Vechiul Cod Penal actualizat

Codul penal republicat în temeiul art. III din Legea nr. 140/1996 în Monitorul Oficial nr. 65 din 16 aprilie 1997 

Abrogat de Legea 286/2009 (Noul Cod Penal)

Vedeți noul Cod Penal aici: NOUL COD PENAL

Codul penal actualizat prin:

 • Legea 63 2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Monitorul Oficial 258/2012
 • Legea 27/2012 - pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal Monitorul Oficial 180/2012
 • Decizie curtea constituţională - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 741 din Codul penal Monitorul Oficial 363/2011
 • Legea 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor Monitorul Oficial 714/2010
 • OUG 198/2008 - privind modificarea şi completarea Codului penal Monitorul Oficial 824/2008
 • OUG 198/2008 - privind modificarea şi completarea Codului penal Monitorul Oficial 824/2008
 • Legea 58/2008 - pentru completarea art. 258 din Codul penal Monitorul Oficial 228/2008
 • Legea 337/2007 - pentru completarea art. 195 din Codul penal Monitorul Oficial 841/2007
 • OUG 60/2006 - pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi Monitorul Oficial 764/2006
 • Legea 278/2006 - pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi Monitorul Oficial 601/2006
 • Legea 247/2005 - privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente Monitorul Oficial 653/2005
 • OUG 58/2002 - privind modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni contra demnităţii şi infracţiuni contra autorităţii, precum şi a unor dispoziţii din Codul de procedură penală Monitorul Oficial 351/2002
 • OUG 109/2004 - pentru completarea Codului penal Monitorul Oficial 1115/2004
 • OUG 109/2004 - pentru completarea Codului penal Monitorul Oficial 1115/2004
 • OUG 143/2002 - pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal şi unele legi speciale, în vederea ocrotirii minorilor împotriva abuzurilor sexuale Monitorul Oficial 804/2002
 • OUG 93/2002 - pentru modificarea şi completarea Codului penal Monitorul Oficial 453/2002
 • OUG 58/2002 - privind modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni contra demnităţii şi infracţiuni contra autorităţii, precum şi a unor dispoziţii din Codul de procedură penală Monitorul Oficial 351/2002
 • Legea 169/2002 - privind modificarea şi completarea Codului penal, a Codului de procedură penală şi a unor legi speciale Monitorul Oficial 261/2002
 • OUG 89/2001 - pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni privind viaţa sexuală Monitorul Oficial 338/2001
 • OUG 10/2001 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid şi stabilirea regimului de urmărire şi judecare în procedură urgentă a unor fapte penale Monitorul Oficial 62/2001
 • OUG 207/2000 - privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală Monitorul Oficial 594/2000
 • OUG 89/2001 - pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni privind viaţa sexuală Monitorul Oficial 338/2001
 • OUG 10/2001 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid şi stabilirea regimului de urmărire şi judecare în procedură urgentă a unor fapte penale Monitorul Oficial 62/2001
 • OUG 207/2000 - privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală Monitorul Oficial 594/2000
 • Legea 197/2000 - pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal Monitorul Oficial 568/2000
 • Legea 143/2000 - privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri Monitorul Oficial 362/2000

Citiți mai jos vechiul Cod penal pe articole sau descărcați varianta PDF: codul penal actualizat PDF

Articol
Art. 251 Cod penal INFRACŢIUNI DE SERVICIU SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL
Art. 252 Cod penal Neglijenţa în păstrarea secretului de stat INFRACŢIUNI DE SERVICIU SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL
Art. 253 Cod penal INFRACŢIUNI DE SERVICIU SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL
Art. 254 Cod penal Luarea de mită INFRACŢIUNI DE SERVICIU SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL
Art. 255 Cod penal Darea de mită INFRACŢIUNI DE SERVICIU SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL
Art. 256 Cod penal Primirea de foloase necuvenite INFRACŢIUNI DE SERVICIU SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL
Art. 257 Cod penal Traficul de influenţă INFRACŢIUNI DE SERVICIU SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL
Art. 258 Cod penal Fapte săvârşite de alţi funcţionari INFRACŢIUNI DE SERVICIU SAU ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIUL
Art. 259 Cod penal Denunţarea calomnioasă INFRACŢIUNI CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI
Art. 260 Cod penal Mărturia mincinoasă INFRACŢIUNI CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI
Art. 261 Cod penal Încercarea de a determina mărturia mincinoasă INFRACŢIUNI CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI
Art. 262 Cod penal Nedenunţarea unor infracţiuni INFRACŢIUNI CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI
Art. 263 Cod penal Omisiunea sesizării organelor judiciare INFRACŢIUNI CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI
Art. 264 Cod penal Favorizarea infractorului INFRACŢIUNI CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI
Art. 265 Cod penal Omisiunea de a încunoştinţa organele judiciare INFRACŢIUNI CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI

