

Afişarea hotărârii definitive de condamnare sau difuzarea acesteia se realizează pe cheltuiala persoanei juridice condamnate.

Prin afişarea sau difuzarea hotărârii de condamnare nu poate fi dezvăluită identitatea victimei, afară de cazul în care există acordul acesteia sau al reprezentantului său legal.

Afişarea hotărârii de condamnare se realizează în extras, în forma şi locul stabilite de instanţă, pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi 3 luni.

Difuzarea hotărârii de condamnare se face în extras şi în forma stabilită de instanţă, prin intermediul presei scrise sau audiovizuale ori prin alte mijloace de comunicare audiovizuală, desemnate de instanţă.

Dacă difuzarea se face prin presa scrisă sau audiovizuală instanţa stabileşte numărul apariţiilor, care nu poate fi mai mare de 10, iar în cazul difuzării prin alte mijloace audiovizuale, durata acesteia nu poate depăşi 3 luni.

Cod penal actualizat prin:

Lege nr. 278/2006 - pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi din 4 iulie 2006, Monitorul Oficial 601/2006;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 71 Cod penal Conţinutul şi modul de executare a pedepsei accesorii Pedepsele accesorii PEDEPSELE COMPLIMENTARE ŞI PEDEPSELE ACCESORII APLICABILE PERSOANEI FIZICE
# defara 03-Februarie-2014
Corespondența cu noul Cod Penal (Legea nr. 286/2009):

► Art. 145 "(1) Afişarea hotărârii definitive de condamnare sau publicarea acesteia se realizează pe cheltuiala persoanei juridice condamnate.
(2) Prin afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare nu poate fi dezvăluită identitatea altor persoane.
(3) Afişarea hotărârii de condamnare se realizează în extras, în forma şi locul stabilite de instanţă, pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi 3 luni.
(4) Publicarea hotărârii de condamnare se face în extras şi în forma stabilită de instanţă, prin intermediul presei scrise sau audiovizuale ori prin alte mijloace de comunicare audiovizuală, desemnate de instanţă.
(5) Dacă publicarea se face prin presa scrisă sau audiovizuală, instanţa stabileşte numărul apariţiilor, care nu poate fi mai mare de 10, iar în cazul publicării prin alte mijloace audiovizuale durata acesteia nu poate depăşi 3 luni."

Detalii: legeaz.net/noul-cod-penal/art-145
Răspunde
 
# defara 03-Februarie-2014
Corespondența cu noul Cod Penal (Legea nr. 286/2009):

► Art. 143 "Pedeapsa complementară a interzicerii de a participa la procedurile de achiziţii publice constă în interzicerea de a participa, direct sau indirect, la procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice, prevăzute de lege."

legeaz.net/noul-cod-penal/art-143
Răspunde
 
# defara 03-Februarie-2014
Corespondența cu noul Cod Penal (Legea nr. 286/2009):

► Art. 142 "(1) Pedeapsa complementară a închiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice constă în închiderea unuia sau mai multora dintre punctele de lucru aparţinând persoanei juridice cu scop lucrativ, în care s-a desfăşurat activitatea în realizarea căreia a fost săvârşită infracţiunea.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul presei."

Detalii: legeaz.net/noul-cod-penal/art-142
Răspunde
 
# defara 03-Februarie-2014
Corespondența cu noul Cod Penal (Legea nr. 286/2009):

► Art. 141 "(1) Pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. a) şi lit. b) nu pot fi aplicate instituţiilor publice, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor şi organizaţiilor religioase ori aparţinând minorităţilor naţionale, constituite potrivit legii.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul presei."

Detalii: legeaz.net/noul-cod-penal/art-141
Răspunde
 
# defara 03-Februarie-2014
Corespondența cu noul Cod Penal (Legea nr. 286/2009):

► Art. 140 "(1) Pedeapsa complementară a suspendării activităţii persoanei juridice constă în interzicerea desfăşurării activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice în realizarea căreia a fost săvârşită infracţiunea.
(2) În caz de neexecutare, cu rea-credinţă, a pedepsei complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. f), instanţa dispune suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice până la punerea în executare a pedepsei complementare, dar nu mai mult de 3 luni.
(3) Dacă până la împlinirea termenului prevăzut în alin. (2) pedeapsa complementară nu a fost pusă în executare, instanţa dispune dizolvarea persoanei juridice."

