ARTICOLUL 44 Dreptul de proprietate privată Drepturile şi libertăţile fundamentale

CAPITOLUL II
Drepturile şi libertăţile fundamentale

ARTICOLUL 44

Dreptul de proprietate privată

(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică, precum şi prin moştenire legală.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.

(4) Sunt interzise naţionalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenenţei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.

(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii.

(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) şi (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergenţă, prin justiţie.

(7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.

(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre ARTICOLUL 44 Dreptul de proprietate privată Drepturile şi libertăţile fundamentale
# vasile laura 01-Februarie-2012
am o intrebare
locuiesc la etajul 2 intr-un bloc cu 4 nivele,parterul si primul nivel nu sunt locuite de ani de zile
din cauza asta am probleme in apartament cu parchetul si covoarele mucegaite,imi spune si mie cineva ce sa fac in legatura cu problema asta? pana si cu bunurile din casa am probleme
.
Răspunde
 
# laura 04-Iulie-2012
Blocul nu are o asociatie de proprietari? incercati sa faceti o petitie la primarie.
Răspunde
 
# sf marian 12-Noiembrie-2013
am o intrebare am o gradina langa un parau mai mare curge in permanenta au fost o ploaie mai abundenta si au fos niste inundati pe acel parau este construite niste cascade de cealalta parte este un drum public . primaria a angajat o firma de constructi sa faca niste ziduri de beron pentru protectie dintre care au fost niste ziduri pe hotar iar cand au fost inundatile sau surpat. iar primaria nu au respectat pe unde au fost si sau sau bagat prin gradina vreo 20 de metri lungime din care mia distrus proprietatea fara sami ceara acordu . ce as putea sa fac in cazul acesta.
Răspunde
 
# valentina 28-Iunie-2012
Buna ziua,
Sunt casatorita de 6 ani si stau in proprietatea sotului dobandita inainte de casatorie. As vrea sa stiu de cand pot sa-mi exercit dreptul la propritate,mai exact as vrea sa stiu daca am dreptul de a refuza sau accepta patrunderea in locuinta a fiicei sale de 19 ani care are domiciliul in alta locuinta.
Răspunde
 
# ADRIAN 02-Iulie-2012
NU AI DREPT DE PROPRIETATE ASUPRA LOCUINTEI , SOTUL ESTE SI VA FI PROPRIETAR , DAR EL POATE REFUZA INTRAREA IN LOCUINTA A ORICAREI PERSOANE
Răspunde
 
# george 27-Iulie-2015
dupa 5 ani de casatorie ai dreptul la 50% din ce a dobandit sotul inainte de casatorie
Răspunde
 
# florin 20-Septembrie-2015
nu exista drepturi in cazul in care unul din parteneri vine cu ceva innaintea casatoriei ....bunul respectiv apartine lui si dupa deces succesorilor acestuia ....daca partenerii nu au copii ..doar bunurile care sunt realizate inpreuna pot fii mostenite de partener in cuantum de 50% +15 % partea defunctului
Răspunde
 
# sonia ivan 04-Iulie-2012
I. Noţiune. Dreptul de proprietate este un drept fundamental de veche tradiţie în catalogul drepturilor şi libertăţilor fundamentale, garantat fiecărui cetăţean. în conţinutul acestui drept cuprindem dreptul persoanei fizice de a dobândi o proprietate, de a se folosi şi de a dispune liber în legătură cu proprietatea sa şi de a putea transmite dreptul său altuia. Constituţia poate stabili unele limitări cât priveşte sfera proprietăţii, limitări clar şi expres definite şi determinate numai de interesul constituirii unor regii sau monopoluri în exclusivitate statale. Realizarea dreptului de proprietate presupune obligaţia statului de a garanta şi apăra proprietatea obţinută pe căi licite.

Constituţia României garantează în art. 44 dreptul de proprietate privată, precum şi creanţele asupra statului, ocrotind în mod egal proprietatea privată, indiferent de proprietar. Exprimând realitatea în sensul căreia nu există drepturi absolute, Constituţia dă legii posibilitatea de a stabili conţinutul şi limitele drepturilor reglementate prin art. 44.

II. Limite. Garantând dreptul de proprietate Constituţia conţine reglementări privitoare la naţionalizare, expropriere şi la folosirea subsolului unei proprietăţi imobiliare de către autorităţile publice, limite care se constituie în tot atâtea garanţii ale dreptului de proprietate privată.

Astfel, naţionalizarea reprezintă trecerea silită în proprietatea statului a terenurilor şi construcţiilor fără plata unei despăgubiri echivalente şi pentru temeiuri, de cele mai multe ori, arbitrare. Introducerea unui nou alineat la art. 44, ca urmare a modificării Constituţiei, prin care se interzice naţionalizarea şi orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenenţei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură constituie atât o referinţă istorică cu puternice conotaţii morale, cât şi o garanţie juridică de ordin constituţional pentru protecţia dreptului de proprietate. Trebuie precizat că menţionarea expresă a interdicţiei naţionalizării se realizează doar în funcţie de criterii enunţiativ enumerate, care fac trimitere la anumite calităţi ale titularilor, putând constitui tot atâtea temeiuri arbitrare sau vădit nedemocratice pentru o astfel de măsură. Textul constituţional nu a exclus cu desăvârşire naţionalizarea din rândul modalităţilor de trecere silită a proprietăţii private în proprietate publică, ştiut fiind faptul că, în condiţii de reciprocitate şi în situaţii particulare, în relaţiile internaţionale mai pot apare situaţii în care aceasta să fie singurul mijloc de soluţionare a unor probleme inter-statale.

