ANEXA Nr. 17 la normele metodologice

ANEXA Nr. 17

la normele metodologice

RAPORT STATISTIC

privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitului minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare luna .......... anul..........

Primarul (codul, denumirea)..........

Judeţul/Municipiul Bucureşti (codul, denumirea)..........

1. Ajutor social

Mediu de rezidenţă

Rural

Urban

1.1. Situaţia cererilor aprobate pentru acordarea ajutorului social

Nr. crt.

Tipul familiei

Numărul de cereri înregistrate în registrul special

Existente la începutul lunii raportate

Aprobate

(şi repuse în plată)

în luna raportată

Suspendate din plată în luna raportată

Ieşite din plată în luna raportată

Existente la sfârşitul lunii raportate

Sumele aprobate

în luna raportată

cumulat de la începutul anului

în luna raportată

cumulat de la începutul anului

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 + 4 - 6 - 7

 

1.

persoane singure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

familii cu două persoane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

familii cu 3 persoane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

familii cu 4 persoane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

familii cu 5 persoane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

familii cu peste 5 persoane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Ajutoare sociale plătite

Nr. crt.

Tipul familiei

Număr de familii beneficiare

Sume plătite

în luna raportată

cumulat de la începutul anului

în luna raportată

cumulat de la începutul anului

 

 

1

2

4

5

1.

persoane singure

 

 

 

 

2.

familii cu două persoane

 

 

 

 

3.

familii cu 3 persoane

 

 

 

 

4.

familii cu 4 persoane

 

 

 

 

5.

familii cu 5 persoane

 

 

 

 

6.

familii cu peste 5 persoane

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

2. Ajutor de urgenţă

Numărul de beneficiari

Sumele plătite

în luna raportată

cumulat de la începutul anului

în luna raportată

cumulat de la începutul anului

 

 

 

 

3. Ajutor pentru înmormântare

Numărul de beneficiari

Sumele plătite

în luna raportată

cumulat de la începutul anului

în luna raportată

cumulat de la începutul anului

 

 

 

 

 

Primar,

..........

L.S.

Întocmit..........

Data..........

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre ANEXA Nr. 17 la normele metodologice