Art. 197 cod procedura civila Administrarea dovezilor Judecata

Capitolul III
Judecata

Secţiunea III
Administrarea dovezilor

Art. 197

(1)Martorii pot fi din nou întrebaţi, dacă instanţa găseşte de cuviinţă.

(2)Martorii ale căror arătări nu se potrivesc vor fi din nou întrebaţi, fiind puşi de faţă.

(3)Dacă instanţa găseşte că întrebarea pusă de parte nu poate să ducă la dezlegarea pricinii, este jignitoare sau tinde să dovedească un fapt a cărui dovedire e oprită de lege, nu o va încuviinţa. Instanţa, la cererea părţii, va trece în încheierea de şedinţă atât întrebarea cât şi motivul pentru care s-a înlăturat.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 197 cod procedura civila Administrarea dovezilor Judecata
# adriana 29-Ianuarie-2013
1. Confruntarea martorilor ale căror arătări nu se potrivesc nu este obligatorie, instanţa putând să determine care depoziţie este reală şi din aprecierea celorlalte dovezi.

2. Consemnarea în încheierea de şedinţă a întrebării respinse precum şi a motivului pentru care a fost înlăturată este necesară pentru ca instanţele de control judiciar să poată verifica în ce măsură instanţa care a pronunţat hotărârea atacată a respectat principiul dreptului la apărare.
Răspunde