Art. 205 cod procedura civila Administrarea dovezilor Judecata

Capitolul III
Judecata

Secţiunea III
Administrarea dovezilor

Art. 205

(1)Dispoziţiile privitoare la citare, aducerea cu mandat şi sancţionarea martorilor care lipsesc sunt deopotrivă aplicabile experţilor.

(2)Dacă expertul nu se înfăţişează, instanţa poate dispune înlocuirea lui.

(Decretul nr. 52/1969 - B. Of. 16 - 31. I. 1969).

codul de procedură civilă actualizat prin:

OUG 138/2000 - pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă din 14 septembrie 2000, Monitorul Oficial 479/2000;

Legea 59/1993 - pentru modificarea Codului de procedură civilă, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 şi a Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi din 23 iulie 1993, Monitorul Oficial 177/1993;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 205 cod procedura civila Administrarea dovezilor Judecata
# adriana 29-Ianuarie-2013
1. „înfăţişarea" expertului se poate realiza în două modalităţi:

- după ce a fost desemnat, se prezintă pentru a lua cunoştinţă de obiectivele expertizei;
- se prezintă pentru a da lămuriri instanţei ori de câte ori i se cere (art. 211).

2. Expertul poate fi înlocuit nu numai în situaţia în care nu se înfăţişează înaintea instanţei, ci şi atunci când, datorită unor cauze ce-i sunt imputabile, nu depune raportul de expertiză.

3. Dacă expertul este înlocuit, părţile nu vor fi îndatorate la plata din nou a onorariului cuvenit expertului desemnat ulterior.

După înlocuire, instanţa va înştiinţa biroul local pentru expertize tehnice şi judiciare despre această măsură, deoarece potrivit art. 33 lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000, biroul plăteşte experţilor onorariile ce li se cuvin, astfel încât onorariul să fie acordat celui căruia „i se cuvine".

4. Trebuie avut în vedere şi faptul că, în condiţiile art. 1081 alin. (1) pct. 2 lit. c), refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrării în termenul fixat, ori refuzul de a da lămuririle cerute, se sancţionează cu amendă judiciară.
Răspunde