HG 611 2008 actualizata

Hotarare HG 611 2008 actualizata pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici publicata in Monitorul Oficial nr. 530 din 14.7.2008

Actualizata prin Lege-cadru nr. 284/2010 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 01 ianuarie 2011 Monitorul Oficial 877/2010 Art. 3 , Art. 127 , Art. 153 , ANEXA Nr. 6 si 

Ordonanţă de urgenţă nr. 35/2009 - privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar 14 aprilie 2009 Monitorul Oficial 249/2009 Art. 42

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol
Art. 1 HG 611/2008
Art. 2 HG 611/2008
Art. 3 HG 611/2008
Art. 4 HG 611/2008
Art. 5 HG 611/2008 Dispoziţii generale privind managementul carierei în funcţia publică
Art. 6 HG 611/2008 Dispoziţii generale privind managementul carierei în funcţia publică
Art. 7 HG 611/2008 Dispoziţii generale privind managementul carierei în funcţia publică
Art. 8 HG 611/2008 Dispoziţii generale privind managementul carierei în funcţia publică
Art. 9 HG 611/2008 Dispoziţii generale privind managementul carierei în funcţia publică
Art. 10 HG 611/2008 Dispoziţii generale privind managementul carierei în funcţia publică
Art. 11 HG 611/2008 Dispoziţii generale privind managementul carierei în funcţia publică
Art. 12 HG 611/2008 Dispoziţii generale privind managementul carierei în funcţia publică
Art. 13 HG 611/2008 Dispoziţii generale privind managementul carierei în funcţia publică
Art. 14 HG 611/2008 Dispoziţii generale privind managementul carierei în funcţia publică
Art. 15 HG 611/2008 Dispoziţii generale privind managementul carierei în funcţia publică

Art. 16 HG 611/2008 Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici Dispoziţii generale privind organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici
Art. 17 HG 611/2008 Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici Dispoziţii generale privind organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici
Art. 18 HG 611/2008 Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici Dispoziţii generale privind organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici
Art. 19 HG 611/2008 Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici Dispoziţii generale privind organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici
Art. 20 HG 611/2008 Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici Dispoziţii generale privind organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici
Art. 21 HG 611/2008 Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici Solicitarea avizului şi înştiinţarea Agenţiei
Art. 22 HG 611/2008 Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici Solicitarea avizului şi înştiinţarea Agenţiei
Art. 23 HG 611/2008 Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici Solicitarea avizului şi înştiinţarea Agenţiei
Art. 24 HG 611/2008 Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici Solicitarea avizului şi înştiinţarea Agenţiei
Art. 25 HG 611/2008 Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor
Art. 26 HG 611/2008 Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor
Art. 27 HG 611/2008 Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor
Art. 28 HG 611/2008 Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor
Art. 29 HG 611/2008 Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor
Art. 30 HG 611/2008 Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor
Art. 31 HG 611/2008 Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor
Art. 32 HG 611/2008 Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor
Art. 33 HG 611/2008 Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor
Art. 34 HG 611/2008 Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor
Art. 35 HG 611/2008 Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor
Art. 36 HG 611/2008 Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor
Art. 37 HG 611/2008 Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor
Art. 38 HG 611/2008 Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici Publicitatea concursului
Art. 39 HG 611/2008 Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici Publicitatea concursului
Art. 40 HG 611/2008 Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici Atribuţiile comisiei de concurs, ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului
Art. 41 HG 611/2008 Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici Atribuţiile comisiei de concurs, ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului
Art. 42 HG 611/2008 Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici Atribuţiile comisiei de concurs, ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului
Art. 43 HG 611/2008 Organizarea concursului de recrutare a funcţionarilor publici Organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante
Art. 44 HG 611/2008 Desfăşurarea concursului de recrutare Dispoziţii generale privind desfăşurarea concursului de recrutare
Art. 45 HG 611/2008 Desfăşurarea concursului de recrutare Dispoziţii generale privind desfăşurarea concursului de recrutare
Art. 46 HG 611/2008 Desfăşurarea concursului de recrutare Dispoziţii generale privind desfăşurarea concursului de recrutare
Art. 47 HG 611/2008 Desfăşurarea concursului de recrutare Dispoziţii generale privind desfăşurarea concursului de recrutare
Art. 48 HG 611/2008 Desfăşurarea concursului de recrutare Dispoziţii generale privind desfăşurarea concursului de recrutare
Art. 49 HG 611/2008 Desfăşurarea concursului de recrutare Dosarul de concurs
Art. 50 HG 611/2008 Desfăşurarea concursului de recrutare Selecţia dosarelor de concurs

Start 1  3   4  Final
Pagina 1 din 4