HG 1037 2010 deseurile de echipamente electrice

HG 1037 2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, publicată în Monitorul Oficial nr. 728 din 2.11.2010

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 54 lit. a) din OUG 78 2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 426 2001, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
 

Articol
Art. 1 Obiective
Art. 2 Domeniul de aplicare
Art. 3 Definiţii
Art. 4 Proiectarea produsului
Art. 5 Colectarea selectivă
Art. 6 Tratarea
Art. 7 Valorificarea
Art. 8 Finanţarea gestionării DEEE provenite de la gospodăriile particulare
Art. 9 Finanţarea gestionării DEEE provenite de la alţi utilizatori decât gospodăriile particulare
Art. 10 Informaţii pentru utilizatori
Art. 11 Informaţii pentru instalaţiile de tratare
Art. 12 Informaţii şi întocmirea de rapoarte
Art. 13 Inspecţia şi controlul. Sancţiuni
Art. 14 Dispoziţii finale
Art. 15

ANEXA Nr. 1A
ANEXA Nr. 1B
ANEXA Nr. 2
ANEXA Nr. 3
ANEXA Nr. 4