Art. 346 Rezolvarea acţiunii civile Deliberarea şi hotărârea instanţei JUDECATA ÎN PRIMĂ INSTANŢĂ

Capitolul II
JUDECATA ÎN PRIMĂ INSTANŢĂ

Secţiunea II
Deliberarea şi hotărârea instanţei

Art. 346

Rezolvarea acţiunii civile

În caz de condamnare, achitare sau încetare a procesului penal, instanţa se pronunţă prin aceeaşi sentinţă şi asupra acţiunii civile.

Când achitarea s-a pronunţat pentru cazul prevăzut în art. 10 alin. 1 lit. b1) ori pentru că instanţa a constatat existenţa unei cauze care înlătură caracterul penal al faptei sau pentru că lipseşte vreunul dintre elementele constitutive ale infracţiunii, instanţa poate obliga la repararea pagubei materiale şi a daunelor morale, potrivit legii civile.

Nu pot fi acordate despăgubiri civile în cazul când achitarea s-a pronunţat pentru că fapta imputată nu există, ori nu a fost săvârşită de inculpat.

Instanţa penală nu soluţionează acţiunea civilă când pronunţă achitarea pentru cazul prevăzut în art. 10 alin. 1 lit. b) ori când pronunţă încetarea procesului penal pentru vreunul dintre cazurile prevăzute în art. 10 alin. 1 lit. f) şi j), precum şi în caz de retragere a plângerii prealabile.

Codul de procedură penală actualizat prin:

Legea 356/2006 - pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi din 21 iulie 2006, Monitorul Oficial 677/2006;

Legea 281/2003 - privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale din 24 iunie 2003, Monitorul Oficial 468/2003;

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 346 Rezolvarea acţiunii civile Deliberarea şi hotărârea instanţei JUDECATA ÎN PRIMĂ INSTANŢĂ
# menelau 24-Iunie-2012
Achitare pentru existenţa unei cauze care înlătură caracterul penal al faptei. Legitimă apărare.

In temeiul art. 346 alin. (2) C. proc. pen., când achitarea s-a pronunţat pentru că s-a constatat existenţa unei cauze care înlătură caracterul penal al faptei, instanţa poate obliga la repararea pagubei potrivit legii civile. Prin urmare, în cazul existenţei legitimei apărări, atât în forma prevăzută în art. 44 alin. (2), cât şi în cea prevăzută în art. 44 alin. (3) C. pen., făptuitorul poate fi obligat la despăgubiri dacă se află în culpă, conform art. 998 C. civ. în cazul legitimei apărări prevăzute în art. 44 alin. (3) C. pen., la stabilirea despăgubirilor instanţa trebuie să ţină seama de culpa făptuitorului în raport cu aceea a victimei care a săvârşit atacul, obligând pe inculpat la plata despăgubirilor în măsura în care producerea şi întinderea pagubei puteau fi evitate sau limitate în condiţiile unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului produs prin atac (C.S.J., s. pen., decizia nr. 3971 din 25 septembrie 2001)
Răspunde
 
# menelau 24-Iunie-2012
Achitare pentru lipsa unui element constitutiv al infracţiunii.

în cazul achitării inculpatului în temeiul art. 10 alin. (1) lit. d) C. proc. pen., instanţa trebuie să se pronunţe, conform art. 346 alin. (1) şi (2) C. proc. pen., şi asupra acţiunii civile, în sensul admiterii sau respingerii acesteia (C.S.J., s. pen., decizia nr. 3782 din 27 octombrie 1999)
Răspunde
 
# menelau 24-Iunie-2012
Rezolvarea acţiunii civile. Achitare pentru cazul prevăzut în art. 10 alin. (1) lit. b).

Atunci când pronunţă achitarea pentru cazul prevăzut în art. 10 alin. (1) lit. b) C. proc. pen., întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală, instanţa nu soluţionează acţiunea civilă, potrivit art. 346 alin. (4) C. proc. pen. (C.S.J., s. pen., decizia nr. 145 din 22 ianuarie 1998)
Răspunde
 
# menelau 24-Iunie-2012
Omisiunea instanţei de a rezolva acţiunea civilă. Condamnare.

Hotărârea prin care prima instanţă a pronunţat condamnarea inculpatului, dar nu a soluţionat acţiunea civilă, rezervând părţii civile dreptul la acţiune separată în faţa instanţei civile, este nelegală, întrucât prevederile art. 14 şi art. 346 C. proc. pen. impun instanţei penale obligaţia de a rezolva acţiunea civilă prin aceeaşi sentinţă prin care a rezolvat acţiunea penală, excepţiile fiind prevăzute limitativ de lege (Trib. Bucureşti, s. I pen., decizia nr. 238/'A din 16 februarie 1998)
Răspunde