ANEXA Nr. 1 la norme HG 257/2011

ANEXA Nr. 1

la norme

Nr.........../..........

NOTĂ

privind locurile de muncă încadrate în condiţii speciale potrivit Avizului pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale nr.........../..........

A. Datele de identificare a unităţii iniţiale căreia i s-a emis avizul pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale: denumirea unităţii.........., cu sediul în localitatea.........., str. .......... nr..........., judeţul.........., cod unic de înregistrare/cod fiscal.........., nr. de înregistrare la registrul comerţului...........

B. Datele de identificare a unităţii care a preluat locurile de muncă specificate în avizul pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale: denumirea unităţii.........., cu sediul în localitatea .........., str........... nr..........., judeţul.........., cod unic de înregistrare/cod fiscal.........., nr. de înregistrare la registrul comerţului...........

Locurile de muncă au fost preluate total/parţial conform listei anexate.

Conducătorul unităţii,

..........

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre ANEXA Nr. 1 la norme HG 257/2011