HG 50 2011 Norme aplicare Legea 416 2001

HG 50 2011 actualizata pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicate în Monitorul Oficial nr. 76 din 28.1.2011

 

Actualizata prin:

  • Hotărâre nr. 817/2011 - pentru modificarea art. 50 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 18 august 2011 Monitorul Oficial 586/2011

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. IV din Legea nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 11 august 2006.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Ioan Nelu Botiş
p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Gheorghe Emacu,
secretar de stat
Ministrul sănătăţii,
Cseke Attila
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat


HG 50 2011 ANEXE-NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

Articol
Art. 1 Dispoziţii generale
Art. 2 Dispoziţii generale
Art. 3 Dispoziţii generale
Art. 4 Dispoziţii generale
Art. 5 Dispoziţii generale
Art. 6 Dispoziţii generale
Art. 7 Dispoziţii generale
Art. 8 Primirea şi soluţionarea cererilor pentru acordarea ajutorului social Ajutorul social
Art. 9 Primirea şi soluţionarea cererilor pentru acordarea ajutorului social Ajutorul social
Art. 10 Primirea şi soluţionarea cererilor pentru acordarea ajutorului social Ajutorul social
Art. 11 Primirea şi soluţionarea cererilor pentru acordarea ajutorului social Ajutorul social
Art. 12 Primirea şi soluţionarea cererilor pentru acordarea ajutorului social Ajutorul social
Art. 13 Primirea şi soluţionarea cererilor pentru acordarea ajutorului social Ajutorul social
Art. 14 Primirea şi soluţionarea cererilor pentru acordarea ajutorului social Ajutorul social
Art. 15 Stabilirea cuantumului şi plata ajutorului social Ajutorul social

Art. 16 Stabilirea cuantumului şi plata ajutorului social Ajutorul social
Art. 17 Stabilirea cuantumului şi plata ajutorului social Ajutorul social
Art. 18 Stabilirea cuantumului şi plata ajutorului social Ajutorul social
Art. 19 Stabilirea cuantumului şi plata ajutorului social Ajutorul social
Art. 20 Stabilirea cuantumului şi plata ajutorului social Ajutorul social
Art. 21 Stabilirea cuantumului şi plata ajutorului social Ajutorul social
Art. 22 Stabilirea cuantumului şi plata ajutorului social Ajutorul social
Art. 23 Stabilirea cuantumului şi plata ajutorului social Ajutorul social
Art. 24 Stabilirea cuantumului şi plata ajutorului social Ajutorul social
Art. 25 Stabilirea cuantumului şi plata ajutorului social Ajutorul social
Art. 26 Stabilirea cuantumului şi plata ajutorului social Ajutorul social
Art. 27 Obligaţiile titularilor şi ale beneficiarilor de ajutor social Ajutorul social
Art. 28 Obligaţiile titularilor şi ale beneficiarilor de ajutor social Ajutorul social
Art. 29 Obligaţiile titularilor şi ale beneficiarilor de ajutor social Ajutorul social
Art. 30 Obligaţiile titularilor şi ale beneficiarilor de ajutor social Ajutorul social
Art. 31 Obligaţiile titularilor şi ale beneficiarilor de ajutor social Ajutorul social
Art. 32 Modificarea cuantumului ajutorului social, suspendarea şi încetarea plăţii ajutorului social Ajutorul social
Art. 33 Modificarea cuantumului ajutorului social, suspendarea şi încetarea plăţii ajutorului social Ajutorul social
Art. 34 Modificarea cuantumului ajutorului social, suspendarea şi încetarea plăţii ajutorului social Ajutorul social
Art. 35 Modificarea cuantumului ajutorului social, suspendarea şi încetarea plăţii ajutorului social Ajutorul social
Art. 36 Modificarea cuantumului ajutorului social, suspendarea şi încetarea plăţii ajutorului social Ajutorul social
Art. 37 Alte ajutoare
Art. 38 Alte ajutoare
Art. 39 Alte ajutoare
Art. 40 Alte ajutoare
Art. 41 Alte ajutoare
Art. 42 Alte ajutoare
Art. 43 Alte ajutoare
Art. 44 Alte ajutoare
Art. 45 Alte ajutoare
Art. 46 Alte ajutoare
Art. 47 Alte ajutoare
Art. 48 Alte ajutoare
Art. 49 Asigurarea socială de sănătate şi asigurarea obligatorie a locuinţei
Art. 50 Asigurarea socială de sănătate şi asigurarea obligatorie a locuinţei

Start 1
Pagina 1 din 2