Exproprierea este trecerea silită în proprietatea statului a terenurilor şi construcţiilor pentru cauze de utilitate publică, după plata unei prealabile şi juste despăgubiri. Cele două condiţii definitorii ale exproprierii sunt expres menţionate în textul constituţional, cauza de utilitate publică trebuind să fie ea însăşi definită prin lege, iar despăgubirile trebuind să fie stabilite de comun acord cu proprietarul, sau, în caz de divergenţă, prin justiţie. Această dublă condiţionare a exproprierii asigură caracterul său previzibil şi echitabil, conferindu-i trăsături indispensabile securităţii juridice ce trebuie respectată într-o societate guvernată de principiile justiţiei şi dreptăţii. Tocmai de aceea, deşi reprezintă o extrem de serioasă atingere adusă nu doar exercitării dreptului de proprietate, ci o limitare a chiar conţinutului său normativ, exproprierea rămâne singura modalitate, acceptată în ţările democratice, de transfer al proprietăţii prin transformarea dreptului de proprietate privată în proprietate publică.

Cât priveşte folosirea subsolului unei proprietăţi imobiliare de către autorităţile publice, pentru lucrări de interes general, ea creează obligaţia constituţională pentru acestea de a despăgubi proprietarul pentru daunele ce le sunt imputabile.

Alte garanţii ale dreptului de proprietate se regăsesc în alin. (8) şi (9) ale art. 44 din Constituţie. Astfel, se interzice confiscarea averii dobândite licit. Mai mult, Constituţia conţine şi o regulă de procedură de mare eficienţă, în sensul căreia caracterul licit al dobândirii se prezumă. Rezultă că sarcina probei caracterului ilicit al unei averi revine celui care afirmă un asemenea lucru. Desigur, în situaţia unor bunuri destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii, acestea pot fi confiscate în condiţiile legii.

III. Conţinut. Trebuie să observăm că prevederile constituţionale dau dreptului de proprietate un conţinut complex, de drept şi obligaţie.
Aşa trebuie explicate prevederile art. 44 alin. (7), în sensul cărora dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.
Răspunde
 
# popescu ion 19-August-2013
Observ ca sinteti priceputa in legislatie. Poate puteti sa ma lamuriti cum s-a trecut de la proprietatea socialista la cea privata capitalista. Mai precis in temeiul carei legi cetatenii Romaniei au fost deposedati de cota parte din avutia nationala care le revenea in calitate de proprietari comuni.Sa nu-mi spuneti ca prin noua constitutie ca nu exista nici o trimitere la speta.OPri prin vot nici un cetatean proprietar nu a dat o procura in alb alesilor din Parlament pentru a vinde prin tot felul de privatizari proprietatea comuna. Din acest punct de vedere toate privatizarile sint ilegale pentru ca ar fi trebuit facute exclusiv prin referendum sau printr-o lege care sa fie aprobata prin referendum.
Răspunde
 
# Apostol Melinda 06-Septembrie-2012
Reglementările constituţionale privind proprietatea, îndeosebi cea privată, au constituit în anii de aplicare a Constituţiei din 1991, subiectul preferat al disputelor doctrinare şi jurisprudenţiale.

Dacă art. 41, în ansamblul său, a fost şi este considerat un text constituţional reuşit, unele dispoziţii ale sale au fost deseori criticate, contestate sau pur şi simplu considerate cauzele nereuşitelor în domeniu. In fond această atmosferă a fost explicabilă şi chiar firească dacă avem în vedere funcţiile proprietăţii şi marea sa importanţă pentru om. Fără a exagera, în istorie, proprietatea a fost deseori viaţă sau moarte. Ca atare reglementările în domeniu au reflectat aceste zbateri şi nu rare ori dispoziţiile constituţionale s-au dovedit fie ineficiente, fie discutabile, sau chiar nedrepte.

Preocupările din ultimii ani şi-au găsit exprimare în propunerile de revizuire a dispoziţiilor constituţionale. Mai întâi s-a modificat titlul articolului el devenind “Dreptul de proprietate privată” în loc de “Protecţia proprietăţii private”. Titlul este mai potrivit având în vedere că dispoziţiile art. 41 se încadrează în capitolul privind drepturile fundamentale.

O modificare importantă este la alin. (2) al art. 41. Astfel se introduce cuvântul “garantată” alături de “ocrotită” în corelare cu prevederile alin. (1), potrivit cărora proprietatea este garantată. Dar substanţa revizuirii acestui alineat priveşte proprietatea privată asupra terenurilor. Dacă textul anterior stabilea că cetăţenii străini şi apatrizii nu puteau dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor, textul revizuit arată că aceştia pot dobândi acest drept numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică, precum şi prin moştenire legală. Este o evidentă schimbare de optică constituţională în spiritul principiilor democratice vest-europene privind libera circulaţie a capitalurilor, una din cele patru libertăţi fundamentale ale Pieţei Comune din Uniunea Europeană.

