Art. 82 cod procedura civila Cererile

Capitolul I
Cererile

Art. 82

(1)Orice cerere adresată instanţelor judecătoreşti trebuie să fie făcută în scris şi să cuprindă arătarea instanţei, numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, după caz, denumirea şi sediul lor, numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa reprezentanţilor lor, dacă este cazul, obiectul cererii şi semnătura. De asemenea, cererea va cuprinde, dacă este cazul, şi datele de identificare a mijloacelor de comunicare utilizate de părţi, precum numărul de telefon, numărul de fax, adresa de poştă electronică sau altele asemenea.

(2)În cazul în care, din orice motive, cererea nu poate fi semnată, judecătorul va stabili mai întâi identitatea părţii şi îi va citi acesteia conţinutul cererii. Despre toate acestea judecătorul va face menţiune pe cerere.

codul de procedură civilă actualizat prin:

Legea 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor din 25 octombrie 2010, Monitorul Oficial 714/2010;

OUG 138/2000 - pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă din 14 septembrie 2000, Monitorul Oficial 479/2000;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 82 cod procedura civila Cererile
# ram 16-Iunie-2015
Dar dacă un avocat a motivat o cerere pe baza unei minciuni precum că nu există un document important distrus sau dispărut de la reclamant, dar acesta există la pârâţi, nu înseamnă Inducerea în Eroare a Organelor Judiciare ?
Răspunde
 
# av. icarol 23-Decembrie-2012
1. De la condiţia ca cererea să îmbrace forma scrisă, Codul îngăduie şi excepţii.

Astfel, pot fi formulate oral: declaraţia de alegere a competenţei (art. 19), propunerea de recuzare (art. 29), darea dreptului de reprezentare (art. 68), declaraţia de precizare a cererii (art. 132), renunţarea la judecată (art. 246), renunţarea la drept (art. 247), cererea de executare vremelnică (art. 279), somaţia făcută debitorului ca să plătească (art. 416).

2.Dacă la primirea cererii, judecătorul a omis să facă menţiunea privitoare la stabilirea identităţii părţii, cererea nu va fi anulată, ci judecătorul care o va soluţiona va face verificările ce se impun.
Răspunde