Art. 76 Cod penal Efectele circumstanţelor atenuante Circumstanţele atenuante şi agravante INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

Capitolul V
INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR

Secţiunea II
Circumstanţele atenuante şi agravante

Art. 76

Efectele circumstanţelor atenuante

În cazul în care există circumstanţe atenuante, pedeapsa principală pentru persoana fizică se reduce sau se schimbă, după cum urmează:

a) când minimul special al pedepsei închisorii este de 10 ani sau mai mare, pedeapsa se coboară sub minimul special, dar nu mai jos de 3 ani;

b) când minimul special al pedepsei închisorii este de 5 ani sau mai mare, pedeapsa se coboară sub minimul special, dar nu mai jos de un an;

c) când minimul special al pedepsei închisorii este de 3 ani sau mai mare, pedeapsa se coboară sub minimul special, dar nu mai jos de 3 luni;

d) când minimul special al pedepsei închisorii este de un an sau mai mare, pedeapsa se coboară sub acest minim, până la minimul general;

e) când minimul special al pedepsei închisorii este de 3 luni sau mai mare, pedeapsa se coboară sub acest minim, până la minimul general, sau se aplică o amendă care nu poate fi mai mică de 250 lei, iar când minimul special este sub 3 luni, se aplică o amendă care nu poate fi mai mică de 200 lei;

f) când pedeapsa prevăzută de lege este amenda, aceasta se coboară sub minimul ei special, putând fi redusă până la 150 lei în cazul când minimul special este de 500 lei sau mai mare, ori până la minimul general, când minimul special este sub 500 lei.

În cazul infracţiunilor contra siguranţei statului, al infracţiunilor contra păcii şi omenirii, al infracţiunii de omor, al infracţiunilor săvârşite cu intenţie care au avut ca urmare moartea unei persoane, sau al infracţiunilor prin care s-au produs consecinţe deosebit de grave, dacă se constată că există circumstanţe atenuante, pedeapsa închisorii poate fi redusă cel mult până la o treime din minimul special.

Când există circumstanţe atenuante, pedeapsa complimentară privativă de drepturi, prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită, poate fi înlăturată.

În cazul în care există circumstanţe atenuante, amenda pentru persoana juridică se reduce după cum urmează:

a) când minimul special al amenzii este de 10.000 lei sau mai mare, amenda se coboară sub acest minim, dar nu mai mult de o pătrime;

b) când minimul special al amenzii este de 5.000 lei sau mai mare, amenda se coboară sub acest minim, dar nu mai mult de o treime.

Cod penal actualizat prin:

Lege nr. 278/2006 - pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi din 4 iulie 2006, Monitorul Oficial 601/2006;

Lege nr. 169/2002 - privind modificarea şi completarea Codului penal, a Codului de procedură penală şi a unor legi speciale din 10 aprilie 2002, Monitorul Oficial 261/2002;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 76 Cod penal Efectele circumstanţelor atenuante Circumstanţele atenuante şi agravante INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR
# defara 03-Februarie-2014
Corespondența cu noul Cod Penal (Legea nr. 286/2009):

► Art. 147 "(1) În caz de concurs de infracţiuni, de pluralitate intermediară sau de cauze de atenuare ori agravare a răspunderii penale, persoanei juridice i se aplică regimul amenzii prevăzut de lege pentru persoana fizică.
(2) În caz de pluralitate de infracţiuni, pedepsele complementare de natură diferită, cu excepţia dizolvării, sau cele de aceeaşi natură, dar cu conţinut diferit, se cumulează, iar dintre pedepsele complementare de aceeaşi natură şi cu acelaşi conţinut se aplică cea mai grea.
(3) În caz de pluralitate de infracţiuni, măsurile de siguranţă luate conform art. 112 se cumulează."
Detalii: legeaz.net/noul-cod-penal/art-147
Răspunde
 
# defara 03-Februarie-2014
Corespondența cu noul Cod Penal (Legea nr. 286/2009):

► Art. 76 "(1) În cazul în care există circumstanţe atenuante, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită se reduc cu o treime.
(2) Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă, în cazul reţinerii circumstanţelor atenuante se aplică pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani.
(3) Reducerea limitelor speciale ale pedepsei se face o singură dată, indiferent de numărul circumstanţelor atenuante reţinute."

Detalii: legeaz.net/noul-cod-penal/art-76
Răspunde
 
# v. ivanovici 13-Iulie-2012
în cazul condamnării inculpatului pentru un concurs de infracţiuni, dacă există circumstanţe atenuante, instanţa este obligată, conform art. 76 C. pen., să reducă - sub minimul special prevăzut de lege - pedepsele stabilite pentru toate infracţiunile în concurs.

în speţă, inculpatul a fost condamnat Ia 1 an închisoare pentru infracţiunea de furt prevăzută în art. 208 alin. 1 C. pen. şi la 3 ani închisoare pentru infracţiunea de furt calificat prevăzută în art. 208, 209 alin. 1 lit. i C. pen., iar instanţa de apel, admiţând apelul incupatului, a făcut aplicarea art. 74, 76 C. pen. numai în legătură cu pedeapsa aplicată pentru infracţiunea de furt calificat, pe care a redus-o la 2 ani închisoare; această din urmă soluţie este nelegală, căci, odată reţinute, circumstanţele atenuante urmau a-şi produce efectul uşurător asupra ambelor pedepse.

