Art. 334 Schimbarea încadrării juridice Desfăşurarea judecării cauzelor JUDECATA ÎN PRIMĂ INSTANŢĂ

Capitolul II
JUDECATA ÎN PRIMĂ INSTANŢĂ

Secţiunea I
Desfăşurarea judecării cauzelor

Art. 334

Schimbarea încadrării juridice

Dacă în cursul judecăţii se consideră că încadrarea juridică dată faptei prin actul de sesizare urmează a fi schimbată, instanţa este obligată să pună în discuţie noua încadrare şi să atragă atenţia inculpatului că are dreptul să ceară lăsarea cauzei mai la urmă sau eventual amânarea judecăţii, pentru a-şi pregăti apărarea.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 334 Schimbarea încadrării juridice Desfăşurarea judecării cauzelor JUDECATA ÎN PRIMĂ INSTANŢĂ
# diana 16-Iulie-2012
Potrivit art. 334 C. proc. pen., dacă în cursul judecăţii se consideră că încadrarea juridică dată faptei prin actul de sesizare urmează a fi schimbată, instanţa este obligată să pună în discuţie noua încadrare şi să atragă atenţia inculpatului că are dreptul să ceară lăsarea cauzei mai la urmă sau eventual amânarea judecăţii pentru a-şi pregăti apărarea.

Această prevedere legală trebuie respectată, în principiu, şi atunci când noua încadrare juridică este mai uşoară, deoarece şi într-o asemenea situaţie inculpatul trebuie să-şi organizeze o bună apărare în raport cu noua încadrare dată faptei ce i se impută.

în speţă, schimbarea încadrării juridice a faptei imputate unuia dintre inculpaţi - din art. 26 raportat la art. 208, 209 lit. a C. pen., în art. 26 raportat la art. 208, 209 lit. a C. pen., cu aplicarea art. 210 C. pen. - avea implicaţii procesuale, deoarece, în raport cu noua încadrare juridică, punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de plângerea prealabilă a persoanei vătămate şi, ca atare, instanţa trebuia să întrebe persoana vătămată dacă înţelege să facă plângere pentru acea infracţiune; schimbând încadrarea juridică în sensul mai sus-arătat fără a o fi pus în discuţia părţilor, instanţa a pronunţat, aşadar, o hotărâre nelegală.

C. Apel Bucureşti, s. a II-a pen., dec. nr. 645/1998
Răspunde
 
# tudordan 12-Iulie-2012
Condamnându-l pe inculpat - căruia, prin rechizitoriu, i se impută săvârşirea infracţiunii de luare de mită, prevăzută în art. 254 C. pen. - pentru infracţiunea de trafic de influenţă prevăzută în art. 257 C. pen., prima instanţă a schimbat încadrarea juridică a faptei fără să pună această eventualitate în discuţia părţilor, aşa cum o obligau prevederile art. 334 C. proc. pen.

Nulitatea, decurgând din nerespectarea dispoziţiilor art. 334 c. proc. pen. este, însă, o nulitate relativă şi, în conformitate cu prevederile art. 197 alin. 1 C. proc. pen., cel care o invocă trebuie să facă dovada unei vătămări.

în speţă, o asemenea vătămare nu există, deoarece prin schimbarea încadrării juridice - nepusă în discuţia părţilor -s-a creat o situaţie mai uşoară pentru inculpat, atâta vreme cât pedeapsa prevăzută de lege pentru trafic de influenţă este mai blândă, sub aspectul ambelor sale limite, decât pedeapsa ce se poate aplica pentru luare de mită. Pe de altă parte, este evident că inculpatului nu i se deschideau noi posibilităţi de apărare în raport cu noua încadrare juridică, din moment ce el nu s-a prevalat de asemenea posibilităţi nici în apel.

C. Apel Bucureşti, s. II-a pen., dec. nr. 163/A/1996

NOTĂ. în sensul că nerespectarea prevederilor art 334 C. proc. pen. nu conduce la casarea hotărârii, dacă nu se face dovada că s-a adus o vătămare părţii, v. TS; sp., dec. nr. 172/1971, R. l,p. 391.
Răspunde
 
# tudordan 12-Iulie-2012
Atâta vreme cât schimbarea încadrării juridice a fost cerută chiar de inculpat, acesta nu poate susţine că, prin neaplicarea prevederilor art 334 C. proc. pen., i s-au încălcat drepturile procesuale şi nu şi-a putut pregăti apărarea, suferind astfel o vătămare ce ar urma să atragă anularea hotărârii de condamnare, în condiţiile art 197 alin. 1 C. proc. pen.

