HG 522 2003 Norme aplicare prevederi OG 129 2000

HG 522 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG 129 2000 privind formarea profesională a adulţilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 346 din 21 mai 2003

HG 522 din 2003 actualizată prin:

  • HG 1829/2004 - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 Monitorul Oficial 1054/2004
  • HG 887/2004 - pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 Monitorul Oficial 536/2004

În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Marian Sârbu
p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
Radu Damian,
secretar de stat
p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
 

 

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor OG 129 2000 privind formarea profesională a adulţilor

Articol
Art. 1 Organizarea formării profesionale a adulţilor
Art. 2 Organizarea formării profesionale a adulţilor
Art. 3 Organizarea formării profesionale a adulţilor
Art. 4 Organizarea formării profesionale a adulţilor
Art. 5 Organizarea formării profesionale a adulţilor
Art. 6 Organizarea formării profesionale a adulţilor
Art. 7 Organizarea formării profesionale a adulţilor
Art. 8 Organizarea formării profesionale a adulţilor
Art. 9 Organizarea formării profesionale a adulţilor
Art. 10 Organizarea formării profesionale a adulţilor
Art. 11 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 12 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 13 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 14 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 15 Autorizarea furnizorilor de formare profesională

Art. 16 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 17 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 18 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 19 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 20 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 21 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 22 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 23 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 24 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 25 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 26 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 27 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 28 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 29 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 30 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 31 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 32 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 33 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 34 Autorizarea furnizorilor de formare profesională
Art. 35 Evaluarea şi certificarea formării profesionale a adulţilor
Art. 36 Evaluarea şi certificarea formării profesionale a adulţilor
Art. 37 Evaluarea şi certificarea formării profesionale a adulţilor
Art. 38 Dispoziţii finale
Art. 39 Dispoziţii finale
Art. 40 Dispoziţii finale
Art. 41 Dispoziţii finale
Art. 42 Dispoziţii finale
Art. 43 Dispoziţii finale
ANEXA Nr. 1 NIVELURILE DE CALIFICARE
ANEXA Nr. 2 CONTRACT de formare profesională
ANEXA Nr. 3 REGISTRUL NAŢIONAL al furnizorilor de formare profesională a adulţilor
ANEXA Nr. 4 CERTIFICAT CALIFICARE PROFESIONALA
ANEXA Nr. 5 CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
ANEXA Nr. 6 SUPLIMENT DESCRIPTIV AL CERTIFICATULUI