Contraofertă

CONTRAOFERTA, propunerea făcută ofertantului de către destinatarul ofertei de a încheia un contract în alte condiţii decât cele cuprinse în oferta iniţială. Contraoferta nu valorează acceptarea ofertei iniţiale, deoarece ea nu conduce la formarea acordului dc voinţă contractual; în realitate, contraoferta este o nouă ofertă care necesită a fi acceptată de către ofertantul iniţial spre a încheia contractul. Dacă ofertantul iniţial acceptă pur şi simplu, acordul de voinţă se formează de îndată. în caz contrar, formarea contractului necesită negocieri pentru realizarea consensului între părţi.

Vezi şi altă definiţie din dicţionarul juridic:

Comentarii despre Contraofertă