Constitutia Romaniei actualizata

Constituţia României actualizată şi republicată în Monitorul oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003.

  • Modificată şi completată prin Legea 429 2003 de revizuire a Constituţiei României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 152 din Constituţie, cu reactualizarea denumirilor şi dându-se textelor o nouă numerotare (art. 152 a devenit, în forma republicată, art. 156).
  • Legea 429 2003 de revizuire a Constituţiei României a fost aprobată prin referendumul naţional din 18–19 octombrie 2003 şi a intrat în vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003 a Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003 pentru confirmarea rezultatului referendumului naţional din 18–19 octombrie 2003 privind Legea de revizuire a Constituţiei României.

Constituţia României, în forma iniţială, a fost adoptată în şedinţa Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991 şi a intrat în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul naţional din 8 decembrie 1991.

Cititi mai jos Constitutia Romaniei pe articole sau descarcati varianta PDF: constitutia romaniei actualizata PDF (parola: "legeaz")

Articol
ARTICOLUL 51 Dreptul de petiţionare Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 52 Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 53 Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi Drepturile şi libertăţile fundamentale
ARTICOLUL 54 Fidelitatea fată de ţară Îndatoririle fundamentale
ARTICOLUL 55 Apărarea ţării Îndatoririle fundamentale
ARTICOLUL 56 Contribuţii financiare Îndatoririle fundamentale
ARTICOLUL 57 Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor Îndatoririle fundamentale
ARTICOLUL 58 Numirea şi rolul Avocatul Poporului
ARTICOLUL 59 Exercitarea atribuţiilor Avocatul Poporului
ARTICOLUL 60 Raportul în faţa Parlamentului Avocatul Poporului
ARTICOLUL 61 Rolul şi structura Organizare şi funcţionare Parlamentul
ARTICOLUL 62 Alegerea Camerelor Organizare şi funcţionare Parlamentul
ARTICOLUL 63 Durata mandatului Organizare şi funcţionare Parlamentul
ARTICOLUL 64 Organizarea internă Organizare şi funcţionare Parlamentul
ARTICOLUL 65 Şedinţele Camerelor Organizare şi funcţionare Parlamentul

ARTICOLUL 66 Sesiuni Organizare şi funcţionare Parlamentul
ARTICOLUL 67 Actele juridice şi cvorumul legal Organizare şi funcţionare Parlamentul
ARTICOLUL 68 Caracterul public al şedinţelor Organizare şi funcţionare Parlamentul
ARTICOLUL 69 Mandatul reprezentativ Statutul deputaţilor şi al senatorilor Parlamentul
ARTICOLUL 70 Mandatul deputaţilor şi al senatorilor Statutul deputaţilor şi al senatorilor Parlamentul
ARTICOLUL 71 Incompatibilităţi Statutul deputaţilor şi al senatorilor Parlamentul
ARTICOLUL 72 Imunitatea parlamentară Statutul deputaţilor şi al senatorilor Parlamentul
ARTICOLUL 73 Categorii de legi Legiferarea Parlamentul
ARTICOLUL 74 Iniţiativa legislativă Legiferarea Parlamentul
ARTICOLUL 75 Sesizarea Camerelor Legiferarea Parlamentul
ARTICOLUL 76 Adoptarea legilor şi a hotărârilor Legiferarea Parlamentul
ARTICOLUL 77 Promulgarea legii Legiferarea Parlamentul
ARTICOLUL 78 Intrarea în vigoare a legii Legiferarea Parlamentul
ARTICOLUL 79 Consiliul Legislativ Legiferarea Parlamentul
ARTICOLUL 80 Rolul Preşedintelui Preşedintele României
ARTICOLUL 81 Alegerea Preşedintelui Preşedintele României
ARTICOLUL 82 Validarea mandatului şi depunerea jurământului Preşedintele României
ARTICOLUL 83 Durata mandatului Preşedintele României
ARTICOLUL 84 Incompatibilităţi şi imunităţi Preşedintele României
ARTICOLUL 85 Numirea Guvernului Preşedintele României
ARTICOLUL 86 Consultarea Guvernului Preşedintele României
ARTICOLUL 87 Participarea la şedinţele Guvernului Preşedintele României
ARTICOLUL 88 Mesaje Preşedintele României
ARTICOLUL 89 Dizolvarea Parlamentului Preşedintele României
ARTICOLUL 90 Referendumul Preşedintele României
ARTICOLUL 91 Atribuţii în domeniul politicii externe Preşedintele României
ARTICOLUL 92 Atribuţii în domeniul apărării Preşedintele României
ARTICOLUL 93 Măsuri excepţionale Preşedintele României
ARTICOLUL 94 Alte atribuţii Preşedintele României
ARTICOLUL 95 Suspendarea din funcţie Preşedintele României
ARTICOLUL 96 Punerea sub acuzare Preşedintele României
ARTICOLUL 97 Vacanţa funcţiei Preşedintele României
ARTICOLUL 98 Interimatul funcţiei Preşedintele României
ARTICOLUL 99 Răspunderea preşedintelui interimar Preşedintele României
ARTICOLUL 100 Actele Preşedintelui Preşedintele României

2  4  Final
Pagina 2 din 4