Detalii: legeaz.net/noul-cod-penal/art-140
Răspunde
 
# defara 03-Februarie-2014
Corespondența cu noul Cod Penal (Legea nr. 286/2009):

► Art. 139 "(1) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci când:
a) persoana juridică a fost constituită în scopul săvârşirii de infracţiuni;
b) obiectul său de activitate a fost deturnat în scopul comiterii de infracţiuni, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea mai mare de 3 ani.
(2) În caz de neexecutare, cu rea-credinţă, a uneia dintre pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. b)-e), instanţa dispune dizolvarea persoanei juridice.
(3) Abrogat."

Detalii: legeaz.net/noul-cod-penal/art-139
Răspunde
 
# defara 03-Februarie-2014
Corespondența cu noul Cod Penal (Legea nr. 286/2009):

► Art. 137 "(1) Amenda constă în suma de bani pe care persoana juridică este condamnată să o plătească statului.
(2) Cuantumul amenzii se stabileşte prin sistemul zilelor-amendă. Suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă între 100 şi 5.000 lei, se înmulţeşte cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 de zile şi 600 de zile.
(3) Instanţa stabileşte numărul zilelor-amendă ţinând cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă se determină ţinând seama de cifra de afaceri, în cazul persoanei juridice cu scop lucrativ, respectiv de valoarea activului patrimonial în cazul altor persoane juridice, precum şi de celelalte obligaţii ale persoanei juridice.
(4) Limitele speciale ale zilelor-amendă sunt cuprinse între:
a) 60 şi 180 de zile-amendă, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită numai pedeapsa amenzii;
b) 120 şi 240 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 5 ani, unică sau alternativ cu pedeapsa amenzii;
c) 180 şi 300 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 10 ani;
d) 240 şi 420 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 20 de ani;
e) 360 şi 510 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani sau detenţiunea pe viaţă.
(5) Când prin infracţiunea săvârşită persoana juridică a urmărit obţinerea unui folos patrimonial, limitele speciale ale zilelor-amendă prevăzute de lege pentru infracţiunea comisă se pot majora cu o treime, fără a se depăşi maximul general al amenzii. La stabilirea amenzii se va ţine seama de valoarea folosului patrimonial obţinut sau urmărit."

Detalii: legeaz.net/noul-cod-penal/art-137
Răspunde
 
# defara 03-Februarie-2014
Corespondența cu noul Cod Penal (Legea nr. 286/2009):

► Art. 65 "(1) Pedeapsa accesorie constă în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d)-o), a căror exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară.
(2) În cazul detenţiunii pe viaţă, pedeapsa accesorie constă în interzicerea de către instanţă a exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a)-o) sau a unora dintre acestea.
(3) Pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării unor drepturi se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.
(4) În cazul detenţiunii pe viaţă, pedeapsa accesorie având conţinutul prevăzut la art. 66 alin. (1) lit. c) se pune în executare la data liberării condiţionate sau după ce pedeapsa a fost considerată ca executată."

Detalii: legeaz.net/noul-cod-penal/art-65
Răspunde
 
# diana 16-Iulie-2012
Prin sentinţa pronunţată la 29 ianuarie 1998, rămasă definitivă în urma respingerii apelului, inculpatul - minor la data când a comis fapta - a fost condamnat, pentru săvârşirea unei infracţiuni de furt calificat, în baza art. 208, 209 alin. 1 , lit. a, g şi i C. pen., cu aplicarea art. 99 şi urm., 74 şi 76 C. pen., la 1 an închisoare, făcându-se şi aplicarea art. 71, 64 C. pen.

Motivul de recurs formulat de inculpat, prin care se critică - ca fiind nelegală - aplicarea art. 71 şi 64 C. pen., este fondat, întrucât potrivit art. 109 alin. 3 C. proc. pen., pedepsele complementare nu se aplică minorilor.

în consecinţă, se va admite recursul, se vor casa parţial ambele hotărâri, şi se va înlătura aplicarea art. 71 şi 64 C. pen.

C. Apel Bucureşti, s. o Il-a pen., dec. nr. 1310/1998

Notă: Este adevărat că - aşa cum se arată în art. 109 alin. 3 C. pen. -pedepsele complementare nu se aplică minorilor. Această dispoziţie se explică prin aceea că pedepsele complementare, executându-se, de regulă, după executarea pedepselor principale, ar constitui o piedică în calea redresării morale a minorului ajuns în preajma majoratului, când trebuie să i se deschidă perspectivele unei vieţi noi, degrevată de greşelite trecutului (v.: V. Rămureanu, în Codul penal al RSR comentat şi adnotat, Partea generată, de T. Vasiliu ş. a., Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972, p. 566). Dar, în speţă, instanţele nu au aplicat inculpatului minor pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi prevăzută în art. 64 C. pen., ci pedeapsa accesorie prevăzută în art. 71 C. pen. (dacă în hotărârile atacate este menţionat şi art. 64 C. pen., acest lucru se explică prin aceea că art. 71 C. pen. - sediul legal al pedepsei accesorii - trimite la prevederile art. 64 C. pen.; de altfel, dacă instanţele ar fi înţeles să aplice pedeapsa complementară, ele ar fi trebuie să indice drepturile interzise şi să fixeze o durată a interdicţiei, ceea ce nu au făcut).

