Art. 33 HG 1860/2006 Cheltuieli de cazare

CAPITOLUL IV
Cheltuieli de cazare
Art. 33

Persoana care are locul permanent de muncă în altă localitate decât aceea în care îşi are domiciliul nu beneficiază, pe timpul cât este trimisă în delegare sau detaşare în localitatea de domiciliu, de indemnizaţie de delegare sau de detaşare şi de cheltuieli de cazare. Acestei persoane i se decontează numai cheltuielile de transport.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 33 HG 1860/2006 Cheltuieli de cazare