Practica judiciară

practica judiciară - activitate concretă desfăşurată de organele judiciare (organele de urmărire penală şi organele de judecată) în legătură cu aplicarea legii penale şi procesual penale în cazurile concrete date în competenţa lor, precum şi soluţiile date de aceste organe problemelor de aplicare a legii care s-au ridicat în activitatea lor (sens larg). Practica judiciară reprezintă totalitatea soluţiilor pronunţate de organele judecătoreşti în cadrul activităţii concrete de rezolvare a principiilor date prin lege în competenţa lor, precum şi de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin deciziile de îndrumare emise (sens restrâns).V. şi jurisprudenţă.

Vezi şi altă definiţie din dicţionarul juridic:

Comentarii despre Practica judiciară