Textul art. 109 C. pen. nu prevede nimic cu privire la pedeapsa accesorie. în această situaţie şi faţă de împrejurarea că interzicerea drepturilor ce fac obiectul pedepsei accesorii însoţeşte pedeapsa închisorii în tot timpul executării ei - aşa cum se prevede expres în art. 71 alin. 2 C. pen. -, soluţia care se impune este aceea că, spre deosebire de pedepsele complementare, pedeapsa accesorie este aplicabilă şi minorilor (v., în acest sens.N.Jidovu, Consideraţii referitoare la expertiza psihiatrică şi pedeapsa accesorie în cauzele cu infractori minori. Dr. nr. 8/1998, p. 132); C. Apel Cluj Napoca dec. pen. nr. 11/1996, RDP nr. 1/1998, p. 138). Este, însă, absolut necesară următoarea precizare: pedeapsa accesorie se va executa în fapt numai dacă făptuitorul, minor la data săvârşirii infracţiunii, devine major înainte ca hotărârea de condamnare să fi rămas definitivă sau în intervalul scurs până la terminarea executării pedepsei închisorii; în primul caz, el va suferi interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64 C. pen. de la data definitivării hotărârii de condamnare, iar în cazul al doilea de la data majoratului (v.: V. R ă mu r e a n u, op. cit., p. 567).
Răspunde
 
# diana 16-Iulie-2012
Admiţându-se recursul declarat de inculpat împotriva sentinţei -menţinută în apel - prin care a fost condamnat la 3 ani închisoare pentru infracţiunea de furt calificat, în baza art. 208, 209 lit. a, e şi g C. pen., cu aplicarea art. 71, 64 C. pen., şi dispunându-se ca această pedeapsă să fie executată la locul de muncă, conform art. 867 C. pen., se va înlătura aplicarea art. 71-64 C. pen. şi se vor interzice inculpatului, pe timpul executării pedepsei, drepturile prevăzute în art. 64 lit. a C. pen.

C. Apel Bucureşti, s. Ipen., dec. nr. 371/1998

Notă: Dispunând ca inculpatului să i se interzică pe timpul executării pedepsei drepturile prevăzute în art. 64 lit. a C. pen., instanţa de recurs n-a înţeles, în mod evident, să aplice acestuia pedeapsa complimentară prevăzută în art. 64 C. pen., ci pedeapsa accesorie, deoarece, pe de o parte, pedeapsa interzicerii unor drepturi se execută după executarea pedepsei principale şi, pe de altă parte, această pedeapsă nu s-ar fi putut aplica, în speţă, fără încălcarea principiului non reformatio in pejus. în conformitate cu prevederile art. 71 alin. 2 C. pen., pedeapsa accesorie constă în interzicerea tuturor drepturilor prevăzute în art. 64 C. pen., din momentul în care hotărârea de condamnare a rămas definitivă şi până la terminarea executării pedepsei, până la graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei.

Prin derogare de la prevederile sus-menţionate, prin art. 71 alin. 3 C. pen. se prevede că, în cazul în care s-a dispus executarea pedepsei Ia locul de muncă, instanţa de judecată are facultatea ca, aplicând pedeapsa accesorie, să excludă dintre drepturile interzise condamnatului drepturile prevăzute în art. 64 lit. d şi e C. pen. (drepturile părinteşti, dreptul de a fi tutore sau curator).

Pedeapsa accesorie constând, de regulă, în interzicerea tuturor drepturilor prevăzute în art. 64 C. pen. iar derogarea instituită prin art. 71 alin. 3 C. pen., pentru ipoteza executării pedepsei închisorii la locul de muncă, fiind strict limitată la drepturile prevăzute în art. 64 lit. d şi e C. pen., rezultă că, în această ipoteză, pedeapsa accesorie trebuie să constea în mod obligator în interzicerea tuturor celorlalte drepturi, adică a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a-c C. pen., neputând fi restrânsă numai la unul sau la unele dintre ele.

în speţă, deci, dispoziţia de a se interzice inculpatului, pe timpul executării pedepsei la locul de muncă, numai drepturile prevăzute în art. 64 lit. a C. pen. este contrară legii.

