Achiesarea

achiesare, act juridic procesual de dispoziţie, prin care una din părţile litigante recunoaşte fie pretenţiile ridicate împotriva sa de către cealaltă parte, fie hotărârea pronunţată de prima instanţă împotriva sa. Ca manifestare de voinţă, achiesarea presupune întrunirea principalelor condiţii impuse de lege pentru efectuarea actelor de dispoziţie: capacitate, calitate procesuală, libertatea de a dispune de drepturi şi de a se obliga, exprimarea liberă a consimţământului şi urmărirea unui scop licit. 1) achiesarea pârâtului la pretenţiile reclamantului poate fi făcută în tot cursul judecăţii, până la începerea discuţiilor asupra fondului; ea poate fi totală sau parţială. achiesarea pârâtului la pretenţiile reclamantului are valoarea şi produce efectele unui act de dispoziţie. Cu alte cuvinte, pârâtul care achiesează la pretenţiile reclamantului nu-i uşurează acestuia din urmă sarcina probei, ci el renunţă să-şi mai apere poziţia sa procesuală. achiesarea pârâtului la pretenţiile reclamantului nu poate avea loc în procesele în care sunt angajate drepturi asupra cărora nu se poate dispune (de exemplu, în procesele de divorţ). Achiesarea pârâtului la pretenţiile reclamantului pune, în principiu şi în măsura în care aceasta a fost făcută, capăt judecăţii, deoarece continuarea procesului nu mai prezintă interes pentru niciuna din părţi. Achiesarea parţială sau recunoaşterea parţială a pretenţiilor permite instanţei să dea o hotărâre parţială, la cererea reclamantului, în măsura recunoaşterii. 2) achiesarea părţii care a pierdut procesul, la prima instanţă sau în apel, la hotărârea pronunţată în defavoarea sa poate fi făcută atât expres (oral, în instanţă, imediat după pronunţarea hotărârii sau ulterior, prin înfăţişarea părţii înaintea preşedintelui ori prin înscris autentic), cât şi tacit (de exemplu, prin executarea voluntară a hotărârii sau prin neexercitarea căii de atac). Această achiesare, indiferent de forma în care este făcută, trebuie să aibă loc mai înainte de expirarea termenului de apel sau recurs.

achiesare - manifestare de voinţă expresă sau tacită prin care una dintre părţile procesului penal recunoaşte necondiţionat pretenţiile celeilalte părţi sau hotărârea pronunţată în prima instanţă şi renunţă la orice formă de atac.

achiesare, recunoaşterea de către una dintre părţi a pretenţiilor formulate împotriva sa de o altă parte. A., în procesul penal este posibilă numai cu privire la pretenţiile for mulate in cadrul acţiunii civile, alăturată acţiunii penale.

ACHIESARE, 1. Act juridic prin care una din părţile litigante recunoaşte fie pretenţiile ridicate împotriva sa de către cealaltă parte, fie hotărârea pronunţată de prima instanţă împotriva sa. Achiesarea pârâtului la pretenţiile reclamantului are valoarea şi produce efectele unui act de dispoziţie. Cu alte cuvinte, pârâtul care achiesează la pretenţiile reclamantului nu-i uşurează acestuia din urmă sarcina probei, ci el renunţă să-şi mai apere poziţia sa procesuală. Achiesarea pârâtului la pretenţiile reclamantului pune capăt judecăţii deoarece continuarea procesului nu mai prezintă interes pentru niciuna din părţi. 2. Achiesarea părţii care a pierdut procesul în faţa primei instanţe la hotărârea pronunţată în defavoarea sa poate fi făcută atât expres, oral în instanţă după pronunţarea hotărârii sau ulterior prin înscris autentic, cât şi tacit, prin executarea de bunăvoie a hotărârii. Această achiesare, indiferent de forma în care este făcută, trebuie să aibă loc mai înainte de expirarea termenului de apel sau recurs. Partea care lasă ca termenul să expire, fară a se face apel sau recurs, este presupusă că s-a folosit de acel termen până la ultimul moment fară a se decide asupra oportunităţii de a ataca hotărârea pronunţată în defavoarea sa. Procedând astfel, partea nu achiesează la hotărâre, ci este sancţionată (decăzută din drept) pentru că a lăsat termenul să expire fără a se folosi de el. Achiesarea expresă la hotărâre, ca mod de a pune capăt unui litigiu, în care nu a intervenit încă o hotărâre definitivă, nu este permisă în materie de divorţ, părţile neputând renunţa la termenul de apel sau de recurs.

Vezi şi altă definiţie din dicţionarul juridic:

Comentarii despre Achiesarea
# BRACON Ioan 22-Octombrie-2014
Avem în ţară, avocaţi şi jurişti prea deştepţi, mai ales cei care ne ajută prin scrierele lor. Cred că ar fi corct ca cei care se folosesc de aceste îndrumări, să nu se deschidă conţinutul, dacă nu scriu numele şi contractul cu ROMTELECOM, pentru a li se opri un minim de plată, pentru cel care a scris îndrumarea. Un mic stimulent.
Răspunde