Infracţiuni privitoare la fondul funciar

infracţiuni privitoare la fondul funciar - infracţiuni consacrate de Legea nr. 18/1991, Legea fondului funciar. Se înscriu în această categorie: degradarea terenurilor agricole şi silvice, a împrejurimilor acestora, distrugerea şi degradarea culturilor agricole, a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, a bornelor şi semnelor topografice sau geodezice, a monumentelor istorice şi ansamblurilor şi siturilor arheologice ori împiedicarea luării măsurilor de conservare a unor astfel de bunuri, precum şi înlăturarea acestor măsuri, ca variante de specie ale infracţiunii de distrugere, aşa cum este aceasta reglementată de Codul penal; ocuparea în întregime sau în parte a terenurilor de orice fel, înfiinţarea sau mutarea seninelor de hotar şi a reperelor de marcare fără aprobare primită în condiţiile legii sau refuzul de a elibera terenul astfel ocupat fară drept, ca variantă de specie a infracţiunii de tulburare de posesie; fapta este mai gravă dacă a fost comisă prin violenţă, ameninţări ori de două sau mai multe persoane împreună; infracţiune este considerată a fi şi fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau judeţene de aplicare a legii fondului funciar de a împiedica în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate sau eliberarea titlului de proprietate persoanelor îndreptăţite, ca variantă de specie a abuzului în serviciu; nedeclararea unor suprafeţe de teren deţinute efectiv, ca variantă de specie a falsului în declaraţii.

Vezi şi altă definiţie din dicţionarul juridic:

Comentarii despre Infracţiuni privitoare la fondul funciar