Art. 11 Clasarea, scoaterea de sub urmărire, încetarea urmăririi penale, achitarea şi încetarea procesului penal Acţiunea penală ACŢIUNEA PENALĂ ŞI ACŢIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL

Capitolul II
ACŢIUNEA PENALĂ ŞI ACŢIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL

Secţiunea I
Acţiunea penală

Art. 11

Clasarea, scoaterea de sub urmărire, încetarea urmăririi penale, achitarea şi încetarea procesului penal

Când se constată existenţa vreunuia din cazurile prevăzute în art. 10:

1. În cursul urmăririi penale procurorul, la propunerea organului de cercetare penală sau din oficiu, dispune:

a) clasarea, când nu există învinuit în cauză;

b) scoaterea de sub urmărire, în cazurile prevăzute în art. 10 lit. a)-e), când există învinuit sau inculpat în cauză;

c) încetarea urmăririi penale, în cazurile prevăzute în art. 10 lit. f)-h), i1) şi j), când există învinuit sau inculpat în cauză.

2. În cursul judecăţii instanţa pronunţă:

a) achitarea în cazurile prevăzute în art. 10 lit. a)-e);

b) încetarea procesului penal în cazurile prevăzute în art. 10 lit. f)-j).

Codul de procedură penală actualizat prin:

Legea 356/2006 - pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi din 21 iulie 2006, Monitorul Oficial 677/2006;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 11 Clasarea, scoaterea de sub urmărire, încetarea urmăririi penale, achitarea şi încetarea procesului penal Acţiunea penală ACŢIUNEA PENALĂ ŞI ACŢIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL
# alin vasile 04-Octombrie-2013
Am fost reclamat de un vecin pt tulburarea locuintei. Am avut doua discutii mai aprinse cu mama la noi in casa. Men
tionez cas-a deschis D' P
Răspunde
 
# maria daniela 30-Octombrie-2012
Prin Ordonanta procurorului, la recursul reclamantei, s-a decis adminitrarea unei amenzi administrative si plata de catre "reclamat a cheltuielilor judiciare, pe baza analizei dosarului inaintat de organele de politie. Avand in vedere ca NU AM COMIS FAPTA reclamata, cum pot motiva plangerea impotriva ordonantei, precum ca in mod gresit s-a retinut din referatului organelor de politie ca fiind dovedita existenta infracţiunii prevăzută de art. 217 alin1, C.p., si astfel s-a aplicat in mod eronat o sancţiune cu caracter administrativ, precum si suportarea cheltuielilor judiciare, in valoare de 150 lei de catre reclamat.
Multumesc
Răspunde
 
# mariadaniela 29-Octombrie-2012
Am rugamintea sa imi comunicati cum se poate motiva plangerea impotriva Ordonantei Procurorului prin care s-a dispus aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ in valoare de 500 lei si a suporatarii cheltuielilor judiciare, in valoare de 150 lei, ca urmare a incadrarii eronate a faptei in baza articolului 217, aliniat 1 C.P. de vreme ce "paratul" nu a savarsit fapta mentionata de reclamant. Este vorba despre acuzatia vecinului-reclamant cu care reclamatul are un perete la calcan in curtea "paratului". Reclamantul acuza ca paratul i-ar fi distrus partea de jos a polistirenului cu care a placat peretele. In realitate reclamantul nu si-a finalizat lucrarea, muncitorii sai au fugit de la locul lucrarilor in ultima zi de lucru si deoarece reclamantul si-a incalcat intelegerea (cu "paratul" incheiata verbal cand i-a permis accesul in curtea sa pentru executarea lucrarilor de reparatie) nu a venit niciodata sa constate finalizarea lucrarior. Nu m.am atins niciodata de peretele acestuia. Totusi, ca urmare a depunerii reclamatiei de catre acesta eu primesc amenda si obligatia de a palti despagubiri de judecata. Cum ma pot apara si ce pot sa mentionez in motivatia plangerii catre Prim Procuror?
Exista posibilitatea sa ma intorc cu plangere de hartuire catre vecinul care in mod sistematic, fara vreun motiv imi face anual cateva plangeri la toate institutiile statului. Pana acum au fost toate respinse, doar prezenta a fost incadrata gresit la Distrugere, ca urmare a recursului reclamantei, cand in prima faza s-a primit rezolutie simpla de neinceperea urmaririi penale.

Va multumesc anticipat.
Răspunde
 
# diana 16-Iulie-2012
Fiind condamnat pentru infracţiunea de furt calificat şi declarând recurs, inculpatul solicită achitarea, întrucât - susţine el - din probele administrate nu rezultă cu certitudine vinovăţia sa.

Recursul este nefondat, deoarece, invocându-se "incertitudinea vinovăţiei", se critică de fapt aprecierea probelor şi se solicită a se da o altă apreciere acestora; or, în actuala reglementare a recursului nu se prevede pentru instanţa de recurs dreptul de a reaprecia probele administrate la judecarea fondului.

Eroarea gravă de fapt - caz de casare prevăzut în art. 385^9 pct. 18 C. proc. pen. - nu poate fi confundată cu o greşită apreciere a probelor; despre o asemenea eroare se poate vorbi numai atunci când stabilirea eronată a faptelor - în existenţa sau inexistenţa lor, în natura lor sau în împrejurările în care au fost comise - este certă şi evidentă.

C. Apel Bucureşti, s. a ll-a pen., dec. nr. 1437/1998
Răspunde
 
# v. ivanovici 13-Iulie-2012
Prin sentinţa pronunţată de judecătorie s-a dispus condamnarea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute în art. 181 C. pen. şi s-a respins cererea de despăgubiri formulată de persoana vătămată, constituită parte civilă.

