Certificat constatator eliberat de registrul comerţului

certificat constatator eliberat de registrul comerţului, înscris eliberat solicitanţilor de către Biroul unic din cadrul O.R.C. de pe lângă tribunal, care atestă că: i) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că la sediul social sau secundar nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator; ii) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile declarate; iii) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă modificările intervenite faţă de declaraţia-tip anterioară. Certificatul constatator se eliberează odată cu certificatul de înregistrare sau certificatul de înscriere de menţiuni. Pentru sediul social şi pentru fiecare sediu secundar se va elibera câte un certificat constatator care atestă că s-au înregistrat declaraţiile-tip (art. 171 din Legea nr. 26/1990). O.R.C. este obligat să elibereze, pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea, certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat. Certificatul constatator poate fi cerut şi eliberat şi prin corespondenţă. La cerere, documentul solicitat poate fi eliberat în formă electronică, cu transmitere on-line, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă. Tarifele percepute, indiferent de modalitatea de furnizare, nu vor depăşi costurile administrative implicate de eliberarea acestora (art. 4 din Legea nr. 26/1990).

Vezi şi altă definiţie din dicţionarul juridic:

Comentarii despre Certificat constatator eliberat de registrul comerţului
# vas alexandru 15-Februarie-2014
Fiind director la sc timsadler srl am obtinut certificaul constatator nr.58505/2009 de la reg. comertului timisoara. nu stiu unde l-am pus odata cu mutarea.varog respectuos sa ma informati cum pot redobandi .
cu tot respectul
dr.ing.vas alexandru
Răspunde