HG 1588 din 2007 Norme aplicare legea 230 2007

HG 1588 din 2007 pentru aprobarea Norme metodologice de aplicare a Legii 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial nr. 43 din 18.1.2008

 

GUVERNUL ROMÂNIEI
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 59 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 8 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul internelor şi reformei administrative,
Cristian David
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,
László Borbély
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat

 

ANEXĂ Norme metodologice de aplicare a Legii 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

Articol
Art. 1 Dispoziţii generale
Art. 2 Dispoziţii generale
Art. 3 Dispoziţii generale
Art. 4 Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi administrarea asociaţiei de proprietari
Art. 5 Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi administrarea asociaţiei de proprietari
Art. 6 Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi administrarea asociaţiei de proprietari
Art. 7 Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi administrarea asociaţiei de proprietari
Art. 8 Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi administrarea asociaţiei de proprietari
Art. 9 Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi administrarea asociaţiei de proprietari
Art. 10 Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi administrarea asociaţiei de proprietari
Art. 11 Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi administrarea asociaţiei de proprietari
Art. 12 Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi administrarea asociaţiei de proprietari
Art. 13 Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi administrarea asociaţiei de proprietari
Art. 14 Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi administrarea asociaţiei de proprietari
Art. 15 Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi administrarea asociaţiei de proprietari

Art. 16 Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi administrarea asociaţiei de proprietari
Art. 17 Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi administrarea asociaţiei de proprietari
Art. 18 Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi administrarea asociaţiei de proprietari
Art. 19 Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi administrarea asociaţiei de proprietari
Art. 20 Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi administrarea asociaţiei de proprietari
Art. 21 Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi administrarea asociaţiei de proprietari
Art. 22 Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi administrarea asociaţiei de proprietari
Art. 23 Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi administrarea asociaţiei de proprietari
Art. 24 Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi administrarea asociaţiei de proprietari
Art. 25 Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi administrarea asociaţiei de proprietari
Art. 26 Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi administrarea asociaţiei de proprietari
Art. 27 Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi administrarea asociaţiei de proprietari
Art. 28 Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi administrarea asociaţiei de proprietari
Art. 29 Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi administrarea asociaţiei de proprietari
Art. 30 Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi administrarea asociaţiei de proprietari
Art. 31 Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi administrarea asociaţiei de proprietari
Art. 32 Repartizarea cheltuielilor rezultate din întreţinerea, repararea şi exploatarea condominiilor
Art. 33 Repartizarea cheltuielilor rezultate din întreţinerea, repararea şi exploatarea condominiilor
Art. 34 Repartizarea cheltuielilor pe număr de persoane
Art. 35 Repartizarea cheltuielilor pe număr de persoane
Art. 36 Repartizarea cheltuielilor pe număr de persoane
Art. 37 Repartizarea cheltuielilor pe număr de persoane
Art. 38 Repartizarea cheltuielilor pe număr de persoane
Art. 39 Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale
Art. 40 Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale
Art. 41 Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale
Art. 42 Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale
Art. 43 Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviză de proprietate
Art. 44 Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviză de proprietate
Art. 45 Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviză de proprietate
Art. 46 Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviză de proprietate
Art. 47 Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviză de proprietate
Art. 48 Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari
Art. 49 Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari
Art. 50 Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari

Start 1
Pagina 1 din 2