Interdicţia dobândirii dreptului de proprietate asupra terenurilor de către străini şi apatrizi este de veche tradiţie constituţională românească. Ea s-a fondat pe ideea de protecţie a teritoriului ca parte constitutivă a statului. Este îndeobşte admis şi cunoscut că statul este suma a trei elemente: teritoriu, populaţie şi suveranitate. De asemenea, atât statul în întregul său, cât şi elementele sale componente sunt inalienabile şi indivizibile. In perspectiva unei Europe organizată sub forma Uniunii, aceste reguli nu se pierd ci doar sunt ridicate la un nivel instituţional mai înalt. Iar garanţia păstrării acestor principii se regăseşte în: aderarea la Uniunea Europeană; tratatele internaţionale; reciprocitatea; legea organică; moştenirea legală. Dincolo de aceste garanţii, dobândirea terenurilor este în continuare neconstituţională, deci interzisă, deoarece, aşa cum însăşi noua reglementare o prevede expres “numai” în limitele garanţiilor la care ne-am referit ea este permisă.

Articolul 41 este completat cu un nou alineat (31) prin care se interzice trecerea silită în proprietatea publică a unor bunuri pe criteriul apartenenţei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor. Este un text cu trimitere istorică, este o replică fermă la vremurile de dictatură când oamenii erau deposedaţi abuziv şi violent de averile lor pe criterii rasiale, de clasă, religioase etc. De aceea, fără îndoială, norma reprezintă o nouă garanţie constituţională a dreptului de proprietate privată.
Răspunde
 
# stanica ilie 21-Decembrie-2012
pe terenul meu intravilan sc cez (electrica) au un stilp de inalta tensiune am dreptul de a le cere sa -si mute stilpul sau sa ajungem la o intelegere. multumesc!
Răspunde
 
# av. icarol 21-Decembrie-2012
Da, încercaţi mai întâi să ajungeţi la o înţelegere şi dacă negocierea eşuează, respectiv nu primiţi nicio despăgubire, îi puteţi da în judecată.
Răspunde
 
# balica luminita 25-Aprilie-2013
pe terenul meu intravilan am un stalp de inalta tensiune.am dereptul la despagubiri si unde ma pot adresa
Răspunde
 
# simona vigheas 21-Ianuarie-2013
multumiri pentru raspuns
tatal meu a fost recasatorit iar dupa 4.5 ani a murit, eu am incheiat usulfruct viager pe viata cu ea. eu am plecat in america, poate ea sa devina proprietar definitiv, in ce conditii?
Răspunde
 
# Albu George 04-Martie-2013
in blocul in care locuiesc, un proprietar ne-a promis ca va pune o usa termopan, va zugravi casa scarii, etc. pe o jumatate de coala A4, noi, INDIVIDUAL, I-AM CEDAT DREPTUL DE FOLOSINTA A USCATORULUI DE LA ET. IV. el a zidit usa de pe casa scarii, a spart peretele dintre apartamentul lui si uscator si l-a treansformat in dormitor.
cum nu si-a indeplinit promisiunile, i-am cerut sa ne redea uscatorul. in instanta - beneficiind de ajutorul unui fost judecator, am pierdut si uscatorul si trebuie sa-i platim si cheltuieli de judecata cca. 1900 lei.
unde este dreptul meu de proprietate asupra uscatorului, cand el doarme acolo si eu platesc taxe si impozite la primarie. este intabulat pe bloc=parte comuna, nu pe numele lui, si nu o va putea face. nu are nici alt act care sa-i dea dreptul sa faca asta.
ce-mi puteti raspunde ????
va multumesc.
Răspunde
 
# anca 07-Martie-2013
Va rugam sa ne spuneti ce trebuie sa facem pentru a trece o gospodarie pe care ne-o da socri ,pe noi ...mentionez ca acestia nu au acte nici pe casa nici pe gradina.Socri au primit terenul de la bunici au facut casa pe vremea ceapeului iar terenul era a fratelui bunicului,pe care l-a cedat bunicului la schimb cu alt teren...este adevarat ca daca au platit peste 25 ani impozit pe teren si casa le revine socrilor?
Răspunde
 
# Albu George 07-Martie-2013
Buna ziua !
Va rog spuneti-mi, daca se poate, cum ma pot - ne putem indrepta - impotriva celui care ocupa spatiul respectiv abuziv, cu ajutorul justitiei alexandrene, pentru evacuarea lui, asa cum am cerut. Ii mai dam si 1900 lei prin executor judecatoresc (unde a fugit imediat ce a aflat rezultatul).
Vrem sa-l evacuam sau sa ne despagubeasca, in asa fel incat SA NUMAI PIERDEM INCA ODATA IN JUSTITIA DIN ALEXANDRIA. Totul a fost judecat pe "chichite" avocatesti si cu mare influenta a unui fost judecator iesit la PENSIE, acum avocat.
VREM SA IL EVACUAM, SAU NE PLATEASCA ACEST SPATIU LUAT IN ANUL 2007-2008. NU PUTEM SA-L LASAM PE INSUL ACESTA SA NE DEPOSEDEZE, INSULTE, etc.
Va multumesc foarte mult. Suntem oameni fara resurse banesti, pensionari.
Va rugam ajutati-ne. Dumnezeu sa va ocroteasca.
Va multumim.
Răspunde
 