C. Apel Bucureşti, s. Il-a pen., dec. nr. 117/A/1996
Răspunde
 
# tudordan 12-Iulie-2012
Prin schimbarea încadrării juridice a faptei, din art 20 raportat la art. 176 lit c) C. pen. (tentativă de omor săvârşit asupra a două sau mai multor persoane), în art. 20 raportat la art 174 C. pen., fără ca instanţa să fi pus noua încadrare în discuţia părţilor şi fără să atragă atenţia inculpatului că are dreptul să ceară lăsarea cauzei mai la urmă sau, eventual, amânarea judecăţii, pentru a-şi pregăti apărarea, s-au încălcat prevederile art. 334 C. proc. pen.; nu există însă nulitate, întrucât, prin schimbarea de încadrare juridică efectuată, nu s-a agravat situaţia inculpatului ci, dimpotrivă, i s-a uşurat, şi nici nu s-au creat acestuia noi posibilităţi de apărare, ceea ce exclude incidenţa art. 197 C. proc. pen.

C. Apel Bucureşti, s. Il-a pen., dec. nr. 35/A/1996
Răspunde
 
# menelau 24-Iunie-2012
Schimbarea încadrării juridice. Valoarea pagubei.

Data în raport cu care se stabileşte această valoare. în cazul în care încadrarea juridică depinde de valoarea pagubei produse prin săvârşirea faptei, cum este cazul înşelăciunii cu consecinţe deosebit de grave, pentru încadrarea juridică a faptei se ţine seama de valoarea pagubei la data săvârşirii faptei. în acest caz, actualizarea sumei reprezentând valoarea pagubei, la cererea părţii civile, nu determină schimbarea încadrării juridice a faptei (C.A. Târgu-Mureş, s. peri., sentinţa nr. 1 din 14 ianuarie 2004)
Răspunde
 
# menelau 24-Iunie-2012
Aplicarea legii penale mai favorabile.

Omisiunea de a se menţiona în dispozitiv aplicarea art. 13 C. pen. nu conduce la casarea hotărârii, întrucât omisiunea aplicării acestui text de lege nu are drept consecinţă greşita încadrare juridică şi nu implică schimbarea încadrării juridice (C.S.J., s. pen., decizia nr. 1570 din 27 martie 2003)
Răspunde
 
# menelau 24-Iunie-2012
Schimbarea încadrării juridice. Circumstanţe atenuante şi agravante.

Aplicarea prevederilor referitoare la circumstanţele atenuante şi agravante ţine de individualizarea pedepsei, iar nu de încadrarea juridică a faptei. Prin urmare, instanţa de apel, care a schimbat încadrarea juridică a faptei pentru a înlătura aplicarea prevederilor art. 73 lit. b) C. pen. referitoare la circumstanţa atenuantă legală a provocării, a făcut o greşită aplicare a art. 334 C. proc. pen. (C.S.J., s. pen., decizia nr. 1493 din 6 aprilie 2000)
Răspunde
 
# menelau 24-Iunie-2012
După schimbarea încadrării juridice prin încheiere, dacă inculpatul nu este prezent la termenul la care s-a dispus schimbarea încadrării, instanţa trebuie să amâne judecata şi să-l citeze pe inculpat cu menţiunea noii încadrări juridice a faptei, pentru ca acesta să-şi poată pregăti apărarea în funcţie de modificarea încadrării juridice. împrejurarea că apărătorul inculpatului, desemnat din oficiu, nu solicită amânarea cauzei nu îndrituieşte instanţa să treacă la judecarea cauzei, întrucât din prevederile art. 334 C. proc. pen. rezultă că cel care are dreptul să ceară amânarea judecăţii sau lăsarea ei mai la urmă este inculpatul, iar nu apărătorul acestuia (C.A. Braşov, decizia penală nr. 1055/R din 24 noiembrie 2004, în C.P.J.P. 2003-2004)
Răspunde
 
# menelau 24-Iunie-2012
Nerespectarea obligaţiilor instanţei.

Este nelegală hotărârea primei instanţe, prin care inculpatul a fost condamnat pentru o infracţiune mai gravă decât cea pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, fără a se pune în discuţia părţilor noua încadrare juridică, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 334 C. proc. pen. în acest caz, nerespec-tarea dispoziţiilor art. 334 C. proc. pen. este de natură să atragă nulitatea hotărârii (C.A. Piteşti, s. pen., decizia nr. 284/A din 2 noiembrie 2004)
Răspunde
 
# menelau 24-Iunie-2012
Obligaţiile instanţei în caz de schimbare a încadrării juridice.

Instanţa este obligată, potrivit art. 334 C. proc. pen., în cazul schimbării încadrării juridice, să pună în discuţie noua încadrare şi să atragă atenţia inculpatului că are dreptul să ceară lăsarea cauzei mai la urmă sau eventual amânarea judecăţii, pentru a-şi pregăti apărarea, chiar dacă prin schimbarea încadrării juridice i se creează o situaţie mai uşoară inculpatului (I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 1050 din 24 februarie 2004)
Răspunde