Art. 191 Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de condamnare CHELTUIELILE JUDICIARE

Capitolul IV
CHELTUIELILE JUDICIARE

Art. 191

Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de condamnare

În caz de condamnare, inculpatul este obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, cu excepţia cheltuielilor privind interpreţii desemnaţi de organele judiciare, potrivit legii, precum şi în cazul în care s-a dispus acordarea de asistenţă gratuită, care rămân în sarcina statului.

Când sunt mai mulţi inculpaţi condamnaţi, instanţa hotărăşte partea din cheltuielile judiciare datorate de fiecare. La stabilirea acestei părţi se ţine seama, pentru fiecare dintre inculpaţi, de măsura în care a provocat cheltuielile judiciare.

Partea responsabilă civilmente, în măsura în care este obligată solidar cu inculpatul la repararea pagubei, este obligată în mod solidar cu acesta şi la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Codul de procedură penală actualizat prin:

Legea 281/2003 - privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale din 24 iunie 2003, Monitorul Oficial 468/2003;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 191 Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de condamnare CHELTUIELILE JUDICIARE
# Cotea 10-Ianuarie-2016
In urma unei sentinte ramasa definitiva (Sedinta din data de 07.12.2015 )

-conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.
..........................................................
1-Am de platit 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.
a-unde trebuiesc depusi bani pentru achitare sumei,pentru a obtine dovada platii
b-ce document trebuie sa prezint la momentul plati?
2-conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.,,trebuie să ma prezint la Serviciul de Probaţiune Bucuresti, la datele fixate de acesta;.
a-Cand ,si cum aflu cand trebuie sa ma prezin.
Răspunde
 
# v. ivanovici 13-Iulie-2012
Potrivit art. 191 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., când sunt mai mulţi inculpaţi condamnaţi, instanţa hotărăşte partea din cheltuielite judiciare datorată de fiecare, iar partea responsabilă civilmente, în măsura în care este obligată solidar cu inculpatul la repararea pagubei, este obligată în mod solidar cu acesta şi la plata cheltuielitor judiciare avansate de stat.

Cum, în speţă, inculpaţii condamnaţi au fost obligaţi în solidar să plătească cheltuielite judiciare avansate de stat iar partea responsabilă civilmente - tatăl inculpatului minor -, deşi a fost obligată solidar cu acesta la repararea pagubei, nu a fost obligată şi la plata cheltuielitor judiciare, urmează a se admite apelul făcut de parchet, a se desfiinţa parţial sentinţa atacată şi, rejudecând, a-i obliga individual pe inculpaţi, precum şi partea responsabilă civilmente - aceasta din urmă solidar cu inculpatul minor - la plata cheltuielitor judiciare datorate de fiecare.

întrucât această soluţie - înlăturarea solidarităţii şi, implicit, reducerea cheltuielitor judiciare la plata cărora este ţinut fiecare inculpat - este favorabilă inculpaţilor, se va admite, pentru acest motiv, şi apelul făcut de inculpaţii care nu l-au invocat.

C. Apel Bucureşti, s. Ipen., dec. nr. 296/1998
Răspunde
 
# sabina 12-Iunie-2012
Dacă repararea pagubei s-a făcut prin restituirea lucrului, iar nu prin plata unei despăgubiri, partea responsabilă civilmente nu poate fi obligată solidar cu inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat (C.A. laşi, decizia penală nr. 270 din 3 august 2004)
Răspunde
 
# sabina 12-Iunie-2012
Dacă partea responsabilă civilmente nu este obligată la plata despăgubirilor civile solidar cu inculpatul, nu este posibilă, în raport cu prevederile art. 191 alin. (3) C. proc. pen., obligarea acesteia la plata cheltuielilor judiciare către stat (C.A. Piteşti, s. pen., decizia nr. 57 din 5 iulie 2005)
Răspunde
 
# sabina 12-Iunie-2012
Obligarea părţii responsabile civilmente la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

în cazul în care inculpatul nu este obligat la plata despăgubirilor civile, partea responsabilă civilmente nu poate fi obligată solidar cu acesta la plata cheltuielilor judiciare conform art. 191 alin. (3) C. proc. pen. (C.S.J., s. pen., decizia nr. 2487 din 17 mai 2003)
Răspunde
 
# sabina 12-Iunie-2012
Obligarea solidară a inculpaţilor la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat. Nelegalitate.

Obligarea solidară a inculpaţilor condamnaţi la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat este nelegală, întrucât, potrivit art. 191 alin. (2) C. proc. pen., când sunt mai mulţi inculpaţi condamnaţi, instanţa hotărăşte partea din cheltuielile judiciare avansate de stat datorate de fiecare (C.A. Braşov, decizia penală nr. 256/Ap din 5 decembrie 2001)
Răspunde
 
# sabina 12-Iunie-2012
în caz de condamnare, inculpatul este obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, indiferent dacă instanţa a reţinut în favoarea acestuia circumstanţa atenuantă legală a provocării. Reţinerea acestei circumstanţe atenuante în favoarea inculpatului produce efecte numai cu privire la individualizarea pedepsei, precum şi la despăgubirile civile şi cheltuielile judiciare cuvenite părţii civile, iar nu şi în ceea ce priveşte cheltuielile judiciare avansate de stat (C.S.J., s. pen., decizia nr. 1173 din 9 octombrie 1990)
Răspunde
 
# sabina 12-Iunie-2012
Obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Hotărârea prin care instanţa, condamnând pe inculpat, a omis obligarea acestuia la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat potrivit art. 191 alin. (1) C. proc. pen., lăsând aceste cheltuieli în sarcina statului, este nelegală sub acest aspect (I.C.C.J., s. peri., decizia nr. 4488 din 10 septembrie 2004)
Răspunde