Cod procedura penala actualizat (cpp)

Codul de procedură penală actualizat 2011-2012, republicat în Monitorul Oficial nr. 78 din 30 aprilie 1997

Codul de procedură penală (CPP) actualizat prin:

 • OUG 121/2011 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative Monitorul Oficial 931/2011
 • Decizie curtea constituţională - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 alin. 1 din Codul de procedură penală Monitorul Oficial 853/2011
 • Decizie curtea constituţională - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3201 din Codul de procedură penală Monitorul Oficial 853/2011
 • Legea 202/2010 - privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor Monitorul Oficial 714/2010
 • Legea 177/2010 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României Monitorul Oficial 672/2010
 • Legea 356/2006 - pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi Monitorul Oficial 677/2006
 • Legea 195/2009 - privind modificarea art. 453 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală Monitorul Oficial 365/2009
 • OUG 31/2008 - privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală Monitorul Oficial 224/2008
 • Legea 57/2008 - pentru modificarea alin. 1 al art. 172 din Codul de procedură penală Monitorul Oficial 228/2008
 • OUG 31/2008 - privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală Monitorul Oficial 224/2008
 • Legea 79/2007 - pentru modificarea art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală Monitorul Oficial 225/2007
 • OUG 60/2006 - pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi Monitorul Oficial 764/2006
 • Legea 356/2006 - pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi Monitorul Oficial 677/2006
 • OUG 190/2005 - pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană Monitorul Oficial 1179/2005
 • Legea 576/2004 - pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală Monitorul Oficial 1223/2004
 • Legea 480/2004 - pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală Monitorul Oficial 1088/2004
 • OUG 72/2004 - pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală Monitorul Oficial 909/2004
 • Legea 302/2004 - privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală Monitorul Oficial 594/2004
 • Ordonanţă de urgentă nr. 55/2004 - pentru modificarea Codului de procedură penală Monitorul Oficial 592/2004
 • OUG 109/2003 - privind modificarea Codului de procedură penală Monitorul Oficial 748/2003
 • OUG 109/2003 - privind modificarea Codului de procedură penală Monitorul Oficial 748/2003
 • OUG 109/2003 - privind modificarea Codului de procedură penală Monitorul Oficial 748/2003
 • Ordonanţă de urgentă nr. 66/2003 - privind modificarea unor dispoziţii din Codul de procedură penală Monitorul Oficial 502/2003
 • Legea 281/2003 - privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale Monitorul Oficial 468/2003
 • OUG 58/2002 - privind modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni contra demnităţii şi infracţiuni contra autorităţii, precum şi a unor dispoziţii din Codul de procedură penală Monitorul Oficial 351/2002
 • Legea 169/2002 - privind modificarea şi completarea Codului penal, a Codului de procedură penală şi a unor legi speciale Monitorul Oficial 261/2002
 • Legea 756/2001 - asupra transferării persoanelor condamnate în străinătate Monitorul Oficial 2/2002
 • Legea 704/2001 - privind asistenţa judiciară internaţională în materie penală Monitorul Oficial 807/2001
 • OUG 207/2000 - privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală Monitorul Oficial 594/2000
 • Legea 296/2001 - privind extrădarea Monitorul Oficial 326/2001
 • OUG 207/2000 - privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală Monitorul Oficial 594/2000 

Va oferim acest act normativ de interes si in format PDF: codul-de-procedura-penala-actualizat-2011-pdf.zip (parola arhiva: "legeaz")

Articol
Art. 1 Scopul procesului penal SCOPUL ŞI REGULILE DE BAZĂ ALE PROCESULUI PENAL
Art. 2 Legalitatea şi oficialitatea procesului penal SCOPUL ŞI REGULILE DE BAZĂ ALE PROCESULUI PENAL
Art. 3 Aflarea adevărului SCOPUL ŞI REGULILE DE BAZĂ ALE PROCESULUI PENAL
Art. 4 Rolul activ SCOPUL ŞI REGULILE DE BAZĂ ALE PROCESULUI PENAL
Art. 5 Garantarea libertăţii persoanei SCOPUL ŞI REGULILE DE BAZĂ ALE PROCESULUI PENAL
Art. 6 Garantarea dreptului de apărare SCOPUL ŞI REGULILE DE BAZĂ ALE PROCESULUI PENAL
Art. 7 Limba în care se desfăşoară procesul penal SCOPUL ŞI REGULILE DE BAZĂ ALE PROCESULUI PENAL
Art. 8 Folosirea limbii oficiale prin interpret SCOPUL ŞI REGULILE DE BAZĂ ALE PROCESULUI PENAL
Art. 9 Obiectul şi exercitarea acţiunii penale Acţiunea penală ACŢIUNEA PENALĂ ŞI ACŢIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL
Art. 10 Cazurile în care punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale este împiedicată Acţiunea penală ACŢIUNEA PENALĂ ŞI ACŢIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL
Art. 11 Clasarea, scoaterea de sub urmărire, încetarea urmăririi penale, achitarea şi încetarea procesului penal Acţiunea penală ACŢIUNEA PENALĂ ŞI ACŢIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL
Art. 12 Sesizarea altor organe decât cele judiciare Acţiunea penală ACŢIUNEA PENALĂ ŞI ACŢIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL
Art. 13 Continuarea procesului penal în caz de amnistie, prescripţie sau retragere a plângerii prealabile ori de existenţă a unei cauze de nepedepsire Acţiunea penală ACŢIUNEA PENALĂ ŞI ACŢIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL
Art. 14 Obiectul şi exercitarea acţiunii civile Acţiunea civilă ACŢIUNEA PENALĂ ŞI ACŢIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL
Art. 15 Constituirea ca parte civilă Acţiunea civilă ACŢIUNEA PENALĂ ŞI ACŢIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL

