Eşti aici: Forum > Drept civil > mostenire vacanta loc de veci

Mostenire vacanta loc de veci

 Forumul LegeAZ.net - Drept civil
AcasăBine aţi venit Vizitator
[Cont nou]  Conectare
Avatar thumbnail
Răspunde
 mostenire vacanta loc de veci 21-08-2013 
Spin
Avatar
Vizitator
Daca un concesiona al unui locu de veci nu mai este in viata si nu mai are mostenitori, care este procedura unei vacante succesorale? Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane Bucuresti poate demara procedura vacantei succesorale a unui loc de veci al carui cesionar nu mai este in viata si nu are nici mostenitori? Institutia poate dispune de locul de veci fară parcurgerea procedurii vacantei succesorale?
Citează Răspunde
 Re:mostenire vacanta loc de ve.. 21-08-2013 
Guru
Avatar
Vizitator
Potrivit art. 553, Cod civil, moştenirile vacante se constată prin certificat de vacanţă succesorală şi intră în domeniul privat al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, fără înscriere în cartea funciară. Astfel, dreptul de concesiune asupra oricărui loc de veci de pe raza municipiului Bucureşti, ar urma să profite titularul dreptului de proprietate adică unităţii administrativ-teritoriale, dar dacă temeiul dobândirii este considerat acest articol, ar însemna că intră în domeniul privat al Municipiului Bucureşti.

Este motivul pentru care numai monumentele funerare şi construcţiile de orice fel aflate pe morminte să revină ca succesiune vacantă în domeniul privat al Municipiului Bucureşti, iar pentru dreptul de concesiune să se solicite ca notarul să constate stingerea acestuia; în acest mod, s-ar evita trecerea dreptului de concesiunc din domeniul public în domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale. Proprietar fiind Municipiul Bucureşti, acesta ar putea să dispună atât prin reconce-sionarea locului către alt bcncficiar, cât şi prin atribuirea cu titlu oneros a construcţiei funerare către aceeaşi persoană. Faţă de cele arătate, s-ar impune modificarea corespunzătoare a alin. 3 al art. 19 din Regulament în sensul unnăton”în lipsa moştenitorilor legali sau testamentari, dreptul de concesiune se stinge, iar construcţiile funerare vor trece în domeniul privat al Municipiului Bucureşti prin eliberarea certificatului de vacanţă succesorală, care va putea dispune ca administraţia cimitirelor să procedeze la încheierea unui nou act de conccsiune”.

Potrivit art. 69 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, republicată, procedura succesorală notarială se deschide la cererea oricărei persoane interesate, sferă în care apreciem se include şi instituţia menționată.
Citează Răspunde
Răspunde
Răspuns rapid

Nume:

E-mail: