Codul de procedura fiscala actualizat OG 92 2003

Codul de procedura fiscala actualizat. OG 92 2003 privind Codul de procedură fiscală, publicata in Monitorul Oficial nr. 513 din 31 iulie 2007

OG 92 2003 actualizata prin:

 • Legea 188/2011 - privind gestionarea taxelor colectate în cadrul aplicării politicii agricole comune şi care fac parte din sistemul de finanţare al fondurilor europene pentru agricultură, precum şi din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene 31 octombrie 2011 Monitorul Oficial 763/2011
 • OG 29/2011 - pentru modificarea şi completarea OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 17 septembrie 2011 Monitorul Oficial 626/2011
 • Decizie curtea constituţională - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 7 iulie 2011 Monitorul Oficial 482/2011
 • OUG 88/2010 - pentru modificarea şi completarea OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 24 iunie 2011 Monitorul Oficial 669/2010
 • OUG 35/2011 - pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale 11 aprilie 2011 Monitorul Oficial 253/2011
 • OUG 117/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 30 decembrie 2010 Monitorul Oficial 891/2010
 • OUG 88/2010 - pentru modificarea şi completarea OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 01 octombrie 2010 Monitorul Oficial 669/2010
 • OUG 54/2010 - privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale 23 iunie 2010 Monitorul Oficial 421/2010
 • OUG 39/2010 - pentru modificarea şi completarea OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 01 iulie 2010 Monitorul Oficial 278/2010
 • OUG 46/2009 - privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale 25 octombrie 2009 Monitorul Oficial 347/2009
 • Legea 324/2009 - pentru aprobarea OUG 46/2009 privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale 25 octombrie 2009 Monitorul Oficial 713/2009
 • OUG 19/2008 - pentru modificarea şi completarea OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 04 iunie 2009 Monitorul Oficial 163/2008
 • OUG 46/2009 - privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale 25 mai 2009 Monitorul Oficial 347/2009
 • OUG 192/2008 - privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă 08 mai 2009 Monitorul Oficial 815/2008
 • OUG 34/2009 - cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 14 aprilie 2009 Monitorul Oficial 249/2009
 • OG 47/2007 - privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 10 aprilie 2009 Monitorul Oficial 603/2007
 • OUG 192/2008 - privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă 04 decembrie 2008 Monitorul Oficial 815/2008
 • OUG 19/2008 - pentru modificarea şi completarea OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 03 martie 2008 Monitorul Oficial 163/2008
 • OG 47/2007 - privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 03 septembrie 2007 Monitorul Oficial 603/2007
Articol
ARTICOLUL 1 Sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală
ARTICOLUL 2 Raportul Codului de procedură fiscală cu alte acte normative Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală
ARTICOLUL 3 Modificarea şi completarea Codului de procedură fiscală Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală
ARTICOLUL 4 Înfiinţarea şi funcţionarea Comisiei de proceduri fiscale Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală
ARTICOLUL 5 Aplicarea unitară a legislaţiei Principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat
ARTICOLUL 6 Exercitarea dreptului de apreciere Principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat
ARTICOLUL 7 Rolul activ Principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat
ARTICOLUL 8 Limba oficială în administraţia fiscală Principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat
ARTICOLUL 9 Dreptul de a fi ascultat Principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat
ARTICOLUL 10 Obligaţia de cooperare Principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat
ARTICOLUL 11 Secretul fiscal Principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat
ARTICOLUL 12 Buna-credinţă Principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat
ARTICOLUL 13 Interpretarea legii Aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale
ARTICOLUL 14 Criteriile economice Aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale
ARTICOLUL 15 Eludarea legislaţiei fiscale Aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale

ARTICOLUL 16 Conţinutul raportului de drept procedural fiscal Raportul juridic fiscal
ARTICOLUL 17 Subiectele raportului juridic fiscal Raportul juridic fiscal
ARTICOLUL 18 Împuterniciţii Raportul juridic fiscal
ARTICOLUL 19 Numirea curatorului fiscal Raportul juridic fiscal
ARTICOLUL 20 Obligaţiile reprezentanţilor legali Raportul juridic fiscal
ARTICOLUL 21 Creanţele fiscale Dispoziţii generale
ARTICOLUL 22 Obligaţiile fiscale Dispoziţii generale
ARTICOLUL 23 Naşterea creanţelor şi obligaţiilor fiscale Dispoziţii generale
ARTICOLUL 24 Stingerea creanţelor fiscale Dispoziţii generale
ARTICOLUL 25 Creditorii şi debitorii Dispoziţii generale
ARTICOLUL 26 Plătitorul Dispoziţii generale
ARTICOLUL 27 Răspunderea solidară Dispoziţii generale
ARTICOLUL 28 Dispoziţii speciale privind stabilirea răspunderii Dispoziţii generale
ARTICOLUL 29 Drepturile şi obligaţiile succesorilor Dispoziţii generale
ARTICOLUL 30 Dispoziţii privind cesiunea creanţelor fiscale ale contribuabililor Dispoziţii generale
ARTICOLUL 31 Domiciliul fiscal Domiciliul fiscal
ARTICOLUL 32 Competenţa generală Competenţa organului fiscal
ARTICOLUL 33 Competenţa teritorială Competenţa organului fiscal
ARTICOLUL 34 Competenţa în cazul sediilor secundare Competenţa organului fiscal
ARTICOLUL 35 Competenţa teritorială a compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale Competenţa organului fiscal
ARTICOLUL 36 Competenţa specială Competenţa organului fiscal
ARTICOLUL 37 Conflictul de competenţă Competenţa organului fiscal
ARTICOLUL 38 Acord asupra competenţei Competenţa organului fiscal
ARTICOLUL 39 Conflictul de interese Competenţa organului fiscal
ARTICOLUL 40 Abţinerea şi recuzarea Competenţa organului fiscal
ARTICOLUL 41 Noţiunea de act administrativ fiscal Actele emise de organele fiscale
ARTICOLUL 42 Soluţia fiscală individuală anticipată şi acordul de preţ în avans Actele emise de organele fiscale
ARTICOLUL 43 Conţinutul şi motivarea actului administrativ fiscal Actele emise de organele fiscale
ARTICOLUL 44 Comunicarea actului administrativ fiscal Actele emise de organele fiscale
ARTICOLUL 45 Opozabilitatea actului administrativ fiscal Actele emise de organele fiscale
ARTICOLUL 46 Nulitatea actului administrativ fiscal Actele emise de organele fiscale
ARTICOLUL 47 Desfiinţarea sau modificarea actelor administrative fiscale Actele emise de organele fiscale
ARTICOLUL 48 Îndreptarea erorilor materiale din actele administrative fiscale Actele emise de organele fiscale
ARTICOLUL 49 Mijloace de probă Dispoziţii generale Administrarea şi aprecierea probelor
ARTICOLUL 50 Dreptul organului fiscal de a solicita prezenţa contribuabilului la sediul său Dispoziţii generale Administrarea şi aprecierea probelor

Start 1  3   4   5  Final
Pagina 1 din 5