# razvan g 04-Aprilie-2013
in anul 2011 am cumparat in tren,gardul intre mine si vecinul nu a fost fixat pe linia de hotar si acum vecinul nu vrea sa mai ma lase sa fac gardu pe acea limita ,imi ocupa cam 284m unde si cui sa ma adresez?
Răspunde
 
# nicoleta 21-Aprilie-2013
Buna ziua am s i o o intrebare bunicul inainte sa moara a vandut jumatate de casa .. si acuma proprietarul care a cumparat jumatatea bunicului a tras gard intre noi si el .. ca nu aveam era intrarea comuna ... propietarul vrea sa faca poarta intre noi si el prin gardul care la tras .. are voie sa intre cand vrea peste proprietatea noastra cand vrea el ... ?
Răspunde
 
# musteata daniel 09-Mai-2013
am o suprafata de teren propretatea mea pe care am construita o casa dar autorizatia de constructie este trecuta pe un bunic deal meu acesta a decedat intre timp ce pot face pentru ami trece casa pe numele meu? va rog sa ma ajutati cun sfat.
Răspunde
 
# RODICA 31-Mai-2013
cand au primit terenul inapoi, parintii mei conform legii 18, au constatat ca pe terenul bunicii au fost construite sonde de extractie a gazului metan, care apartin acum companiei e-on gaz,terenul fiind dat in proprietate exact pe amplasamentul vechi si seintreaba cum poate sa intre in despagubire cu suprafata pe care o foloseste e-on gaz?
Răspunde
 
# maria 06-Iulie-2013
buna ziua ,u am un sant in gradina si vecinii de langa mine astupa santul lor si mie imi vine toata apa in gradina mea,am astupat si eu dar fac ceilalti vecini dinaintea mea galagie ca le sta apa la poarta,intrebarea mea este daca pot lua amenda ca am astupat santul avand in vedere ca vecinul astupa iar santul este pe proprietate privata?multumesc
Răspunde
 
# cornelia 11-Iulie-2013
in curte am un stalp de electricitate. la acest stalp sant bransata eu si o familie .electrica ma ameninta cu intreruperea energiei electrice daca nu le permit rebransarea la stalpul din curte,acelei familii.electrica imi incalca drepturile de proprietar.la cine sa apelez ? cablurile imi traverseaza prin curte.
Răspunde
 
# stanciu 24-Iulie-2013
Buna ziua!
Parintii mei locuiesc intr-un imobil de 4 apartamente. Fiecare apartament are acces la un horn comun in eventualitatea ca exista soba pe lemne.
Vecina de la parter ii terorizeaza de cativa ani cu tot felul de substante toxice puse pe acest cos si ii otraveste pur si simplu in casa.
Ce se poate face pentru rezolvarea acestei situatii avand in veder ca a fost anuntata politia si primaria si nu au luat nici o masura pentru ca nu pot masura gradul de toxicitate produs.
Va rog indrumati-ne pentru ca nu stim la nici sa mai apelam.
Multumim.
Răspunde
 
# carmen 21-August-2013
apartamentul meu este ocupat abuziv de socrii mei . Sotul meu nu se mai afla in casa insa ei continua sa ramana deoarece el ii lasa . Este normal sa ajung eu cu copiii sa plec sa stau cu chirie iar ei sa ramana in casa mea , pe care eu o platesc la banca ? spuneti-mi ce sa fac sa-i dau afara .
Răspunde
 
# liliana 12-Septembrie-2013
locuiesc in comuna sotinga ,am un teren de 600mpatrati cu cas pe el in suprafata de 48mp,am vrut sa fac intabularea si cartea funciara ,am platit cadastristul ,cind am cerut certificatul fiscal ,primaria nu l a eliberat pe motiv ca in harta prin curtea mea ar fitrebuit sa treaca un drum,drept urmare a trimis pe inginera primariei a facut masuratori cu ruleta ,si mi au dat un proces verbal in care ma forteaza sa renunt la 175mp cit considera ei ca ar trebui sa fie ,drumul,am cerut sa fiu despagubita pt acesti mp,raspunsul a fost,, nu''daca voi ceda cei 175 mp propietatea mea nu va mai fi de 600mp ,va fi de 425mp
ce ma sfatuiti sa fac?
,am pierdut banii pe care i am dat avans cadastristului,intabularea nu o pot face pt ca se opune primaria ..este corect?
Răspunde
 
# EBA 10-Decembrie-2013
9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii."
Serios???? Bunurile provenite din INFRACTIUNI se confisca pur si simplu!
Răspunde
 
