HG 123 din 2002 Norme metodologice legea 544 2001

HG 123 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial nr. 167 din 8 martie 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 23 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul informaţiilor publice,
Vasile Dîncu
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă
p. Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
Ion Smeeianu,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

ANEXĂ - Norme metodologice de aplicare a Legii 544 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 

Articol
Art. 1 Dispoziţii generale
Art. 2 Dispoziţii generale
Art. 3 Organizarea şi asigurarea accesului liber la informaţiile de interes public
Art. 4 Organizarea şi asigurarea accesului liber la informaţiile de interes public
Art. 5 Organizarea şi asigurarea accesului liber la informaţiile de interes public
Art. 6 Organizarea şi asigurarea accesului liber la informaţiile de interes public
Art. 7 Organizarea şi asigurarea accesului liber la informaţiile de interes public
Art. 8 Organizarea şi asigurarea accesului liber la informaţiile de interes public
Art. 9 Procedurile privind accesul liber la informaţiile de interes public
Art. 10 Procedurile privind accesul liber la informaţiile de interes public
Art. 11 Procedurile privind accesul liber la informaţiile de interes public
Art. 12 Procedurile privind accesul liber la informaţiile de interes public
Art. 13 Procedurile privind accesul liber la informaţiile de interes public
Art. 14 Procedurile privind accesul liber la informaţiile de interes public
Art. 15 Procedurile privind accesul liber la informaţiile de interes public

Art. 16 Procedurile privind accesul liber la informaţiile de interes public
Art. 17 Procedurile privind accesul liber la informaţiile de interes public
Art. 18 Procedurile privind accesul liber la informaţiile de interes public
Art. 19 Funcţionarea structurilor responsabile de informarea publică directă
Art. 20 Funcţionarea structurilor responsabile de informarea publică directă
Art. 21 Funcţionarea structurilor responsabile de informarea publică directă
Art. 22 Funcţionarea structurilor responsabile de informarea publică directă
Art. 23 Funcţionarea structurilor responsabile de informarea publică directă
Art. 24 Funcţionarea structurilor responsabile de informarea publică directă
Art. 25 Funcţionarea structurilor responsabile de informarea publică directă
Art. 26 Funcţionarea structurilor responsabile de informarea publică directă
Art. 27 Funcţionarea structurilor responsabile de informarea publică directă
Art. 28 Funcţionarea structurilor responsabile de relaţia cu presa
Art. 29 Funcţionarea structurilor responsabile de relaţia cu presa
Art. 30 Funcţionarea structurilor responsabile de relaţia cu presa
Art. 31 Sancţiuni
Art. 32 Sancţiuni
Art. 33 Sancţiuni
Art. 34 Sancţiuni
Art. 35 Sancţiuni
Art. 36 Sancţiuni
Art. 37 Dispoziţii finale
Art. 38 Dispoziţii finale
Art. 39 Dispoziţii finale
Art. 40 Dispoziţii finale
ANEXA Nr. 1 la normele metodologice
ANEXA Nr. 2a) la normele metodologice
ANEXA Nr. 2b) la normele metodologice
ANEXA Nr. 3 la normele metodologice
ANEXA Nr. 4 la normele metodologice
ANEXA Nr. 5 la normele metodologice
ANEXA Nr. 6 la normele metodologice