Cerere de reexaminare în materia taxelor judiciare de timbru

cerere de reexaminare în materia taxelor judiciare de timbru, mijlocul procedural reprezentând o cale specială de atac, prin care un justiţiabil poate solicita cenzurarea modului în care instanţa judecătorească a stabilit taxa judiciară de timbru şi, eventual, cuantumul acesteia. C.r.t.j.t. se depune, la aceeaşi instanţă - în termen de 3 zile de la data la care s-a stabilit taxa sau de la data comunicării sumei datorate - şi se soluţionează de un alt complet, în camera de consiliu, fără citarea părţilor, printr-o încheiere irevocabilă. în cazul admiterii integrale sau parţiale a cererii, taxa de timbru se va restitui total ori parţial, proporţional cu reducerea sumei contestate. în cazul taxelor datorate pentru cereri adresate Ministerului Justiţiei, soluţionarea c.r. este de competenţa Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti. 

Vezi şi altă definiţie din dicţionarul juridic:

Comentarii despre Cerere de reexaminare în materia taxelor judiciare de timbru