Art. 569 cod procedura civila Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executarea silită

CAPITOLUL V
Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executarea silită

Art. 569

(1)Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare se poate face numai după trecerea unui termen de 15 zile de la data depunerii sumei, când executorul va proceda, după caz, la eliberarea sau distribuirea acesteia, cu citarea părţilor şi a creditorilor care şi-au depus titlurile.

(2)În cazul valorificării bunurilor grevate de un drept de gaj ori ipotecă sau de alte drepturi reale dobândite după înscrierea vreunei garanţii reale asupra acestor bunuri, despre care a luat cunoştinţă în condiţiile art. 425 ori art. 500 alin. (3), executorul este obligat să încunoştinţeze din oficiu pe creditorii în favoarea cărora au fost constituite aceste sarcini, pentru a participa la distribuirea preţului.

(3)În acest caz, titularii drepturilor de uzufruct, uz, abitaţie şi servitute, stinse prin adjudecare, vor fi trecuţi în ordinea înscrierii cu valoarea acestor drepturi înscrise în cartea funciară, iar dacă nu este înscrisă, cu valoarea determinată potrivit art. 500 alin. (4), care poate fi contestată în condiţiile art. 570 alin. (2).

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 569 cod procedura civila Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executarea silită