Anexa nr. 26 la normele metodologice HG 1425/2006

Anexa nr. 26 la normele metodologice COMISIA de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

ROMÂNIA

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

............... 1)

DECIZIE

Nr................ din...............

În urma analizei documentaţiei, înregistrată la............... 1) cu nr................ din data de..............., cu următoarele elemente de identificare:

- tipul documentaţiei:...............;

- titlul documentaţiei:...............;

- solicitantul avizului:...............,

au rezultat următoarele neconformităţi cu cerinţele prevăzute la art. 178-192 din Normele metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare:

-...............

-...............

-...............

Ca urmare, Comisia de abilitare şi avizare decide respingerea solicitării de acordare a avizului şi restituirea documentaţiei.

Preşedinte,

...............

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila Comisiei de abilitare şi avizare emitente)

NOTĂ:

Când rândurile cu documentaţii sau neconformităţi nu sunt suficiente, se va întocmi o anexă la această decizie pentru continuarea enumerării, cu numărul de rânduri necesare, anexă care va purta pe fiecare pagină, ca şi decizia, semnătura preşedintelui şi ştampila Comisiei de abilitare şi avizare emitente.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Anexa nr. 26 la normele metodologice HG 1425/2006