împotriva acestei sentinţe a declarat apel numai partea civilă iar apelul său a fost admis, inculpatul fiind obligat să-i plătească despăgubiri, reprezentând daune morale, în sumă de 1.000.000 lei.

Inculpatul a declarat recurs, dar în cursul soluţionării acestuia a încetat din viaţă.

în consecinţă, existând cazul de casare prevăzut în art. 385^9 pct. 16 C. proc. pen., se va admite recursul şi, prin aplicarea art. 11 pct. 2 lit. b raportat la art. 10 lit. g C. proc. pen, se va dispune încetarea procesului penal.

C. Apel Bucureşti, s. I pen., dec. nr. 198/1998

Notă: a. Este discutabil dacă, în speţă, instanţa de recurs putea dispune încetarea procesului penal. Din moment ce inculpatul nu a declarat apel -sentinţa primei instanţe fiind atacată doar de partea civilă -, conform art. 3851 alin. 4 C. proc. pen, recursul făcut de inculpat putea viza numai latura civilă, căci numai soluţia laturii civile a fost modificată, în defavoarea sa, prin admiterea apelului părţii civile. Soluţia laturii penale rămânând definitivă, conform art. 416 pct. 2 lit. a C. proc. pen, la data expirării termenului de apel şi acţiunea penală stingându-se în acel moment, există temeiuri pentru a se susţine că acea soluţie nu mai putea fi modificată de instanţa de recurs, prin încetarea procesului penal, chiar în condiţiile în care a intervenit decesul inculpatului.

b. Soluţionând acţiunea penală - cu care, de fapt, nu era învestită -, instanţa de recurs a omis să se pronunţe asupra acţiunii civile, singura pe care inculpatul o devoluase prin declararea recursului.

Cum inculpatul a încetat din viaţă în cursul judecăţii, curtea, făcând aplicarea art. 21 alin. 1 C. proc. pen, trebuia să continue judecarea acţiunii civile, prin introducerea în cauză a moştenitorilor, urmând să menţină obligarea la despăgubiri numai dacă s-ar fi dovedit că au acceptat, expres sau tacit, succesiunea.
Răspunde
 
# alexandragabriela 29-Mai-2012
Jurisprudenta:

Impăcarea părţilor, în aplicarea prevederilor art. 11 pct. 2 lit. b) cu referire la art. 10 alin. (1) lit. h) teza a ll-a C. proc. pen., încetarea procesului penal în cazul infracţiunilor pentru care împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală poate fi dispusă de instanţă numai atunci când aceasta constată nemijlocit acordul de voinţă al inculpatului şi al persoanei vătămate de a se împăca total, necondiţionat şi definitiv, exprimat în şedinţa de judecată de aceste părţi, personal sau prin persoane cu mandat special ori prin înscrisuri autentice (I.C.C.J., S.U., Decizia nr. XXVII din 18 septembrie 2006, în M. Of. nr. 190 din 20 martie 2007).
Răspunde
 
# alexandragabriela 29-Mai-2012
Jurisprudenta:

încetarea procesului penal. Prescripţia răspunderii penale. Dacă s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale pentru săvârşirea unei infracţiuni pentru care pedeapsa a fost graţiată, instanţa pronunţă încetarea procesului penal în temeiul art. 11 pct. 2 lit. b) raportat la art. 10 alin. (1) lit. g) C. proc. pen., iar nu condamnarea inculpatului urmată de constatarea că pedeapsa aplicată a fost graţiată, întrucât dispoziţiile referitoare la prescripţia răspunderii penale prevalează asupra dispoziţiilor în materia graţierii (I.C.C.J.,
s. pen., decizia nr. 5516 din 26 septembrie 2006)
Răspunde
 
# alexandragabriela 29-Mai-2012
Jurisprudenta:

Dacă faptei îi lipseşte unul dintre elementele constitutive ale infracţiunii şi, în acelaşi timp, este împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale, soluţia care primează este cea a achitării pentru lipsa unuia dintre elementele constitutive ale infracţiunii (C.A. Bucureşti, s. I pen., decizia nr. 871/1999)
Răspunde
 
# alexandragabriela 29-Mai-2012
Jurisprudenta:

Cazurile care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale. Ordinea de prioritate.

Când, în aceeaşi cauză, se constată atât existenţa unor cazuri ce constituie temeiuri de achitare, cât şi a unor cazuri ce constituie temeiuri de încetare a procesului penal, instanţa trebuie să ia în considerare cazurile de achitare, excluzând pe cele de încetare a procesului penal, prioritare fiind cazurile de achitare. Când se constată că există mai multe cazuri ce constituie temeiuri de achitare sau mai multe cazuri de încetare a procesului penal,
instanţa trebuie să respecte ordinea prevăzută în art. 10 alin. (1) C. proc. pen., în sensul că va face aplicarea celui dintâi caz de împiedicare prevăzut în ordinea enumerării din textul menţionat, cu excluderea celor următoare care ar fi incidente în cauză (I.C.C.J., Completul de 9 judecători, decizia nr. 608 din 8 decembrie 2003)
Răspunde
 
# doru 14-Mai-2012
buna ziua am si eu o intrebare am avut un acident cu victima dupa ce sau efectuat doua expertiza sa mai carut sa se faca una la laboratoru interjudetean si espertiza ma scos nevinovat se poate cere scoterea de sub urmarire penala si cind o sami elibereze permisu
Răspunde