HG 257 2011 norme de aplicare legea pensiilor

Hotarare HG 257 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 263 2010 privind sistemul unitar de pensii publice publicata in Monitorul Oficial nr. 214 din 28.3.2011


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 183 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1
 Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Ioan Nelu Botiş
Ministrul apărării naţionale, Gabriel Oprea
Ministrul administraţiei şi internelor, Constantin-Traian Igaş
Directorul Serviciului Român de Informaţii, George Cristian Maior
Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu

 

ANEXĂ

Norme de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Articol
Art. 1 HG 257/2011 Declaraţia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi contribuţia de asigurări sociale
Art. 2 HG 257/2011 Declaraţia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi contribuţia de asigurări sociale
Art. 3 HG 257/2011 Declaraţia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi contribuţia de asigurări sociale
Art. 4 HG 257/2011 Declaraţia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi contribuţia de asigurări sociale
Art. 5 HG 257/2011 Declaraţia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi contribuţia de asigurări sociale
Art. 6 HG 257/2011 Declaraţia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi contribuţia de asigurări sociale
Art. 7 HG 257/2011 Declaraţia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi contribuţia de asigurări sociale
Art. 8 HG 257/2011 Declaraţia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi contribuţia de asigurări sociale
Art. 9 HG 257/2011 Declaraţia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi contribuţia de asigurări sociale
Art. 10 HG 257/2011 Declaraţia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi contribuţia de asigurări sociale
Art. 11 HG 257/2011 Declaraţia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi contribuţia de asigurări sociale
Art. 12 HG 257/2011 Declaraţia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi contribuţia de asigurări sociale
Art. 13 HG 257/2011 Declaraţia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi contribuţia de asigurări sociale
Art. 14 HG 257/2011 Declaraţia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi contribuţia de asigurări sociale
Art. 15 HG 257/2011 Declaraţia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi contribuţia de asigurări sociale

Art. 16 HG 257/2011 Declaraţia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi contribuţia de asigurări sociale
Art. 17 HG 257/2011 Declaraţia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi contribuţia de asigurări sociale
Art. 18 HG 257/2011 Declaraţia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi contribuţia de asigurări sociale
Art. 19 HG 257/2011 Declaraţia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi contribuţia de asigurări sociale
Art. 20 HG 257/2011 Declaraţia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi contribuţia de asigurări sociale
Art. 21 HG 257/2011 Declaraţia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi contribuţia de asigurări sociale
Art. 22 HG 257/2011 Declaraţia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi contribuţia de asigurări sociale
Art. 23 HG 257/2011 Declaraţia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi contribuţia de asigurări sociale
Art. 24 HG 257/2011 Declaraţia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi contribuţia de asigurări sociale
Art. 25 HG 257/2011 Declaraţia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi contribuţia de asigurări sociale
Art. 26 HG 257/2011 Declaraţia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi contribuţia de asigurări sociale
Art. 27 HG 257/2011 Declaraţia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi contribuţia de asigurări sociale
Art. 28 HG 257/2011 Declaraţia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi contribuţia de asigurări sociale
Art. 29 HG 257/2011 Declaraţia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi contribuţia de asigurări sociale
Art. 30 HG 257/2011 Declaraţia nominală de asigurare, contractul de asigurare socială, declaraţia individuală de asigurare şi contribuţia de asigurări sociale
Art. 31 HG 257/2011 Stagiul de cotizare în sistemul public de pensii. Certificarea stagiului de cotizare şi a punctajului realizat în sistemul public de pensii
Art. 32 HG 257/2011 Stagiul de cotizare în sistemul public de pensii. Certificarea stagiului de cotizare şi a punctajului realizat în sistemul public de pensii
Art. 33 HG 257/2011 Stagiul de cotizare în sistemul public de pensii. Certificarea stagiului de cotizare şi a punctajului realizat în sistemul public de pensii
Art. 34 HG 257/2011 Stagiul de cotizare în sistemul public de pensii. Certificarea stagiului de cotizare şi a punctajului realizat în sistemul public de pensii
Art. 35 HG 257/2011 Stagiul de cotizare în sistemul public de pensii. Certificarea stagiului de cotizare şi a punctajului realizat în sistemul public de pensii
Art. 36 HG 257/2011 Pensiile din sistemul public de pensii
Art. 37 HG 257/2011 Pensiile din sistemul public de pensii
Art. 38 HG 257/2011 Pensiile din sistemul public de pensii
Art. 39 HG 257/2011 Pensiile din sistemul public de pensii
Art. 40 HG 257/2011 Pensiile din sistemul public de pensii
Art. 41 HG 257/2011 Pensiile din sistemul public de pensii
Art. 42 HG 257/2011 Pensiile din sistemul public de pensii
Art. 43 HG 257/2011 Pensiile din sistemul public de pensii
Art. 44 HG 257/2011 Pensiile din sistemul public de pensii
Art. 45 HG 257/2011 Pensiile din sistemul public de pensii
Art. 46 HG 257/2011 Pensiile din sistemul public de pensii
Art. 47 HG 257/2011 Pensiile din sistemul public de pensii
Art. 48 HG 257/2011 Pensiile din sistemul public de pensii
Art. 49 HG 257/2011 Pensiile din sistemul public de pensii
Art. 50 HG 257/2011 Pensiile din sistemul public de pensii

Start 1  3   4  Final
Pagina 1 din 4