C. Apel Bucureşti, s. I pen., dec. nr. 1222/1998

Notă: Nu ştim, căci contrar prevederilor art. 79 C. pen, în decizie nu sunt arătate circumstanţele atenuante reţinute în favoarea inculpatului; ele puteau fi circumstanţe reale sau circumstanţe personale, în cazul concursului de infracţiuni, circumstanţele atenuante reale (adică acele cirsumstanţe care sunt privitoare la faptă, sunt exterioare şi aparţin infracţiunii însăşi) operează în mod strict numai cu privire la infracţiunea în legătură cu care au fost reţinute.

în ceea ce priveşte circumstanţele atenuante personale (adică acele circumstanţe care rezidă în persoana inculpatului, în calităţile şi raporturile sale personale, în antecedentele lui penale sau în orice alte date şi situaţii proprii de natură a fi luate în considerare la individualizarea pedepsei), printr-o decizie mai veche a Tribunalului Suprem s-a statuat că efectul lor se întinde asupra tuturor infracţiunilor concurente (TS, col. pen, dec. nr. 1168/1962, JN nr. 7/1963, p. 155). Acestei teze nu i se poate recunoaşte însă o valoare de principiu, deoarece, în raport cu diversele situaţii de fapt, pot exista circumstanţe atenuante care să nu se răsfrângă în mod uşurător asupra pedepselor stabilite pentru toate infracţiunile în concurs. Iată un exemplu: o persoană lipsită de experienţă în conducerea autovehiculelor, căci a obţinut de curând permisul de conducere, a provocat din culpă un accident de circulaţie în care şi-a găsit moartea o altă persoană şi, fiind cercetată de organele poliţiei, a insultat un poliţist; în acest caz, lipsa de experienţă - circumstanţă cu caracter evident personal - poate îndreptăţi reducerea pedepsei pentru infracţiunea de ucidere din culpă, dar nu şi pentru cea de ultraj.

Prin urmare, nu se poate vorbi de o răsfrângere automată a circumstanţelor atenuante - reale sau personale - asupra tuturor infracţiunilor în concurs; instanţa este obligată să examineze, cu privire la fiecare infracţiune concurentă, posibilitatea ca o circumstanţă anumită să dobândească caracter atenuant sau nu. Altfel - s-a arătat în literatura juridică - "s-ar restrânge nejustificat dreptul de apreciere al judecătorilor, iar analiza concretă şi distinctă a fiecărei infracţiuni concurente ar fi înlocuită cu scheme abstracte şi cu concluzii extrapolate din analiza altor situaţii de fapt" (G.An t oniu ş. a., Practica judiciară penală, voi. II, Editura Academiei, Bucureşti, 1990, p. 58).
Răspunde
 
# alina petrea 12-Iulie-2012
în cazul condamnării inculpatului pentru un concurs de infracţiuni, dacă există circumstanţe atenuante personale, instanţa trebuie să reducă - sub minimul special prevăzut de lege, conform art. 76 C. pen. - pedepsele stabilite, pentru toate infracţiunile concurente.

C. Apel Bucureşti, s. I pen., dec. nr. 441 Al 1996

NOTĂ. Soluţiei de mai sus - care se situează pe linia unei decizii mai vechi a Tribunalului Suprem (col. pen., dec. nr. 1168/1962, JN nr. 7/1973, p. 155) - nu i se poate recunoaşte o valoare de principiu, deoarece, în raport cu diversele situaţii de fapt, pot exista circumstanţe personale care să nu se răsfrângă în mod uşurător asupra pedepselor stabilite pentru toate infracţiunile în concurs. Iată un exemplu: o persoană, lipsită de experienţă în conducerea autovehiculelor, a provocat din culpă, un accident de circulaţie - în care şi-a găsit moartea o altă persoană - şi, fiind cercetată de organele poliţiei, a insultat un poliţist; în acest caz, lipsa de experienţă - circumstanţă cu un caracter evident personal -poate îndreptăţi reducerea pedepsei pentru infracţiunea de ucidere din culpă, dar nu şi pentru aceea de ultraj.

Prin urmare, instanţa este obligată să examineze, cu privire la fiecare infracţiune concurentă, posibilitatea ca o circumstanţă anumită să dobândească caracter atenuant sau nu. Altfel, "s-ar restrânge nejustificat dreptul de apreciere al judecătorilor, iar analiza concretă şi distinctă a fiecărei infracţiuni concurente ar fi înlocuită cu scheme abstracte şi cu concluzii extrapolate din analiza altor situaţii de fapt" (G. Antoniu ş.a, Practica judiciară penală, voi. n, Editura Academiei, Bucureşti, 1990, p. 58).
Răspunde
 
# Mateiasu AuroraRamon 14-Noiembrie-2011
Buna ziua!
intrebare; Candseva pune in aplicare,Efectele Circumstante atenuate articolul 76? Sotul meu,seafla la penetenciaru Baia Mare,cu o pedeapsa de 4 ani si 8 luni din careareexecutata 1 an.Imi spuneti si mie dacail ajuta cu ceva,Efectele Circumstantelor atenuate? Mii de multumiri!
Răspunde