ARTICOLUL 111 Termenele de plată Dispoziţii generale

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

ARTICOLUL 111

Termenele de plată

(1) Creanţele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevăzute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementează.

(2) Pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale şi pentru obligaţiile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plată se stabileşte în funcţie de data comunicării acestora, astfel:

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

(3) Pentru obligaţiile fiscale eşalonate sau amânate la plată, precum şi pentru accesoriile acestora termenul de plată se stabileşte prin documentul prin care se acordă înlesnirea respectivă.

(4) Pentru creanţele fiscale, administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, care nu au prevăzute termene de plată, acestea vor fi stabilite prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.

(41) Pentru creanţele fiscale stabilite pe baza declaraţiilor fiscale cărora li se aplică prevederile art. 114 alin. (21) şi care au termenul de plată diferit de data de 25, acesta se înlocuieşte cu data de 25 a lunii prevăzute de actul normativ care le reglementează.

(5) Pentru creanţele fiscale ale bugetelor locale care nu au prevăzute termene de plată, acestea se stabilesc prin ordin comun al ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului economiei şi finanţelor.

(6) Contribuţiile sociale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, după calcularea şi reţinerea acestora conform reglementărilor legale în materie, se virează până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor salariale.

(7) Abrogat.

(8) Abrogat.

(9) Abrogat.

OUG 92 2003 Codul de procedură fiscala actualizat prin:

OUG 117/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale din 23 decembrie 2010, Monitorul Oficial 891/2010;

OUG 19/2008 - pentru modificarea şi completarea OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală din 27 februarie 2008, Monitorul Oficial 163/2008;

OG 47/2007 - privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale din 28 august 2007, Monitorul Oficial 603/2007;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre ARTICOLUL 111 Termenele de plată Dispoziţii generale
# tereza 15-Ianuarie-2013
fiul meu a facut pt 2 persoane asigurari pt pilonul 2 de pensii la ING el fiind student si a avut venituri 140 ron pe 2007 si 100 ron pe 2008 iar acum dupa 5 ani ia venit de la sanatate(CAS) ca are de plata 857 ron e normal sa plateasca o suma atat de mare el fiind asigurat in acel timp pt ca era student si nici nu am primit in acesti 5 ani nimic ca are de plata la CAS va rog sa ma ajutati ce pot face cui ma pot adresa Va multumesc
Răspunde