Art. 458 cod procedura civila Poprirea Urmărirea silită asupra bunurilor mobile

Capitolul II
Urmărirea silită asupra bunurilor mobile

SECŢIUNEA a V-a
Poprirea

Art. 458

(1)Executorul judecătoresc va proceda la eliberarea sau distribuirea sumei de bani consemnate, numai după împlinirea termenului de 15 zile de la primirea dovezii de consemnare a acestei sume.

(2)Creditorilor care nu locuiesc sau nu-şi au sediul în localitatea unde funcţionează executorul, acesta le va trimite sumele plătite de terţul poprit pe cheltuiala debitorului.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 458 cod procedura civila Poprirea Urmărirea silită asupra bunurilor mobile