# Ana 01-Martie-2014
Buna seara! Exist vreo lege care sa apere dreptul la viata privata si liniste a locatarilor care locuiesc la parterul unui bloc?
Mentionez ca suntem proprietarii unui apartament -din mai 2013-situat la parterul blocului, iar pe spatiul verde din fata balconului,de fapt chiar langa balconul nostru, este o banca_ sursa noastra de cearta cu restul vecinilor mai vechi in bloc, care nu "inteleg" de ce ne deranjeaza pe noi(nou mutati in bloc ) acea banca pe care ei se strang zi de zi, si bineanteles seara de seara sporovaind,barfind,spargand seminte- evident fara sa stranga in urma lor... etc.
Mi-e jena sa ies in propriul balcon sa pun rufele pe uscator- ca se uita "X" la orice miscare de-a mea, sau sa las geamul deschis de la balcon-exclus! -ar insemna ca eu si sotul sa vorbim folosind limbajul semnelor.
Banca este chiar sub balconul nostru, pusa de vecinul de la 4,care bineanteles poate sa doarma linistit in intimitatea locuintei sale! Am ajuns din pacate sa ne "cunoastem" cei 9 vecini din flecarelile lor, care pot fi auzite cu toate ca geamul este inchis .
Noi am vrea ca banca sa fie mutata de langa balconul nostru, dar ne-am lovit de raspunsul :" banca e aici de 7 ani,aici ramane !Voi sunteti doi,NOI SUNTEM MAJORITATEA!Ne-ati cerut voie sa o mutati?" -sotul meu mutand-o de langa balcon acum o saptamana cand a sapat si a facut curat cu intentia de a planta flori-cum ar trebui sa fie intr-un spatiu verde aflat in fata balconului si culmea si in fata blocului. A doua zi 2 vecini au mutat banca langa balconul nostru si tot ce plantase sotul si pe unde sapase au calcat cu picioarele, aratandu-si cu mandrie adidasii murdari de pamant, si amenintandu-ne ca asa vor face mereu, ca fac ei ceva pe buruienile noastre.
Spatiul verde nu ar trebuie sa fie calcat in picioare, iar o banca chiar langa balcon...este cosmarul unui proprietar cu apartamentul situat la parter.
Oare noi, ca proprietari ai unui apartament situat la parter ,nu avem dreptul la liniste si intimitate in propria locuinta ?Propritarul de la etajul 4,3,2,1 se bucura de aceste drepturi,este legea doar pentru ei?
Va trebui sa stam mereu cu geamul inchis si draperia trasa ca se uita cel de pe banca de langa balconul nostru.
Ce putem face?
Răspunde
 
# Paul 06-Iunie-2014
BUna ziua..aceeasi problema o am si eu..Plus ca mai e gradinita din fata apartamentului.Pana sa intru eu sa sap nimeni nu avea grija de ea..cum am intrat eu si am sapat, am pus floricele, toata lumea s-a trezit ca are drepturi asupra ei. In fiecare dimineata ma trezesc la geam cu vecinii. Oare eu nu am dreptul la liniste ? oare la cat din suprafata de gradinita am dreptul? multumesc
Răspunde
 
# alexandra 06-Iunie-2014
buna ziua,

ma confrunt cu o situatie la care, nici un avocat sau notar nu mi-a oferit o solutie: locuiesc in corpul A a unui imobil proprietate prin act de vanzare cumparare. Pe terentul aferent imobilului - 230 mp este tot proprietatea mea prin ordinul prefectului. In corpu B exista un alt prorietar, doar al apartamentului. As vrea sa stiu ce drepturi are dansul asupra terenuui - in afara de cel de servitute. Mentionez ca s-a vehiculat ceva despre un articol 18... Astept cu interes raspunsul Dvs.
Răspunde
 
# claudiu 05-Iulie-2014
Buna.Am o nelamurire cu dreptul la proprietate.Primaria a decis izolarea blocului in care detin un apartament.Nu am nici o obiectie in privinta asta, dar s-a decis sa inchida si balcoanele ceea ce nu sint de acord. Daca o voiam o faceam eu.Va rog sa-mi raspundeti daca au dreptul asta fara acordul meu.Va multumesc.
Răspunde
 
# doina 11-Iulie-2014
Va rog frumos,am achizitionat un teren pe mijlocul caruia trece un parau tot aici am si casa in partea stanga a hotarului o persoana a concesionat teren si a facut un iaz destul de mare aceasta persoana vrea sa treaca pe malurile paeaului adica prin curtea mea sa se duca la iaz cu toate ca are alte cai de acces unde nu deranjeaza pe nimeni ,va rog frumos daca stie cineva poate trece sau nu ,multumesc
Răspunde
 
# grigore 17-Iulie-2014
stau la partier este legal ca cei cu cablu s-a puna cablurile pe peretele meu din exterior
Răspunde
 
# spinuviorel 18-Septembrie-2014
Mai nea Grigore, ioo ash folosi un patent, un cherpeden, ceva !
ca la agatat sarme si cabluri e toti maestri !
Daca nu merge cu patentul, ia un topor ! daca nu nici cu toporul, Inceara un tarnacop !
Drujba e ultima solutie, dar nu o recomand !!
Ia sa ii vezi pe baieti ce repede vin si isi pun cablurile asa, separat , nu la tine pe fereastra !
Răspunde
 
# SERBAN GIGI 17-Septembrie-2015
Ce minte ai mai spinule! Cum poti sa inveti omul sa taie cablurile cu patentul,toporul,drujba ,fara sa stii ce trece cabluri sunt?! Bai cata minte poti sa ai sa!
Răspunde
 