Art. 16 Partea responsabilă civilmente Acţiunea civilă ACŢIUNEA PENALĂ ŞI ACŢIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL
Art. 17 Exercitarea din oficiu a acţiunii civile Acţiunea civilă ACŢIUNEA PENALĂ ŞI ACŢIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL
Art. 18 Susţinerea acţiunii civile de către procuror Acţiunea civilă ACŢIUNEA PENALĂ ŞI ACŢIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL
Art. 19 Acţiunea adresată instanţei civile Acţiunea civilă ACŢIUNEA PENALĂ ŞI ACŢIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL
Art. 20 Cazuri speciale de rezolvare a acţiunii civile Acţiunea civilă ACŢIUNEA PENALĂ ŞI ACŢIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL
Art. 21 Exercitarea acţiunii civile de către sau faţă de succesori Acţiunea civilă ACŢIUNEA PENALĂ ŞI ACŢIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL
Art. 22 Autoritatea hotărârii penale în civil şi efectele hotărârii civile în penal Acţiunea civilă ACŢIUNEA PENALĂ ŞI ACŢIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL
Art. 23 Inculpatul Părţile în procesul penal ACŢIUNEA PENALĂ ŞI ACŢIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL
Art. 24 Alte părţi în procesul penal Părţile în procesul penal ACŢIUNEA PENALĂ ŞI ACŢIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL
Art. 25 Competenţa judecătoriei Competenţa după materie şi după calitatea persoanei FELURILE COMPETENŢEI
Art. 26 Competenţa tribunalului militar Competenţa după materie şi după calitatea persoanei FELURILE COMPETENŢEI
Art. 27 Competenţa tribunalului Competenţa după materie şi după calitatea persoanei FELURILE COMPETENŢEI
Art. 28 Competenţa tribunalului militar teritorial Competenţa după materie şi după calitatea persoanei FELURILE COMPETENŢEI
Art. 29 Competenţa Curţii Supreme de Justiţie Competenţa după materie şi după calitatea persoanei FELURILE COMPETENŢEI
Art. 30 Competenţa pentru infracţiunile săvârşite în ţară Competenţa teritorială FELURILE COMPETENŢEI
Art. 31 Competenţa pentru infracţiunile săvârşite în străinătate Competenţa teritorială FELURILE COMPETENŢEI
Art. 32 Reunirea cauzelor Competenţa în caz de indivizibilitate şi conexitate FELURILE COMPETENŢEI
Art. 33 Cazurile de indivizibilitate Competenţa în caz de indivizibilitate şi conexitate FELURILE COMPETENŢEI
Art. 34 Cazurile de conexitate Competenţa în caz de indivizibilitate şi conexitate FELURILE COMPETENŢEI
Art. 35 Competenţa în caz de indivizibilitate sau conexitate Competenţa în caz de indivizibilitate şi conexitate FELURILE COMPETENŢEI
Art. 36 Instanţa competentă a hotărî reunirea cauzelor Competenţa în caz de indivizibilitate şi conexitate FELURILE COMPETENŢEI
Art. 37 Cazuri speciale Competenţa în caz de indivizibilitate şi conexitate FELURILE COMPETENŢEI
Art. 38 Disjungerea Competenţa în caz de indivizibilitate şi conexitate FELURILE COMPETENŢEI
Art. 39 Excepţii de necompetenţă Dispoziţii comune FELURILE COMPETENŢEI
Art. 40 Competenţa în caz de schimbare a calităţii inculpatului Dispoziţii comune FELURILE COMPETENŢEI
Art. 41 Competenţa în caz de schimbare a încadrării juridice sau a calificării Dispoziţii comune FELURILE COMPETENŢEI
Art. 42 Declinarea de competenţă Dispoziţii comune FELURILE COMPETENŢEI
Art. 43 Conflictul de competenţă Dispoziţii comune FELURILE COMPETENŢEI
Art. 44 Chestiuni prealabile Dispoziţii comune FELURILE COMPETENŢEI
Art. 45 Dispoziţii care se aplică la urmărirea penală Dispoziţii comune FELURILE COMPETENŢEI
Art. 46 Rudenia între judecători Incompatibilitatea INCOMPATIBILITATEA ŞI STRĂMUTAREA
Art. 47 Judecător care s-a pronunţat anterior Incompatibilitatea INCOMPATIBILITATEA ŞI STRĂMUTAREA
Art. 48 Alte cauze de incompatibilitate Incompatibilitatea INCOMPATIBILITATEA ŞI STRĂMUTAREA
Art. 49 Incompatibilitatea procurorului, a organului de cercetare penală, a magistratului-asistent şi a grefierului Incompatibilitatea INCOMPATIBILITATEA ŞI STRĂMUTAREA
Art. 50 Abţinerea Incompatibilitatea INCOMPATIBILITATEA ŞI STRĂMUTAREA

Start 1  3   4   5  Final
Pagina 1 din 11