Nelegală ni se pare, de altfel, şi măsura - cuprinsă în prima parte a dispozitivului - de a se "înlătura aplicarea art. 71-64 C. pen. " (pentru ca ulterior să se interzică inculpatului drepturile prevăzute în art. 64 lit. a C. pen.). Din moment ce pedeapsa principală căreia îi este ataşată, potrivit legii, pedeapsa accesorie, a fost menţinută, ceea ce s-a schimbat fiind numai modul de executare a ei, pedeapsa accesorie nu putea fi "înlăturată", căci caracterul său accesoriu, inseparabil, rezultă din lege, ci trebuia de asemena menţinută, cu posibilitatea, pentru instanţă, de a restrânge conţinutul ei la drepturile prevăzute în art. 64 lit. a-c C. pen.
Răspunde
 
# diana 16-Iulie-2012
Din moment ce a suspendat condiţionat executarea pedepsei aplicate inculpatului în baza art. 81 C. pen., prima instanţă a greşit atunci când a făcut aplicarea art. 71 C. pen., căci pedeapsa accesorie poate însoţi pedeapsa principală a închisorii numai în timpul executării acesteia prin privare de libertate.

în consecinţă, se va admite apelul declarat de parchet pentru acest motiv şi se va înlătura aplicarea art. 71 C. pen.

C. Apel Bucureşti, s. Ipen., dec. nr. 328/A/1998

Notă: în practica judiciară este admis că, în cazul în care executarea pedepsei principale este suspendată condiţionat, în baza art. 81 C. pen., acest efect se extinde şi asupra pedepsei accesorii care o însoţeşte de drept (v. Tj. Ilfov, dec. pen. nr. 81/1979, cunotăde C. Buga, RRD nr. 2/1980, p. 3); acelaşi punct de vedere a fost exprimat şi în literatura juridică (v.: I. V â r c i u, Aplicarea pedepsei accesorii în cazul în care se dispune executarea pedepsei închisorii prin muncă corecţională cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, PL nr. 2/1990, p. 27-29).

Nu credem însă că, suspendând condiţionat executarea pedepsei principale instanţa de apel sau de recurs trebuie să suspende explicit şi executarea pedepsei accesorii. Din ansamblul prevederilor art. 81 C. pen. rezultă că numai în ce priveşte suspendarea executării pedepsei principale (închisoarea sau amenda) este necesară o menţiune explicită în cuprinsul hotărârii; suspendarea executării pedepsei accesorii fiind o consecinţă inevitabilă a suspendării executării pedepsei principale - a cărei soartă o urmează automat - o asemenea menţiune nu este necesară (v.: G. A n t o n i u ş. a., Practica judiciară penală, vol. I, Editura Academiei, Bucureşti, 1988, P- 41).

Cu atât mai puţin indicat ni se pare a fi ca, în dispozitivul instanţei de apel sau de recurs - prin care s-a suspendat executarea pedepsei principale -să se menţioneze că se "înlătură aplicarea art. 71 C. pen.". Datorită unei asemenea menţiuni - prin care executarea pedepsei accesorii este nu suspendată, ci înlăturată, s-ar putea ajunge la concluzia că în cazul revocării eventuale a suspendării executării pedepsei, va deveni executabilă numai pedeapsa principală, nu şi pedeapsa accesorie.
Răspunde
 
# diana 16-Iulie-2012
Pedeapsa accesorie fiind incidenţă ope legis ori de câte ori pedeapsa principală este închisoarea ori detenţiunea pe viaţă, nu se poate susţine că, inculpatul fiind cetăţean străin, prevederile art. 71 C. pen. au fost greşit aplicate.

C. Apel Bucureşti, s. a II-a pen., dec. pen. nr. 302/A/1998
Răspunde
 
# tudordan 12-Iulie-2012
Potrivit art 71 alin. 1 C. pen., pedeapsa accesorie constă în interzicerea tuturor drepturilor prevăzute în art 64 C. pen.

Condamnarea la pedeapsa închisorii - se arată în alin. 2 al aceluiaşi articol - atrage, de drept interzicerea drepturilor arătate mai sus, din momentul în care hotărârea de condamnare a rămas definitivă şi până la terminarea executării pedepsei, până la graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei.

Este deci, nelegal procedeul primei instanţe care, con-damnându-l pe inculpat la 6 ani închisoare pentru tentativă de omor, prevăzută în art. 20 raportat la art 174 C. pen., a restrâns conţinutul pedepsei accesorii la interzicerea drepturilor prevăzute în art 64 lit a) şi b) C. pen.

C. Apel Bucureşti, s. Il-a pen., dec. nr. 149/A/1996
Răspunde