# Vali 02-Septembrie-2014
Salut, am o întrebare... Am un teren pe care statul are 3 stâlpi de înaltă tensiune, construiți prin 70 când terenul era la colectiv sau CAP cum se numea (nu știu) după 1989 terenul a trecut din nou la mine. Cei 3 stâlpi blochează o parte din teren și nu se pot efectua lucrări agricole sau de construcție, făcându-l un teren inutil la care plătesc impozit. Cei de la electrica nu oferă despăgubiri nu doresc achiziționarea terenului și dacă depun cerere de mutare a stâlpilor tot eu plătesc prețul lucrărilor. Ce să fac?
Răspunde
 
# ccoossttyy 13-Decembrie-2014
am o intrebare
locuiesc intr un bloc cu patru etaje unde de curand (2013) au fost trase gaze naturale. Am fost printre cei cativa vecini care sau racordat la gaze si si au montat centrale de apartament urmand ca mai apoi sa reusesc sa ma debransez de la societatea care furniza energie termica in bloc. Intrebarea mea este de ce mai platesc coloanele daca sunt debransat de la caldura ? Si care lege m ar putea apara in cazul in care vreau sa tai tevile care trec prin apartamentul meu ? Multumesc anticipat
Răspunde
 
# valio 15-Ianuarie-2015
Buna ziua,
Unul dintre vecinii mei si-a extins apartamentul prin ocuparea unei parti din casa scarii. In acest fel, a ingustat intrarea mea in apartament cu aprox 1/3 din suprafata initiala. Este legal? Se poate face ceva pentru a se reveni la situatia anterioara? Nu se pune problema intelegerii sau medierii deoarece nu este o persoana potrivit. Multumesc.
Răspunde
 
# Georgeta 24-Octombrie-2015
nu este legal,scara este parte comuna si indivizibila si nu se poate folosi decit in scopul ce ia fost destinat.Faceti plingere la asociatia de propietari si daca nu rezolva dati-l in judecata
Răspunde
 
# Cornigeanu Ion 18-Februarie-2015
Am o cladire care se afla pe un teren ce apartine primariei am contract de concesionare,vreau sa fac cadastrul cladirii iar primaria nu are cadastru pe teren ,terenul este in propietate privata a primariei.La depunerea cadastrului pentru cladire la agentia de cadastru mi-sa solicitat cadastrul terenului,in aceasta situatie primaria poate face cadastrul pe teren ce acte ii trebuie.Rog daca se poate sa imi comunicati solutia.
Răspunde
 
# Sima Maria 06-Martie-2015
bunaziua am un teren dobandit in urma unui partaj in com Clinceni am acte de proprietate am facut cadastru in tabulare acum 8 ani dar dupa partajare acum fostul sot a construit pe terenul meu padocuri pentru caini cred ca este inscris la o asociatie de la care primeste bani am fost l-am reclamat la politie si politia a sus ca nu se baga in asemenea cazuri ce trbuie sa fac sa-mi elibereze terenul?
Răspunde
 
# valerica 14-Aprilie-2015
tata soctu are titlu de proprietate care in latura cu vecinul nostru scrie drum am cautat la primarie si este tot la fel ...vecinul nostru are pe titlu la fel drum ...el in urma cu vreo citiva ani a inchis drumul ilegal mentionind ca asa sau inteles batrini adica tatal lui cu tatal lui socramiu acest nu are nici o justificare .primaria a fost la fata locului impreuna cu politia si cu harta prin care rezulta ca este drum .primarul comunei ia mentionat la politie sasi faca treaba si sa deschida drumul care a fost inchis ilegal .acum politia spune sai dam in judecata dar noi credem ca nu e normal sai dam in judecata finca nu e nevoie si ca ei daca au aprobare de catre primarie cu toate actele legale eu ma gindesc ca politia nusi face treaba va rog frumos daca ma puteti indruma ce sa fac si daca intradevar trebuie sal dau in judecata va multumesc
Răspunde
 
# cristina 18-Aprilie-2015
Bună ziua, părinții mei s-au mutat într un apartament la parter . Parter mic ( nu este inalt ) .in acel apartament nu sa locuit 7 ani. In jurul blocului exista spatiu verde ( iarba flori copaci ) . Unii locatari s-au obisnuit sa treaca pe sub geamul apartamentului pe langa bloc calcand pe spatiul verde ptr a ajunge mai repede la un supermarket. Considerăm ca este incalcat dreptul la viață privată , aceștia văzând in apartament in momentul trecerii oe langa geam. Parintii mei au facut curat au greblat au pus iarba sa crească , flori. Ei ce drepturi au ptr ca lumea sa nu mai treaca prin spatiul verde si sa folosească trotuaul. Va mulțumesc.
Răspunde
 
# corin șut 21-Aprilie-2015
Am o casa pe un teren concesionat de la primărie, am făcut recepția casei la primărie dar nu am intabulat casa. Problema e ca din momentul recepției mi-au băgat casa la impozit, deși eu nu stau acolo deoarece nu am curent, primăria nu are bani sa tragă curent în zona. Întrebarea este au voie sa-mi ceara impozite dacă nu am utilități?
Răspunde
 
