ARTICOLUL 66 Sesiuni Organizare şi funcţionare Parlamentul

CAPITOLUL I
Parlamentul

SECŢIUNEA 1
Organizare şi funcţionare

ARTICOLUL 66

Sesiuni

(1) Camera Deputaţilor şi Senatul se întrunesc în două sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune începe în luna februarie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii iunie. A doua sesiune începe în luna septembrie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii decembrie.

(2) Camera Deputaţilor şi Senatul se întrunesc şi în sesiuni extraordinare, la cererea Preşedintelui României, a biroului permanent al fiecărei Camere ori a cel puţin o treime din numărul deputaţilor sau al senatorilor.

(3) Convocarea Camerelor se face de preşedinţii acestora.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre ARTICOLUL 66 Sesiuni Organizare şi funcţionare Parlamentul
# sonia ivan 04-Iulie-2012
Sesiunea este perioada în care Camerele Parlamentului se pot întruni în şedinţe pentru a-şi exercita competenţa şi a adopta legi sau alte acte de competenţa lor.

Sesiunile pot fi ordinare în perioada februarie şi sfârşitul lunii iunie şi, respectiv, în septembrie şi finele lunii decembrie, precum şi extraordinare la cererea Preşedintelui României, a biroului permanent al fiecărei Camere sau a unei treimi din parlamentarii fiecărei Camere.

în temeiul autonomiei parlamentare, convocarea Camerelor în sesiune ordinară sau extraordinară se face de preşedinţii acestora.
Răspunde