Număr minim/maxim de asociaţi

număr minim/maxim de asociaţi, limita inferioară/superioară a numărului de asociaţi pe care trebuie să îi aibă o societate comercială. Din punct de vedere al numărului minim de asociaţi, orice societate comercială trebuie să aibă cel puţin doi asociaţi (art. 4 Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale), cu excepţia societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic, care poate fi înfiinţată şi de o singură persoană. în situaţia în care nu este respectat numărul minim de asociaţi prevăzut de lege, subzistă cazul de nulitate a societăţii prevăzut de art. 56 lit. h) Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale. în cazul SA, dacă societatea are mai puţin de 2 acţionari pe o perioadă mai lungă de 9 luni, orice persoană interesată poate solicita instanţei dizolvarea societăţii. Societatea nu va fi dizolvată dacă, până la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, numărul minim de acţionari prevăzut de prezenta lege este reconstituit [art. 10 alin. (3) Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale]. Referitor la numărul maxim de asociaţi, legea prevede o singură limitare, în cazul SRL, unde numărul asociaţilor nu poate fi mai mare de 50 (art. 12 Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale), în cazul celorlalte forme societare neexistând vreo restricţie privind numărul maxim permis de asociaţi. V. asociat, societate comercială.

Vezi şi altă definiţie din dicţionarul juridic:

Comentarii despre Număr minim/maxim de asociaţi