HG 1425 2006 actualizata

Hotarare HG 1425 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 , publicata in Monitorul Oficial nr. 882 din 30.10.2006


Ultima data actualizata prin hotărâre nr. 955/2010 - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 27 septembrie 2010 M. Of. 661/2010
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei, Gheorghe Barbu
Ministrul sănătăţii publice, Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul integrării europene, Anca Daniela Boagiu

ANEXĂ NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

Articol
Art. 1 HG 1425/2006 Dispoziţii generale
Art. 2 HG 1425/2006 Dispoziţii generale
Art. 3 HG 1425/2006 Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă
Art. 4 HG 1425/2006 Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă
Art. 5 HG 1425/2006 Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă
Art. 6 HG 1425/2006 Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă
Art. 7 HG 1425/2006 Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă
Art. 8 HG 1425/2006 Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă
Art. 9 HG 1425/2006 Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă
Art. 10 HG 1425/2006 Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă
Art. 11 HG 1425/2006 Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă
Art. 12 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Prevederi generale
Art. 13 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Prevederi generale
Art. 14 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
Art. 15 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie

Art. 16 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
Art. 17 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
Art. 18 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
Art. 19 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
Art. 20 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Lucrători desemnaţi
Art. 21 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Lucrători desemnaţi
Art. 22 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Lucrători desemnaţi
Art. 23 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Serviciile interne de prevenire şi protecţie
Art. 24 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Serviciile interne de prevenire şi protecţie
Art. 25 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Serviciile interne de prevenire şi protecţie
Art. 26 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Serviciile interne de prevenire şi protecţie
Art. 27 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Serviciile interne de prevenire şi protecţie
Art. 28 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Servicii externe de prevenire şi protecţie
Art. 29 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Servicii externe de prevenire şi protecţie
Art. 30 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Servicii externe de prevenire şi protecţie
Art. 31 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Servicii externe de prevenire şi protecţie
Art. 32 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Servicii externe de prevenire şi protecţie
Art. 33 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Servicii externe de prevenire şi protecţie
Art. 34 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Servicii externe de prevenire şi protecţie
Art. 35 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Abilitarea serviciilor externe de prevenire şi protecţie
Art. 36 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Abilitarea serviciilor externe de prevenire şi protecţie
Art. 37 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Abilitarea serviciilor externe de prevenire şi protecţie
Art. 38 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Abilitarea serviciilor externe de prevenire şi protecţie
Art. 39 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Abilitarea serviciilor externe de prevenire şi protecţie
Art. 40 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Abilitarea serviciilor externe de prevenire şi protecţie
Art. 41 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Abilitarea serviciilor externe de prevenire şi protecţie
Art. 42 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Abilitarea serviciilor externe de prevenire şi protecţie
Art. 43 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Abilitarea serviciilor externe de prevenire şi protecţie
Art. 44 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Abilitarea serviciilor externe de prevenire şi protecţie
Art. 45 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Abilitarea serviciilor externe de prevenire şi protecţie
Art. 46 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Planul de prevenire şi protecţie
Art. 47 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Art. 48 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Art. 49 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Art. 50 HG 1425/2006 Servicii de prevenire şi protecţie Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Start 1  3   4   5  Final
Pagina 1 din 5