# ioana 22-Aprilie-2015
Buna ziua! Cui trebuie sa ma adresez in urmatoarea situatie?Firma angajata pentru a efectua lucrarile de canalizare mi-a adus pagube materiale. Datorita sapaturilor pe care le-a facut, zidul de sustinere al gardului s-a fisurat si s-a aplecat considerabil. Seful lucrarii sustine faptul ca de fapt poate asa a fost de la inceput si refuza despagubirea sau construirea altui zid. Mentionez ca au sapat 3-4 m in adancime si au lasat descoperit 2 zile, in conditiile in care pe canalizarea deja ajunsa pana in dreptul casei mele, au captat un izvoras de apa care curge continuu si balteste in fata curtii mele pe o lungime de 20 m. Va multumesc!
Răspunde
 
# radu 30-Aprilie-2015
pe terenul proprietate o societate a instalat un cablu de fibra optica pe o lungime de aprox. 250m la momentul respectiv nu s-asemnat nici o conventie in acest sens intre timp am fost disponibilizat ,pot acum sa solicit despagubiri sau chirie ,cablul in sapatura de 5 ani ,cum trebuie sa procedez
Răspunde
 
# SERBAN GIGI 17-Septembrie-2015
Mergi la tribunal nu mai sta ca sa nu dea societatea faliment.
Răspunde
 
# liliana 11-Mai-2015
buna ziua! in baza legii proprietatii private am dreptul sa cer desfiintarea tevilor de apa calda din apartament? tevile vin de la subsol pana la et 4! vreau sa renunt la caldura! mi se cere sa le acopar cu placi de rigips! astfel, nu mai platesc caldura total, ci numai 30%! dar nu vreau nici sa iau din spatiul meu de locuit, care si asa nu e mare, nici sa platesc 30% din caldura pe care n-as avea-o! se poate? multumesc!
Răspunde
 
# Ioana 18-Mai-2015
Buna ziua !Locuiesc la parterul unui bloc .In fata apartamentului meu exista o gradinita amenajata cu gard viu si copaci pusi de mine .Am semanat gazon cu flori ca sa fie frumos .Asi vrea sa stiu cine are obligatia sa intretina acest spatiu verde si cui apartine de fapt ,Asociatiei de proprietari sau Primariei ?Daca Apartine asociatiei de proprietari, ce obligatii are prin lege,la fel si ptr. Primarie .
Răspunde
 
# elena nita 23-Mai-2015
buna ziua.am o intrebare.vrem sa mansardam blocul si un proprietar refuza sa semneze notarial dar nu are un motiv intemeiat,noi asociatia avem multe nevoi in bloc in interior si exterior,firma de constructii executa tot ceea ce am solicitat spre binele tuturor,credeti ca putem merge mai departe?acel proprietar are doar 1m49 din cota indiviza dar beneficiaza si el de tot ce se face in bloc,anvelopare,zugravire,tamplarie ,bransare gaze naturale si altele .ce putem face ca sa dam drumul la lucrare?
Răspunde
 
# MIRELA IONASCU 04-Iunie-2015
BUNA ZIUA MA NUMESC IONASCU MIRELA SI ACUM 2 ANI AM CUMPARAT 1 CASA CU 1000 M PATRATI AM TERMINAT SI ACTELE TOTUL BINE.IN SPATELE MEU AM O VECINA CARE ARE UN TEREN FARA INTRARE TREBUIE SA INTRE PE LA VECINI SAU PE LA MINE ,EA SPUNE CA EU TREBUIE SAI DAU STRADA CA E LEGE PENTRU ASA CEVA .INTREBAREA MEA ESTE EU TREBUIE SA DAU EU LOC SA INTRE PE LA MINE?
Răspunde
 
# GHEORGHE NICULAE 11-Iunie-2015
am o intrebare
ce pot sa fac daca un vecin traverseaza mereu terenul meu, care nu este ingradit,dar este cultivat cu trifoi iar in locul acela (pe unde trece vecinul)s-a facut poteca,deci nu mai este trifoi?
Răspunde
 
# Aurora Neculcea 21-Iulie-2015
Buna ziua, Va rog sa ma sfatuiti cum sa procedez in situatia in care am mostenit o casa, si nu pot intra in curte cu masina din cauza instalatiei de utilizare gaze, a vecinului care este legata ( realizata) cu un acord ( fara a fi prin notariat ) la bransamentul de gaze al casei mele. La data efectuarii lucrarii nu aveau parintii nevoie sa foloseasca poarta respectiva ei nu aveau masina. Care este modalitatea ,fara a-mi crea alte probleme, de a-l determina sa o mute, deoarece raspunsul primit de la GDF Suez este ambiguu.
Va multumesc si astept cu interes raspunsul Dvs.
Răspunde
 
# Danescu vasile dumitru 25-Iulie-2015
Ma numesc Danescu Vasile din Râmnicul sărat proprietar pe o suprafața de locuință plus teren dintr-o curte comuna cu alti chiriesi ai primăriei .Aceștia au blocat curtea cu canapele fotolii si masa si mai ai si un comportament violent adresandu-ma primăriei si politiei locale unde primesc pricește verbale si spun ca.le vor ridica dar nu se ia nici o măsură .Dati-m un sfat va rog din suflet
Răspunde
 