Art. 266 Cod penal Arestarea nelegală şi cercetarea abuzivă INFRACŢIUNI CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI
Art. 267 Cod penal Supunerea la rele tratamente INFRACŢIUNI CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI
Art. 268 Cod penal Represiunea nedreaptă INFRACŢIUNI CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI
Art. 269 Cod penal Evadarea INFRACŢIUNI CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI
Art. 270 Cod penal Înlesnirea evadării INFRACŢIUNI CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI
Art. 271 Cod penal Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti INFRACŢIUNI CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI
Art. 272 Cod penal Reţinerea sau distrugerea de înscrisuri INFRACŢIUNI CARE ÎMPIEDICĂ ÎNFĂPTUIREA JUSTIŢIEI
Art. 273 Cod penal Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, din culpă INFRACŢIUNI CONTRA SIGURANŢEI CIRCULAŢIEI PE CĂILE FERATE
Art. 274 Cod penal Neîndeplinirea cu ştiinţă a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă INFRACŢIUNI CONTRA SIGURANŢEI CIRCULAŢIEI PE CĂILE FERATE
Art. 275 Cod penal Părăsirea postului şi prezenţa la serviciu în stare de ebrietate INFRACŢIUNI CONTRA SIGURANŢEI CIRCULAŢIEI PE CĂILE FERATE
Art. 276 Cod penal Distrugerea şi semnalizarea falsă INFRACŢIUNI CONTRA SIGURANŢEI CIRCULAŢIEI PE CĂILE FERATE
Art. 277 Cod penal Accidentul şi catastrofa de cale ferată INFRACŢIUNI CONTRA SIGURANŢEI CIRCULAŢIEI PE CĂILE FERATE
Art. 278 Cod penal Punerea în mişcare a acţiunii penale INFRACŢIUNI CONTRA SIGURANŢEI CIRCULAŢIEI PE CĂILE FERATE
Art. 279 Cod penal Nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor INFRACŢIUNI PRIVITOARE LA REGIMUL STABILIT PENTRU UNELE ACTIVITĂŢI REGLEMENTATE DE LEGE
Art. 280 Cod penal Nerespectarea regimului materiilor explozive INFRACŢIUNI PRIVITOARE LA REGIMUL STABILIT PENTRU UNELE ACTIVITĂŢI REGLEMENTATE DE LEGE
Art. 281 Cod penal Exercitarea fără drept a unei profesii INFRACŢIUNI PRIVITOARE LA REGIMUL STABILIT PENTRU UNELE ACTIVITĂŢI REGLEMENTATE DE LEGE
Art. 282 Cod penal Falsificarea de monede sau de alte valori FALSIFICAREA DE MONEDE, TIMBRE SAU DE ALTE VALORI
Art. 283 Cod penal Falsificarea de timbre, mărci sau de bilete de transport FALSIFICAREA DE MONEDE, TIMBRE SAU DE ALTE VALORI
Art. 284 Cod penal Falsificarea de valori străine FALSIFICAREA DE MONEDE, TIMBRE SAU DE ALTE VALORI
Art. 285 Cod penal Deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori FALSIFICAREA DE MONEDE, TIMBRE SAU DE ALTE VALORI
Art. 286 Cod penal Falsificarea instrumentelor oficiale FALSIFICAREA INSTRUMENTELOR DE AUTENTIFICARE SAU DE MARCARE
Art. 287 Cod penal Folosirea instrumentelor oficiale false FALSIFICAREA INSTRUMENTELOR DE AUTENTIFICARE SAU DE MARCARE
Art. 288 Cod penal Falsul material în înscrisuri oficiale FALSURI ÎN ÎNSCRISURI
Art. 289 Cod penal Falsul intelectual FALSURI ÎN ÎNSCRISURI
Art. 290 Cod penal Falsul în înscrisuri sub semnătură privată FALSURI ÎN ÎNSCRISURI
Art. 291 Cod penal Uzul de fals FALSURI ÎN ÎNSCRISURI
Art. 292 Cod penal Falsul în declaraţii FALSURI ÎN ÎNSCRISURI
Art. 293 Cod penal Falsul privind identitatea FALSURI ÎN ÎNSCRISURI
Art. 294 Cod penal Falsul prin folosirea emblemei Crucii Roşii FALSURI ÎN ÎNSCRISURI
Art. 295 Cod penal Specula FALSURI ÎN ÎNSCRISURI
Art. 296 Cod penal Înşelăciunea la măsurătoare FALSURI ÎN ÎNSCRISURI
Art. 297 Cod penal Înşelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor FALSURI ÎN ÎNSCRISURI
Art. 298 Cod penal Divulgarea secretului economic FALSURI ÎN ÎNSCRISURI
Art. 299 Cod penal Contrafacerea obiectului unei invenţii FALSURI ÎN ÎNSCRISURI
Art. 300 Cod penal Punerea în circulaţie a produselor contrafăcute FALSURI ÎN ÎNSCRISURI

Start 6  8  Final
Pagina 6 din 8