ARTICOLUL 49 Protecţia copiilor şi a tinerilor Drepturile şi libertăţile fundamentale

CAPITOLUL II
Drepturile şi libertăţile fundamentale

ARTICOLUL 49

Protecţia copiilor şi a tinerilor

(1) Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor lor.

(2) Statul acordă alocaţii pentru copii şi ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap. Alte forme de protecţie socială a copiilor şi a tinerilor se stabilesc prin lege.

(3) Exploatarea minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa ori dezvoltarea normală sunt interzise.

(4) Minorii sub vârsta de 15 ani nu pot fi angajaţi ca salariaţi.

(5) Autorităţile publice au obligaţia să contribuie la asigurarea condiţiilor pentru participarea liberă a tinerilor la viaţa politică, socială, economică, culturală şi sportivă a ţării.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre ARTICOLUL 49 Protecţia copiilor şi a tinerilor Drepturile şi libertăţile fundamentale
# ella 06-Octombrie-2012
buna-ziua ...am o intrebare in legatura cu actul de proprietate locuiesc intr-o casa in care eu sunt numit chirias deoarece parintii i-au dat surorii tot. as dori sa va intreb daca prin 'daramarea' actului pot obtine si eu ceva deoarece eu sunt cel mai mic dintre frati. multumesc!
Răspunde
 
# sonia ivan 04-Iulie-2012
I. Generalităţi. Articolul 49 din Constituţie, prin conţinutul său, conturează l un drept fundamental cetăţenesc care poate fi intitulat dreptul copiilor şi tinerilor la protecţie şi asistenţă. O precizare este interesantă. Din lectura întregului titlu II al Constituţiei se poate lesne constata că multe drepturi şi libertăţi privesc tinerii direct, uneori în exclusivitate. In această categorie pot

fi menţionate dreptul la învăţătură, dreptul la muncă, dreptul la căsătorie şi la întemeierea unei familii etc. Deci multe articole care consacră drepturi şi libertăţi cetăţeneşti nominalizează copiii şi tinerii. Articolul 49 însă dă contur unui drept sinteză, care valorifică realitatea în sensul căreia copiii şi tinerii constituie marele potenţial uman, de azi dar mai ales de mâine al societăţii, că ei sunt continuitatea şi viitorul, perspectiva umană. Acest potenţial uman are dreptul la o protecţie şi asistenţă aparte. Acestui drept îi corespunde obligaţia statului de a asigura copiilor şi tinerilor condiţiile necesare dezvoltării armonioase a aptitudinilor lor fizice şi intelectuale.

II. Titulari. Articolul 49 se referă numai la copii şi tineri, fără a preciza 2 şi criteriile după care pot fi identificaţi beneficiarii săi, însă această categorie este uşor de identificat prin utilizarea criteriului natural şi cert

al vârstei titularului. Pentru aceste categorii de persoane Constituţia garantează un regim special de protecţie şi de asistenţă. Acest text comandă chiar conţinutul unor alte dispoziţii constituţionale. Am arătat deja că, potrivit art. 41, tinerii au dreptul la măsuri speciale de protecţie socială a muncii. Mai mult chiar, alin. (4) din art. 49 din Constituţie stabileşte interdicţia angajării ca salariaţi a tinerilor sub vârsta de 15 ani. Această interdicţie valorifică în planul legislaţiei interne o regulă internaţională în sensul căreia vârsta minimă de angajare într-o funcţie salarizată sau într-o muncă nu trebuie să fie inferioară vârstei până la care şcolarizarea este obligatorie şi nici într-un caz sub 15 ani.

III. Protecţia socială. Complexitatea şi imprevizibilitatea exigenţelor şi măsurilor care privesc regimul special de protecţie şi de asistenţă explică formulările juridice constituţionale. în primul rând sunt nominalizate măsurile mai importante şi certe, domenii în care obligaţiile statului sunt clar concretizate, în acest sens se stabileşte obligaţia statului de a acorda alocaţii pentru copii şi ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori handicapat. Caracterul deschis al prevederilor constituţionale spre dinamica vieţii şi exigenţelor acesteia, dar şi a posibilităţilor, mai ales materiale ale statului, este exprimat prin posibilitatea acordată legii de a stabili şi alte forme de protecţie socială. în al doilea rând, textul constituţional interzice acţiunile care ar contraveni acestui drept. în acest sens se interzice exploatarea minorilor. Se valorifică practic prevederile art. 10 alin. (3) din Pactul internaţional privitor la drepturile economice, sociale şi culturale potrivit cărora copiii şi tinerii trebuie protejaţi împotriva exploatării economice şi sociale. De asemenea, prevederile constituţionale interzic folosirea copiilor şi minorilor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, moralităţii sau le-ar pune în primejdie viaţa ori dezvoltarea normală. In fine, trebuie să observăm că se pune în sarcina statului obligaţia de a contribui la asigurarea condiţiilor pentru participarea liberă a tinerilor la viaţa politică, socială, economică, culturală şi sportivă a ţării.
Răspunde