# Cristina 16-Septembrie-2015
Buna ziua! Am o intrebare in legatura cu un apartament situat la parter.Imi trece toata lumea pe sub geam si as dori sa inchid o parte pentru intimitatea noastra...Cat credeti ca as avea voie sa ingradesc??
Răspunde
 
# Badea Ghe 16-Septembrie-2015
Buna ziua,caut un raspuns pentru aceasta problema urgenta ,stau intr_un bloc cu 4 et.la et 4,ce curind Apa Nova a oprit apa pe scara blocului ,avem citiva restantieri ,iar restul sunt cu plata la zi,din iarna s-a tras o alta teava separat pe scara blocului anulindu-se cea veche din interior ,fiecare apartament avind apometru pe scara blocului,o alta cheltuiala pentru teava.Domnul admininstrator legindui si pe cei restanti pe teava cea noua .Ce drepturi am eu care am ramas fara apa si sunt cu plata la zi ,puteti sa ma ajutati cu un raspuns legal?
Răspunde
 
# Ramona 27-Septembrie-2015
Buna ziua,
Am construit un etaj pe casa socrilor, si bineinteles ca etajul este tot pe numele lor,cum as putea sa procedez ptr ca etajul sa fie trecut pe numele meu si a sotului meu avand in vederere ca toate cheltuielile au fost suportate de noi
Multumes!
Răspunde
 
# neculai george 07-Octombrie-2015
Sunt propietarul unui teren in constanta si doresc bransarea la apa potabila...am facut cerere la raja constanta si mi-au spus ca: pe terenul meu trec 2 conducte de apa potabila dar daca vreau bransarea la apa trebuie sa efectuex acest lucru de la circa 500 metri fata de terenul meu pe costurile mele.si ca eu pe propietatea mea pe unde trec conductele nu pot construi nimic...sunt sau nu propietar pe terenul meu? Cand cineva imi pune conditii pe propietatea mea cred ca numai sunt propietar..ce sfaturi sau sugestii imi puteti acorda in aceasta problema.
Răspunde
 
# Daniel 10-Octombrie-2015
Bună ziua! Am si eu o nelămurire. ... de ceva timp mi am construit o casa la iesire dintr un sat la 300 d metrii. ..problema este următoarea:nu avem energie electrica. .. loc d punct trafo este. .dar nu este transformatator..am fost l primarie in localitate si dau ddin umeri...am cerut o extindere din sat pt a avea si noi curent si au spus ca este suprasolicitata reteaua(noi in noul cartier suntem 5 case)...am mai venit cu o propunere de a pune noi o parte pt punctul trafo si primaria o parte si iara nu..si ar mai fi iara o problema mare...drumul care duce la caselele noastre nu este iluminat. .este iluminat pana in sat si atat...ținând cont ca este si un drum județean. ..am fost iara la primărie si au zis ca nu sunt fonduri. ...culmea pt altii din localitate au fost bani...pt noi nu este pt ca suntem prea puțini...ce pareri aveti? Stima
Răspunde
 
# Ioana Mihalache 14-Octombrie-2015
Va rog sa ma sfatuiti si pe mine privind drepturile pe care le am privind pornirea sau oprirea caldurii in casa. Dacă există chiar şi un singur locatar care se opune acestei iniţiative, atunci căldura nu se va putea opri. Este nevoie de acordul tuturor proprietarilor". Exista vre-o lege? unde pot gasi acesta? ca sa ma duc sa ii arat administratorului...

va multumesc
Răspunde
 
# Steluta 22-Octombrie-2015
Buna .....am si eu ceva nelamuri. Am cumparat trei sferturi dintr-o casa si tôt locul acesteia dintre care am o vecina care in sfertul celalalt ramas de casa vecina are un butic si in spatele buticului fiind in curtea mea vecina a avut un punct sanitar construit pe terenul cumparat de mine .ea spune ça acesta a fost construit inainte ça eu sa cumpar acolo ça facuse de comun acord cu fosti propietari.acum daca eu sunt propietar pe acel loc cum pot sa imi revendic terenul si daca aceasta poate sa faça o intabulare.... Va multumesc ptr raspuns.....
Răspunde
 
# ana maria 27-Octombrie-2015
ce demers trebuie sa fac daca seful de scaraopreste in mod abuziv caldura pe scara.va multumesc
Răspunde
 
# Claudiu 29-Octombrie-2015
Buna ziua. ma numesc Claudiu.
Actul de proprietate a fostului CAP este pe doua nume, dar numai unul a platit, al doilea proprietar recunoaste ca nu a platit, dar, totusi vrea parte din sediu. Din cate am auzit, chitanta este pe numele celui care nu a platit.
Acest proprietar a vandut pamant fara a avea act de proprietate si fara acordul mostenitorilor legali.

Cum se poate face ca fostul sediu CAP sa fie doar al unui singur proprietar, al celui care a platit? Se poate anula respectiva chitanta avand in vedere ca el recunoaste ca nu a platit?
Dar pamantul vandut fara act de proprietate si fara acordul mostenitorilor cum se poate recupera?

Va multumesc.
Răspunde
 
# Baciu 30-Octombrie-2015
Politia are dreptul sa patrunda pe o proprietate privata fara acordul proprietarului ?????
Răspunde